WilNu Academie

WilNu Academie

"De Sleutel = Kennisdeling"

WilNu Academie is het kennis- en expertisecentrum van de politieke organisatie WilNu. Het doel van de Academie is om burgers bewust te maken dat het anders kan. Dat er meer mogelijkheden zijn dan vaak wordt aangenomen.

Deze kennis is of binnen de organisatie aanwezig, of er zijn directe contacten met professionals die bereid zijn om jou deelgenoot te maken van de bij hen aanwezige kennis.

Een nevenfunctie van de WilNu Academie is het ontwikkelen van plannen gericht op de toekomst om met name de samenleving te versterken en meer mensgericht te laten functioneren.

Copyright © 2020 WilNu