Kernpunten Wonen

  1. Oplossen woningtekort
  2. Afschaffen participatiewet
  3. Vergroten aanbod sociale huurwoningen
  4. Tijdig ingrijpen bij dreigende dak- en thuisloosheid en spookburgers woonruimte geven
  5. Elke gemeente hanteert dezelfde wet en regelgeving ten aanzien van wonen
  6. Vergroten woningaanbod voor gehandicapten, chronisch zieken en jeugdigen
  7. Verbeteren woonomstandigheden in asielzoekerscentra

Copyright © 2020 WilNu