Samenvatting Wonen

Sociale huurwoningen en woningen voor ouderen zijn onbetaalbaar geworden. Dit betekent dat de zwaksten in de samenleving relatief het meeste belast worden, aangezien de rente voor koopwoningen extreem laag is geworden. Wij willen tijdelijke oplossingen in de vorm van tiny houses en leegstaande gebouwen die omgebouwd dienen te worden tot eenvoudige wooneenheden. De kostendelersnorm laten wij vallen, waardoor samenwonen niet extra belast wordt.

Copyright © 2020 WilNu