Archief

Windmolens niet te stuiten

De vraag is eigenlijk of het protesteren, het beleggen van voorlichtingsavonden, en ga maar door wat voor protesten, wel voldoende de ogen heeft geopend in Den Haag.
Minister Kamp gaat op geen enkele manier afwijken van zijn plannen, het lijkt erop dat wij hier in het veengebied niets meer in te brengen hebben.
Is het dan echt zo, ‘slikken of stikken”.
Lees mijn column maar weer eens door, ik deelde deze met heel veel personen in mijn netwerk.

Debat en lobby werk in de tweede kamer, zorgt voor grote teleurstelling en onbegrip in Zuid- Oost Drenthe.


Donderdag 3 september is er gedebatteerd over het plaatsen van windmolens in de zogenaamde windmolenparken, in de veenkoloniën van Zuid- Oost Drenthe, daarbij is ook Drouwenermond veelvuldig genoemd.
Ook dit gebied zal als het aan minister H.G.J. Kamp van economische zaken ligt,niet ontkomen dat er windmolens geplaatst gaan worden.
Op deze donderdag 3 september was ook Christen Unie gedeputeerde Tjisse Stelpsra in de kamer aanwezig, echter bleek al na enige tijd dat de gesprekken en in te brengen woorden weinig of geen invloed hadden op de vastberadenheid van minister Kamp.
Maar we hadden toch ook een lobbyist bij monde van de heer H.Klaver, of is die helemaal uit beeld verdwenen.

Blijkbaar maakt het de minister niets uit wat voor protesten en rapporten er ook op tafel komen, de windmolens gaan er komen. Is het rendement dan op korte termijn ook merkbaar op onze energie rekening, en gaat de energieprijs dan over een aantal jaren ook omlaag, of blijft deze stijgen omdat ook dit project grote
sommen subsidie geld gaat kosten?
Hij wordt zelfs blijkbaar, volgens de berichtgeving, daarbij gesteund door de fracties in de tweede kamer.

De gevoerde discussies zullen in ons grensgebied weer oplaaien, kennelijk kan ook de plaatselijke politiek binnen de gemeente en zelfs de provincie plaatsing niet tegen houden, en zelfs al helemaal ook een klein aantal niet tegen houden. Je vraagt je eigenlijk zo langzamerhand wel af, welke invloed heeft een burger dan nog op de landelijke of plaatselijke politiek.
Is hierdoor de plaatselijke gemeentelijk politiek nog meer ongeloofwaardig geworden, temeer er grote delen van de bevolking voor de verkiezing heel wat anders is beloofd?

Was het dan niet beter geweest eieren voor je geld te kiezen, als politieke partij, en je sprookjesverhaal bij te gaan stellen, om duidelijk te maken dat plaatsing niet te voorkomen is, maar er alles aangedaan zou moeten worden de grote hoeveelheid tegen te gaan, en een betere spreiding te gaan bewerkstelligen?
We worden met de rug tegen de muur gezet, de bevolking heeft niets te vertellen blijkbaar in Den Haag.

Waar zijn onze aangestelde lobby ambtenaren, de Drentse politieke partijen hebben volgens de berichten uit Den Haag alleen nog toe te kijken wanneer en waar precies deze parken zullen worden gerealiseerd, al zijn in grote lijnen als je de media en politiek hebt gevolgd, de gebieden al bekend zijn?
Het beïnvloeden van plaatsing windmolens levert bij voortduring discussies op, want eigenlijk is iedereen het er over eens “we willen liever dat ze op zee geplaatst worden”.
Alleen zal dat weer protest op gaan leveren bij grondeigenaren die klaarblijkelijk een forse vergoeding voor de ter beschikking gestelde grond dan door de neus zal worden geboord.

Maar gaswinning roept ook vraagtekens op, ook olie winning begint zijn tol te eisen. Bodem daling, duizenden schade claims en vele recht zaken tot gevolg. De rechter spreekt recht, en heel veel burgers en bedrijven met nieuwe en oude schade denken dan dat hun bankrekening zo op een dag er heel anders uit zal gaan zien. Ook hier is het mistig en onzeker hoe het uiteindelijk allemaal nog zal uitpakken. Is het realistisch dat er grote akkerbouw of weilanden vol met zonnepanelen gaan komen is het aanvaardbaar dat hele dorpen en steden met grote gebouwen vol gelegd gaan worden met zonnepanelen.
Is het een goed idee dat de mega stallen voorzien worden van zonnepanelen op de daken, misschien zelfs zo gek nog niet om de zomerse hitte tegen te houden in deze stallen. Is het al niet te laat om bezwaar aan te tekenen?

Minister Kamp liet weten dat de inwoners van de veenkoloniën maar bezwaar moeten gaan maken, was dat dan op grote schaal al niet gebeurd.
Of zijn die bezwaren niet op de juiste plaats in Den Haag aangekomen, en zijn ze ergens halverwege blijven steken.
Is er dan toch nog een kans om gehoord te worden door minister Kamp en de fracties van de tweedekamer, als echt alle bewoners met of zonder de politieke partijen, zonder voor aankondiging op bezoek gaan bij de tweede kamer?

Of Den Haag dan op slot zal komen is een heel andere zaak, maar ach ze zijn daar wel wat gewend.

Geschreven door Jan Wolters
Emmen vrijdag 4 september 2015
Tel: 0591-676990
Mob. 06 22 44 21 00
jan.wolters@home.nl

Recente reacties

    Copyright © 2020 WilNu

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *