Speerpunten WilNu

 • Hervorming Parlementaire Democratie (Pluchen Revolutie)
 • Eerlijk rechtssysteem (basis waarheidsvinding)
 • Actieve bestrijding corruptie 
 • Hervorming Jeugdzorg en aanpak kindermisbruik
 • Goedkopere en betere zorg met bijzondere aandacht voor ziektepreventie
 • Beter onderwijs gericht op persoonlijke ontwikkeling
 • Een toekomst voor komende generaties, zoals werkgelegenheid en betaalbaar/duurzaam wonen
 • Onafhankelijke media ter bevordering van vrije meningsvorming en uiting.
 • Transparantie binnen het openbaar bestuur
 • Overheid ten dienste van de mens
 • Gekozen burgemeesters en rechters, oprichting Constitutioneel Hof en herstel Trias Politica
 • “Nederland eerst” en een EU kritische houding, beperking migratie, actieve ontwikkelingshulp 
 • Een soevereine centrale bank en soevereine munt
 • Actief bevorderen van saamhorigheid binnen de samenleving 
 • Hetgeen wat we ontnemen aan de aarde willen wij zwaarder belasten en de factor arbeid willen wij minder belast zien.
 • Onvoorwaardelijk basisinkomen

Deze doelstellingen zijn alleen maar te bereiken met jouw steun. Vandaar ook onze oproep: “Steun WilNu voor een democratisch, rechtvaardig, transparant en duurzaam Nederland. Wij rekenen op jou! 

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu