Archief

Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land

Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land,  en zetten eigen leven daarbij op het spel.

Het kon niet uitblijven dat er reuring ontstaat over de komst van duizenden asielzoekers (vluchtelingen) die naar ons Nederland kwamen en nog met grote getale komen.

De meerderheid van de bevolking had in het verleden te doen met mensen die inderdaad op de vlucht zijn, die hun leven niet meer zeker zouden zijn in eigen land, zonder bezittingen op de vlucht waren en huis en aard en familie daar achter te moeten laten.

De media met grote aandacht bracht een oorlog of opstand in die landen vaak in beeld, waar wij met tranen in de ogen soms naar keken, hoe ook kinderen van dergelijke Vluchtelingen(asielzoekers) ons land overspoelen, en zetten het eigen leven daarbij op het spel.

Het kon niet uitblijven dat er reuring ontstaat over de komst van duizenden asielzoekers (vluchtelingen) die naar ons Nederland kwamen en nog met grote getale komen.De meerderheid van de bevolking had in het verleden te doen met mensen die inderdaad op de vlucht zijn, die hun leven niet meer zeker zouden zijn in eigen land, zonder bezittingen op de vlucht waren en huis en aard en familie daar achter te moeten laten.

De media met grote aandacht bracht een oorlog of opstand in die landen vaak in beeld, waar wij met tranen in de ogen soms naar keken, hoe ook kinderen van dergelijke misstanden in sommige landen kennelijk ook de dupe van worden. Er voor echte vluchtelingen altijd een “bed, bad en brood”zou moeten zijn.
Voor echte noodsituaties er altijd maatschappelijke verantwoordelijkheid moet worden genomen, in iedere gemeente binnen ons Koninkrijk.
Of dit daadwerkelijk noodopvang in grote evenementenhallen moet zijn, is nog maar de vraag of dit wel sociaal verantwoord is.

En hoe kan het toch zover in de wereld komen, dat ons in verhouding kleine land een dergelijke zeer grote opvang noodzakelijk is geworden. Hoe kan het toch zijn dat een gemeente (zoals gemeente Vlagtwedde,dorp Ter Apel) bijna uit zijn voegen knapt om de grote stromen asielzoekers nog op te kunnen vangen daar?

Is het dan ook niet vanzelf sprekend dat met het geven van een bed, bad en brood , daar ook een extra goede busverbinding aangeboden zou moeten worden, ook naar juist dat grote opvangcentrum wat daar in korte jaren uit de grond is gestamd in het open veld. En nu die asielzoekers (vakantierooster openbaar vervoer) nog slechts deels openbaar vervoer aangeboden wordt.

Ook voor hen die binnen onze eigen gemeenten om hulp vragen moet er ten alle tijd “bed,bad en brood” zijn, niemand zou op straat behoeven te wonen, maar of dat wel zo is kunnen wij ons wel eens afvragen. 

Nu het fenomeen asielzoekers (vluchtelingen) nog steeds doorgaat, en steeds grotere vormen aan gat nemen, krijgen onze eigen burgers steeds meer zicht op de echte stroom van deze mensen uit een ver land. We hebben in beeld wat een vluchteling een asielzoeker eigenlijk is, vele burgers, kerken en andere organisaties steken hun handen uit de mouwen om armen en daklozen op te vangen in eigen land, en velen zorgen dan uit maatschappelijke verantwoordelijkheid voor deze grote toestroom van asielzoekers (vluchtelingen).

Steeds vaker worden onze burgers geconfronteerd met het feit dat het langzamerhand eigenlijk helemaal geen echte vluchtelingen meer blijken te zijn, mensen die echt in levensbedreigende situaties hun eigen land hebben verlaten. Een aantal van deze mensen daar buiten gelaten, waarvan familie etc.
inderdaad door politieke geschillen bedreigd of zelf om het leven zijn gebracht, dat zijn echte vluchtelingen.

Maar heel veel asielzoekers blijken een nieuw leven in het grote Europa te willen gaan beginnen, daar is niets op tegen, omdat de grenzen hier openstaan kun je met geldige documenten en wat geld bepalen waar je naar toe zou willen. Helaas is het verhaal en de waarheid heel iets anders, zij die de nodige contanten bezitten, of zij die samen met achtergebleven familie vrienden en mensen ui hun dorp geld hebben kunnen vergaren, soms via bemiddeling van een dorpshoofd of stamhoofd, kunnen via illegale wegen aan een overtocht beginnen. Dit met gevaar voor eigen leven, in een overvol afgedankt schip met veel
geluk proberen Europa te kunnen bereiken. Wat niet verteld is welke bedragen hiermee gemoeid zijn, en plotseling daar iemand in het openbaar over durft te spreken, is juist een hele goede zaak.

Een burgemeester uit de Drentse gemeente Tynaarlo vraagt zich zo langzamerhand af, of inderdaad de gemeenten en de gemeenschap wel maatschappelijke verantwoordelijkheid nog zouden moeten gaan dragen, voor deze grote golf van asielzoekers die ons land overspoelen. Hij benoemd het feit dat de mensen die zich melden als asielzoeker reeds €35.000 aan reiskosten hebben moeten uitgeven, aan mensensmokkelaars die hen naar het grote Europa zouden brengen.
Als dit echt het juiste verhaal is, dan stelt burgemeester Marcel Thijsen de overheid en ook wij als bevolking zeer zeker het duidelijk in zijn interview.
Zodra een vluchteling ook maar een voet op Europees grondgebied zet, zijn wij dan maatschappelijk verantwoordelijk voor het welzijn van deze personen, die dit grote bedrag van € 35.000 al aan criminelen hebben betaald om hier naar toe te kunnen komen. Zijn wij als Europese inwoners dan echt verplicht hen die veel geld ter beschikking hadden hier humanitaire noodhulp aan te bieden, en wat gebeurd er met de armoedige burger daar in het land die niet in staat
waren een overtocht te maken? Krijgen die ook humanitaire hulp vanuit Europa.

Zou het niet veel beter zijn juist deze achterblijvers meer te steunen met goederen, maar beslist niet met geld wat vaak in verkeerde handen komt. En inderdaad zijn wij wel verplicht aan deze mensen een bed,bad en brood aan te bieden op kosten van de belastingbetaler, worden bedragen
die aan hulp gegeven gaat worden ook later terugbetaald, en zijn het dan helemaal geen echte arme vluchtelingen.

Nee, we weten wel beter, maar inderdaad kunnen wij ons afvragen of niet de burgemeester in het Drentse dorp Tynaarlo het spoor bijster is, maar of onze overheid en ook vele andere inwoners van ons mooie land zelf hierover eens goed zouden moeten gaan nadenken. Iemand die zoveel geld over heeft voor een zeer gevaarlijke overtocht in een gammele boot, zou ook in zijn eerste levensonderhoud moeten kunnen voorzien, in een nieuw land waar hij zich zou willen vestigen.

Hoe zou het ons vergaan als wij straks proberen ons te vestigen in het verre buitenland, worden wij dan ook met open armen ontvangen en krijgen wij dan ook „bed,bad en brood‟ aangeboden, als wij ons eigen land ontvluchten omdat mogelijk andere culturen ons leven denken te moeten veranderen?
Ze laten het er massaal op aankomen dat wij veel respect tonen en normen en waarden ook blijven hanteren , dat is juist en mag ook zo zijn, maar niet als de gemeenschap op gaat draaien te pas en onpas op verblijfkosten.

Ons belastinggeld mag deels besteed worden aan noodopvang, noodhulp, voor eigen burgers en hen die in levensbedreigende omstandigheden hun land moesten verlaten. Daar kan geen misverstand over bestaan, maar hen die om economische reden hier massaal naar toe komen, zouden wij inderdaad de vraag mogen stellen of wij voor de kosten echt helemaal op moeten draaien.

Want ook ons land kent armoede, ook wij hebben veel te weinig goedkope woningen ter beschikking voor eigen burgers. Ook wij hebben grote moeite onze burgers aan het werk te houden, en als dan er gesproken gaat worden over de grote bedragen die asielzoekers betalen om hier naar toe te kunnen konen, heeft burgemeester Marcel Thijsen een punt aangehaald waar wij in dit mooie land,en ook in Europa eens goed over zouden moeten gaan buigen.
Doe je het niet, en gaat dit door, dan zou het best eens grote gevolgen kunnen hebben voor onze eigen mensen die ook dringend hulp nodig hebben.

En hoe staat onze hardwerkende burger hier in de komende tijd dan nog tegenover, is het allemaal nog wel te accepteren, immers kennen wij allemaal de grote problemen in onze gemeenschap, de criminaliteit stijgt, er vormen zich burger preventie teams om toezicht te moeten houden?
Er toch heel veel burgers zijn die zich grote zorgen maken over onze zwakkere maatschappij.

Geschreven door Jan Wolters
Emmen zaterdag 8 augustus 2015
Tel: 0591-676990
jan.wolters@home.nl

Duidelijk is dat het asiel vraagstuk niet door ons eigen land kan worden opgelost. Er zal veel meer moeten worden samengewerkt binnen Europa en beter nog dient dit binnen de Verenigde Naties te worden aangepakt. Op deze wijze wordt onze eigen samenleving verder ontwricht met alle gevolgen van dien. Binnen
onze toekomstige werkgroep buitenlandbeleid zullen wij werken aan echte oplossingen, wat u van WilNu mag verwachten.

Recente reacties

    Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

    Copyright © 2020 WilNu

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *