teamlid gemeente/provincie

Wij zijn op zoek naar mensen die actief willen worden binnen gemeenten en regio’s.
Het uiteindelijke doel is het opzetten van afdelingen en het actief worden in de diverse kieskringen. Daarvoor zullen besturen gecreëerd gaan worden, om uiteindelijk verkiezingen te kunnen voorbereiden en wel volgens de volgende opzet:

Opzet kieskringen:

Ons land kent 20 kieskringen inclusief openbare lichamen van Bonaire. Iedere kieskring dient zelfstandig te kunnen opereren. Nadat de eerste kieskring afdeling is opgericht wordt de afdracht vanuit de landelijke organisatie vastgesteld. Dit gebeurt vanaf het moment dat de organisatie structuur is ingevuld. Voor die tijd geïnde bedragen blijven binnen de landelijke organisatie. Dit alles nadat de definitieve contributie n.a.v. het eerste landelijke congres is vastgesteld.

De organisatie binnen een kieskring is operationeel wanneer het volgende is ingevuld:
A. Bestuur:

1. Voorzitter: Houdt nauw contact met het landelijk bestuur en is de woordvoerder van de afdeling.
2. Public Relations: Is verantwoordelijk voor de communicatie met derden.
3. Politiek analist plus Secretaris: Is o.a. in staat regionaal de politiek te ontleden vanuit de principes van WilNu en doet een aanzet tot het verkiezingsprogramma. Wanneer meerdere kieskringen binnen een provincie vallen zal er samengewerkt worden met de politiek analist van een andere kieskring. Zolang er geen sprake is van Provinciale Staten verkiezingen zullen in het bijzonder de afdelingen worden ondersteund. De functionaris adviseert ook het landelijk bestuur bij politieke zaken.

B. Startbedrag in kas:
Voordat de kieskring organisatorisch operationeel is zal er eerst minimaal 500 euro in kas moeten zijn vanuit fondsenwerving. Pas daarna zal er vanuit nieuwe landelijke donaties een afdracht volgen. Dit zal nader worden vastgesteld. Dit is ook pas mogelijk wanneer op het eerste congres de definitieve hoogte van het lidmaatschap is vastgesteld.

Opzet gemeentelijke afdeling bestuur:

Opzet is hetzelfde als binnen de kieskring, maar dan wel plaatselijk. Uiteindelijk adviseert men het bestuur van de kieskring wanneer deze operationeel is. Zo niet, dan valt men direct onder de landelijke organisatie. Zeker vanuit de leden donatie. Wanneer de kieskring nog niet operationeel is, maar wel het gemeentelijke bestuur, zal de afdracht volledig aan de afdeling toekomen. Zo gauw de kieskring volledig georganiseerd is, wordt de verhouding 50%/50%. Zo gauw er binnen een kieskring een contactpersoon operationeel is, zal daarmee nauw contact plaatsvinden.
Wanneer binnen een kieskring iemand als eerste plaatselijk wil opereren, zal deze in eerste aanleg ook functioneren als contactpersoon binnen de kieskring totdat iemand is opgestaan, die een aanzet wil geven tot het opzetten van een organisatie binnen de kieskring.

Voor bovenstaande functies is het een pré dat men bepaalde bestuurlijke ervaring heeft, maar bovenal een levensvisie die de uitgangspunten zijn van Wil Nu onderschrijft. “Democratisch denken, Rechtvaardigheid, Transparant en Duurzaam.” Levenservaring is belangrijker dan opleiding!

Wilt U solliciteren stuur dan uw motivatie en C.V. naar secretariaat@wilnu.nu

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu