Samenvatting Sociaal

WilNu gaat voor een OBI, maar tot zolang willen we ons inzetten om de welvaart eerlijker te verdelen, waardoor kinderen niet meer onder de armoedegrens worden opgevoed.
De participatiewet moet van tafel en de sociale werkvoorzieningen komen weer terug.
Elke werkloze wordt een werkzoekende en krijgt ondersteuning om weer in zijn kracht te komen. Het UWV mag geen medische keuringen meer doen, dit wordt volledig overgenomen door de zorgsector. Het UWV dient te handelen naar het advies van de zorgverlener

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu