Kernpunten Sociaal

  1. Armoedebestrijding / Welvaart eerlijker verdelen
  2. De participatiewet afschaffen
  3. Onderwijs en OV gratis
  4. Herinvoering sociale werkvoorziening
  5. Geen medische keuringen door UWV
  6. Een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBI)

Copyright © 2020 WilNu