Samenvatting Wonen

Sociale huurwoningen en woningen voor ouderen zijn onbetaalbaar geworden. Dit betekent dat de zwaksten in de samenleving relatief het meeste belast worden, aangezien de rente voor koopwoningen extreem laag is geworden. Wij pleiten daarom voor een huurverlaging. Er zijn veel ouderen die inmiddels in veel te ruime huizen wonen, maar niet kunnen/willen doorstromen omdat zij dan meer moeten gaan betalen. Wij wensen een speciale subsidiepot waarbij men betaalt naar woonoppervlak. Kleiner wonen wordt dan aantrekkelijk.

Wij willen tijdelijke oplossingen in de vorm van tiny houses en leegstaande gebouwen die omgebouwd dienen te worden tot eenvoudige wooneenheden. De kostendelersnorm laten wij vallen, waardoor samenwonen niet extra belast wordt. De regels voor bouwen zullen moeten worden vereenvoudigd.

Speculatiewinsten met (toekomstige) bouwgrond zal extra belast worden.

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu