Kernpunten Wonen

  1. Oplossen woningtekort
  2. Afschaffen participatiewet
  3. Vergroten aanbod sociale huurwoningen
  4. Tijdig ingrijpen bij dreigende dak- en thuisloosheid door in woonruimte te voorzien
  5. Elke gemeente hanteert dezelfde wet en regelgeving ten aanzien van wonen
  6. Vergroten woningaanbod voor gehandicapten, chronisch zieken en jeugdigen
  7. Verbeteren woonomstandigheden in asielzoekerscentra

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu