WilNu Services

“No mistakes just lesson’s learned”

Mens en organisatie dan wel andere professionals maken fouten. Normaal gesproken geen probleem want daar leren we van en groeien we door. Althans zo werkt dat voor de meeste mensen, organisaties en professionals. Het is ook onvermijdelijk dat de politiek, de overheid en onze leiders in tijden als deze fouten zullen maken. Echter als ze fouten maken, verdienen mensen dat te weten. Vooral als die fouten tot ernstige misstanden hebben geleid, trauma of zelfs de dood van dierbaren.

Het aantal voorbeelden over misstanden die gemeld zijn bij de politiek en waaraan niks gedaan werd zijn legio. Het is ongehoord hoe laks onze volksvertegenwoordigers hiermee omgaan. Het is een plicht om bij het maken van fouten kritische vragen te kunnen stellen in plaats van informatie te verdoezelen, geen reactie te krijgen of zelfs geen verantwoordelijkheid te nemen of andere vormen van machtsdynamiek te gebruiken.

Naast dat WilNu een politiek beweging is heeft WilNu een onafhankelijke afdeling genaamd WilNu Services. Deze afdeling bemoeit zich niet met de politieke standpunten en wegen om via de politiek zaken te gaan oplossen maar richt zich puur op maatwerk voor het individu bij problemen.

De afgelopen 10 jaar heeft het team van WilNu Services op dat terrein brede expertise opgebouwd. Naast dat we ons in verbinding stellen met instanties om op basis van eerlijkheid en billijkheid tot oplossingen te komen hebben we ook oplossingen ontwikkeld met als doel zelfredzaam te bevorderen en niet afhankelijk te zijn van de zogenaamde hulp van instanties.

Ons team dat deels werkt met vrijwilligers kan ondersteuning bieden op de volgende terreinen:

 • Conflicten met jeugdzorg,
 • Het voorkomen van vechtscheidingen of het oplossen van een vechtscheiding,
 • Het voorkomen van een faillissement of het bieden van ondersteuning tijdens een faillissement,
 • Het voorkomen van dakloos worden of het realiseren van een oplossing voor iemand die geen dak boven zijn hoofd heeft,
 • Het oplossen van problemen met het UWV en de belastingdienst,
 • Ondersteuning in procedures die ontstaan zijn door gerechtelijke dwaling en fouten van het Openbaar Ministerie.

Dit doen we in de praktijk door met elkaar in gesprek te gaan over oplossingen. Daarbij beogen wij zo min mogelijk conflicten op te lossen via de Rechtspraak. Want de Rechtspraak biedt veelal bescherming aan de eerder genoemde instanties. Natuurlijk zullen sommige zaken wel via de Rechtbank moeten lopen en dan hebben we ook toegang tot juristen en advocaten binnen ons netwerk. De kracht van WilNu Services is de opgedane kennis, het inmiddels herkennen van patronen en in een aantal gevallen de mogelijkheid, met in achtneming van wet en regelgeving, om het systeem heen te werken.

Hoe komt je in aanmerking voor ondersteuning van ons team?
Je bent lid van WilNu en betaald naast de contributie van 12 euro 28 euro per jaar voor de ondersteuning. Je bent bereid gemaakte onkosten te vergoeden, mocht je dit nu niet kunnen betalen dan vinden we samen wel een weg hoe we jou toch vast kunnen ondersteunen.

Wij plannen als je contact hebt opgenomen en lid bent een intake gesprek in. Daarin maken we een analyse van de casus en bespreken wij de voorwaarden van onze dienstverlening. Denk daarbij aan geheimhouding over en weer en afspraken over documenten en gegevens en hoe deze te allen tijde van jou blijven en aan jou beschikbaar worden gesteld. Daarnaast bent je zelf bereid en in staat 40 tot 50 uur per maand beschikbaar te zijn voor het meehelpen met het realiseren van de oplossing want wij kunnen weinig betekenen zonder eigen medewerking en inzet.

Vanaf het moment dat we het eens zijn over de beoogde ondersteuning sta je er niet meer alleen voor. Wij gaan met jou mee naar gesprekken met instanties, indien nodig zorgen wij voor tijdelijk huisvesting en opslag van jouw inboedel, wij helpen je met het maken van afspraken met eventuele schuldeisers, we helpen jou om de basis op orde te krijgen. Bij jeugdzorgzaken spelen daarnaast op de achtergrond totaal andere agenda’s waarbij het van zo ontzettend groot belang is dat je niet boos wordt. Het is namelijk de boosheid die jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming tegen je gebruiken in procedures om jouw kinderen uit huis geplaatst te krijgen of te houden. Ook daarin bieden wij ondersteuning!

Wie zijn wij:

Ons team bestaat uit specialisten die elkaar aanvullen, maar allen hun specifieke expertise en ervaringsdeskundigheid hebben. Onze teamleden zijn:

 • Carmen Fabiola voorzitter Services, jeugdzorg, werk en inkomen, huisvesting.
 • Glenn van Poppelen, Jeugdzorg en ouderverstoting.
 • Sabine Sun, veiligheid en media.
 • Theo van der Meer jeugdzorg, huisvesting en inboedels.

Services heeft naast haar eigen specialisten ook een aantal partijen waarmee ze nauw samenwerkt:

 • !NCTRL zorgnetwerk, jeugdzorg problematiek bemiddeling en therapie
 • Cerese B.V. ondernemen en werken met sociaal vangnet
 • Easylawyer B.V. Juristen en advocaten
 • Hearth4Happiness
 • Stichting Hulp bij Zorg, ouderen zorg en regressie therapie
 • Stormsterren B.V. Wonen en voeding en inkomen

Mocht u hulp nodig hebben kunt u mailen naar: info@wilnu.nu

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu