Samenvatting Samenleving

Ongelijkheid in het algemeen, het ontbreken van gelijke kansen voor iedereen en een ongezonde leefwijze van een groot deel van onze bevolking noopt tot drastisch ingrijpen.

Een zeer agressief armoedebeleid is zeer urgent, waarbij diverse aspecten en oorzaken die elkaar negatief beïnvloeden, heel serieus onder de loep genomen moeten worden.

Er heerst een enorme verdeeldheid, niet in de laatste plaats tussen diverse groepen met verschillende etnische achtergronden, maar ook tussen arm en rijk, gezond en ongezond.

Dankzij een foutief staatsbestel ontbreekt het aan een consistent beleid dat gedragen wordt door de mensen. Welgestelden worden op alle vlakken beter vertegenwoordigd dan mensen rond de armoedegrens. Scholing schiet voor diverse groepen te kort en zware beroepen worden te weinig ontzien.

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu