Samenvatting Onderwijs

Zittenblijven kan voor sociaal emotionele trauma’s zorgen, is vaak erg demotiverend  en geeft een totaal leer verlies van een volledig jaar. Het is daardoor onnodig duur en dient om die redenen te worden afgeschaft. Cognitieve vakken kunnen in blokken worden aangeboden, waardoor leerlingen per vak in eigen tempo en op eigen niveau via een doorgaande lijn onderwijs kunnen volgen. Kleinere klassen en minder werkdruk zijn noodzakelijke opties.

De lerarenopleidingen moeten opgewaardeerd worden richting universitair niveau. De salariëring zal daarna meer marktconform moeten worden, waardoor ook mannen terugkeren in het onderwijs. Een goede toekomst heeft een correlatie met goed onderwijs. 

Stoppen met bovenschoolse besturen die een forse hap uit het onderwijsbudget opslokken en weinig toegevoegde waarde hebben. Samenwerkingsverbanden zijn een goed alternatief.

Copyright © 2020 WilNu