Samenvatting Landbouw

De land- en tuinbouw dient in de eerste plaats zorg te dragen voor de voedselvoorziening van de Nederlandse bevolking. Als we als uitgangspunt nemen dat de mens zichzelf maakt, onderhoud en repareert met zijn voeding, dan speelt de land- en tuinbouw een hele grote betekenis in de gezondheid van de mens en de Nederlander in het bijzonder.

Belangrijk is dat het vergoedingssysteem voor land- en tuinbouwproducten gewijzigd wordt van kwantiteit naar kwaliteit voor wat betreft voedingswaarde, hiervoor is een verbod op het gebruik van kunstmest noodzakelijk. Kringlooplandbouw zal de norm moeten zijn, waarbij natuur en milieu optimaal tot hun recht kunnen komen.

De huidige teeltmethode van monocultuur brengt door het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, schade aan het bodemleven en aan mensen toe. Deze teeltmethode zal plaats moeten gaan maken voor polycultuur, zoals laanteelt. Hierbij worden tussen rijen vruchtbomen, met eventueel struikgewas, één-jarige voedingsgewassen geplant.

WilNu vindt het van belang dat de land- en tuinbouwproducten vervolgens in land- en tuinbouwwinkels direct aan de consument worden aangeboden om zo de distributieketen te vereenvoudigen.

Copyright © 2020 WilNu