Archief

Zo gaan wij toch niet om met de minima en zwakkeren in ons rijke Nederland

Geschreven door Jan Wolters

Emmen vrijdag 29 mei 2015

Wat speelt er zich de laatste jaren af achter de voordeuren van de werknemers(sters) van de sociale werkvoorzieningschappen, en de burgers die van een sociaal minimum moeten zien rond te komen.

Heel veel van deze zelfstandig wonende of hen die onder begeleid wonen,wonen, schijnt het water tot aan de lippen te staan. Geen salaris verhoging de laatste jaren meer gehad, terwijl de vaste lasten wel steeds verhoogd zijn geworden. Geen garantie voor werk behoud, geen toekomst om een reguliere baan te vinden in de vrije sector.
Ze staan van overheidswege te roepen dat de sociale participatie ook voor hen met een lichte beperking in de vrije sector een baan beschikbaar zal komen, gemeenten zelfs de verplichting hebben om ingeschreven werklozen die een sociale dienst uitkering genieten sneller aan een baan te helpen, is tot op heden niets van gebleken. Of zij komen met banen die een tijdelijk karakter hebben, dus seizoenwerk inhoud en na enige tijd de burger weer terug bij af is.

Daar in welke gemeente dit wel heeft gezorgd voor een baan, is meestal 
van tijdelijke aard, seizoenwerk of na verloop van de subsidie die er verstrekt gaat worden, kan de voormalige SW medewerker thuis blijven. Na een periode gewerkt te hebben, het opeens erg rustig is geworden in een bedrijf, en het contract niet verlengd gaat worden.

Nee misschien is het wel allemaal niet duidelijk en hebben juist de mensen van de werk voorzieningen het zo slecht nog niet. De werkelijkheid is in veel gevallen schrijnend te noemen,maar heeft de gewone burger die nog mag werken er helemaal geen oog voor wat deze mensen moeten ondergaan.
Maar daarom neem ik u even mee in een warrige maatschappij waar ook anderen de bomen in het bos niet meer zien staan,voor velen het
uitzichtloos is, we noemen een groot aantal zaken op die mogelijk voor deze groep misschien een uitkomst zou kunnen zijn.

Hebben ze huursubsidie, zorgtoeslag, en daarnaast overal korting op de maandelijkse lasten. Groepskorting op gas,water en elektra, zorgkosten korting,
lidmaatschapskorting op de uitvaartvereniging , de sport vereniging, en extra korting met speciale stadspas bij de Lidle,de Aldi en zelf bij Albert
Heijn op de dagelijkse boodschappen. En de gemeenten geven ze vast en zeker korting op de gemeentelijke belastingen, en op lege kosten.
Een pas voor de voedselbank, de kledingbank en toegang tot de webshop voordeel site van de betreffende gemeenten. De OV chippas met gratis gebruik van het openbaarvervoer in de stad en regio, dat scheelt nog eens een slok op een borrel.

Maar beste lezers dit is allemaal juist niet het geval, iedere burger met 
een sociaal minimum inkomen, ook hen die een sociale dienst uitkering hebben of anderzijds hebben het in ons rijke Nederland niet al te best. Daar hoef je nog niet voor op een werkvoorzieningschap te werken, of gewerkt te hebben. En hoor je de ambtenaren al van verre roepen “korting geven, hoe kun je het verzinnen ze hebben het nog niet zo slecht toch”.

Ben je toevallig gedetacheerd door je werkvoorzieningschap ook dan wordt je daar niet beter van. Al enkele jaren op een nul lijn staan is niet bevorderlijk voor je eigen al kwetsbare omstandigheden. Deze burgers zich achter gesteld voelen, het gevoel hebben er maar bij aan te bungelen, niet mee kunnen doen in een fatsoenlijke participatie, brengt onrust en spanningen mee. Velen van de sociaal minima komen in de financiële problemen, omdat ze hun baan verloren zijn, en toch financiële verplichtingen zijn aangegaan in betere tijden.

De overheid ,ook VNG maar gemeenten zouden juist moeten zoeken naar middelen om ook de mensen die al dan niet werken op een sociale werkplaats toch beter te kunnen belonen dan tot nog toe het geval is. Denkende aan een extra beloning bij het verrichten van tijdelijke werk opdrachten, afgegeven door de sociale dienst of anderzijds. Dat geeft het gevoel erbij te horen als volwaardig burger, en niet dat ze aan de kant staan.

Voor hen die al jaren in dienst zijn van een werkvoorzieningschap zou ook iets dergelijks moeten gelden. Zij hebben ook,ieder op haar of zijn eigen wijze kwaliteiten die ze maar wat graag willen inzetten voor het behoud van hun dagelijkse werk. Velen met heel veel inzet hun werk doen, en bezuinigen op dit personeel is een schande, het is tevens voor een bepaalde groep zelfs een dagbesteding, en geeft een veilig gevoel dar iedere dag te mogen komen.

VNG maar ook de overheid, die roepen dat er voor deze sector geen geld is, moeten zich diep schamen zo met mensen om te gaan. Velen van hen zullen als ze geplaatst moeten worden in de vrije sector op den duur ontslagen worden, er na enige tijd weer anderen daarvoor aangenomen worden ook met een nul uren contract. Subsidie misbruik en het niet nakomen van afspraken, over ook de sociaal zwakkeren aan een vaste baan helpen is maar ten dele waar.

Misbruik maken van deze grote groep burgers stuit mij als schrijver tegen de borst, misbruik maken van wet en regelgeving zou moeten kunnen worden bestraft. Maar de voorliggende vraag is; Welke burger , welke politieke partij of welke gemeente steekt zijn hoofd boven het maaiveld nu eens uit, juist voor deze sociaal minima. Welke politieke partij stelt dit eens duidelijk aan de kaak, wie durft het aan om dit spel en de knikkers in gang te zetten. Wie is bereid van de pluchen zittingen op te staan voor hen die het lang niet goed hebben in dit ongelijk verdeelde rijke Nederland.

Maar waar in welke sector gaat het momenteel dan wel goed, en hebben de burgers en werknemers niets te klagen. Het openbaar vervoer staat onder grote druk, de taxichauffeurs lopen met geknepen billen rond, in de zorg en thuis hulp is het oorlog. Bij tal van bedrijven vallen om de haverklap ontslagen,zelfs bij de GGZ, GGD, Sedna, stichting Mee en vul maar aan..

En de overheid maar roepen meer inzet van vrijwilligers en mee doen aan de sociale participatie. Blijf vooral niet zitten op de bank, maar doe iets vrijwillig voor je uitkering. Dat is de slogan van deze overheid , ja wij doen aan moderne bezuiniging in het kader van sociale participatie stelt dan de overheid.
Veel betaalde banen komen door tal van maatregelen te vervallen, en ja hoor de vrijwilliger die over enige tijd niet meer vrijwillig aan het werk gezet is, heeft inmiddels de reguliere baan van de thuis zorg overgenomen, buslijn is opgeheven omdat ze jaren geleden al gezorgd hebben dat de bus niet meer in het dorp kwam. Nu opeens rijdt er een kleine bus wel de route maar nu zit de oude gepensioneerde bakker uit het dorp achter het stuur. De nog kwieke proces operator die er vervroegd uit kon, rijdt ook zijn rondjes met een busje waarvoor eerst de buschauffeur ingezet is geworden.
Die buschauffeur heeft veel uren moeten inleveren, en zit halve dagen thuis omdat er geen volledige baan meer voor hem in zat.

Grote bedrijven keren enorme dividend bedragen uit aan raden van commissarissen, anderen sluiten hier de deuren en vertrekken nar het verre buitenland, met in de rugzak onze belastingvoordelen. Onze overheid miljoenen aan hulp verstrekt aan het verre noodleidende buitenland, waar ook burgers leven onder plastic zeildoeken. Daar die zelfde overheden in die verre landen kennelijk minder geld middelen hebben, of er slordig mee omgaan.

Begrijp me niet verkeerd, zeker goed ook aan hen in nood te denken, maar kom op zeg zorg voor hen die in dit rijke Nederland echt om hulp zitten te springen.
“Het hemd is nader dan de rok”. En ja als er kinderen bij betrokken zijn komen ze steevast in beeld, om ons mensen er toe te brengen meer geld bij elkaar te verzamelen. Laten we dat dan ook eens doen voor de echte armen in ons land, sta uw vakantiewoning eens gratis ter beschikking, geef deze mensen uw
vrijkaart voor de bioscoop, of het theater. Geef ze het in vredesnaam het gevoel dat wij burger van mening zijn dat ze erbij horen, volwaardige burgers zijn, en ook voor hen er een toekomst moet zijn.
Er is ernstig sprake van ongelijke behandeling. Waar zal dit toe gaan lijden , heeft het zin om met een kleine groep te protesteren.

Waarom staan andere burgers die ook werkloos zijn geworden de sociaal zwakkeren niet bij in hun strijd voor baan behoud en een betere beloning? Waarom gaat de zorg en thuiswerkers die ook in de tang worden genomen niet mee protesteren ,het land is ontevreden maar steekt kennelijk zijn nek onvoldoende uit.
De overheid moet een andere koers maar ook andere keuzes maken, een betere verdeling van de lusten zou de boodschap moeten zijn.

Wanneer luisteren ze naar de arbeiders die hier in dit land mede zorgen voor rijkdom en weelde. Waarom mogen dan de mensen werkzaam in de werkvoorzieningschappen niet beter beloond worden, nadat ze al jaren op een nul lijn gezet zijn?

Hoe is het in vredesnaam toch mogelijk dat de staatssecretaris nog steeds staat te verkondigen dat zij zorgt voor banen voor burgers met een beperking, terwijl de kaartenbakken bij het UWV overstromen en de andere burgers niet eens aan het werk geholpen kunnen worden. Zij doet laten voorkomen dat er al duizenden baan voor die mensen uit de wsw ontstaan zijn, terwijl wij nuchtere Hollanders maar al te goed weten dat het hier gaat om het verplaatsen van arbeidsplaatsen van de sociale werkvoorzieningschappen naar werkgevers in de vrije sector, die een beloning in de vorm van een subsidie krijgen, deze mensen met een beperking aan het werk te hebben.

Tot hoe lang, en wat gebeurd er daarna met deze mensen, en wanneer komen nu echt die nieuwe duizenden banen die er nog steeds niet voor handen zijn, voor deze groep die al jaren nooit een verhoging hebben gehad van hun salaris. Zij niet gehoord worden kennelijk, en een deel daarvan straks uit gaat vallen en alsnog bij de sociale dienst zullen moeten aankloppen.

Geschreven door Jan Wolters
Emmen vrijdag 29 mei 2015
Tel: 0591-676990
jan.wolters@home.n

Het bovenstaande artikel maakt meer als duidelijk, dat een beweging als WilNu meer als nodig is. De huidige politieke partijen laten de burger in de steek. Voor WilNu kan en moet het anders

Recente reacties

    Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

    Copyright © 2020 WilNu

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *