Samenvatting Sociaal

De participatiewet gaat van tafel en de sociale werkvoorzieningen komen weer terug in het deltaplan van WilNu. Het is onmenselijk hoe er de laatste jaren is omgesprongen met de zwakkeren in de samenleving. De sociale werkvoorziening zal daarbij een nog belangrijkere rol krijgen dan tot nu toe. Oneigenlijke concurrentie met relevante branches zal daarbij voorkomen moeten worden. 

Elke werkloze wordt een werkzoekende en krijgt ondersteuning om weer in zijn kracht te komen. Het UWV mag geen medische keuringen meer doen, dit wordt volledig overgenomen door de zorgsector. Het UWV dient te handelen naar het advies van de zorgverlener. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit ons deltaplan sociaal.

Copyright © 2020 WilNu