Samenvatting Jeugdzorg

WilNu wil een totale omslag in de jeugdzorg, nú. 

Het kind moet te allen tijde centraal staan. De ouder(s) hoort/horen de spil te zijn met betrekking tot een veilige, gezonde en toekomstgerichte ontwikkeling van het kind. De ouder(s) in verwachting van een eerste kind is/zijn verplicht een gratis opvoedcursus te volgen. 

Belangrijk voor de veiligheid en de ontwikkeling van het kind is dat de leefomgeving rust, veiligheid en stabiliteit biedt. Voorwaarde is dat gezinnen met kinderen boven de armoedegrens blijven. Een van onze speerpunten is een onvoorwaardelijk basisloon. Daarmee worden heel veel problemen op lange termijn voorkomen.

Uithuisplaatsing van kinderen is het allerlaatste redmiddel bij gezinsproblemen. Ouders zouden in het geval dat een kind fysiek en/of psychisch wordt mishandeld, intensief moeten worden begeleid. Komen de problemen voort uit voortdurende onenigheid tussen twee (wel of niet gescheiden) ouders, is uithuisplaatsen of een omgangsverbod van een van de ouders een optie die de voorkeur heeft boven het weghalen van kinderen.

Jeugdzorg dient gefocust te zijn op hulp, uitsluitend ten behoeve van het kind, en mag nóóit een kind vijandige beslissing nemen. Elk kind dient zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven. De allerlaatste optie is uithuisplaatsing van een kind, op voorwaarde dat er plek is bij een warm gastgezin. Te vaak komt een kind na ingrijpen van de jeugdzorg in een soort gevangeniscel, niet zelden voor minimaal een jaar!

Een uithuisplaatsing mag alleen plaatsvinden onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals mishandeling door de alleenstaande of beide ouder(s). In veel gevallen kunnen buddy’s het gezin ondersteunen en helpen bij het oplossen van ontstane problemen.

Komt het toch tot een uithuisplaatsing van een kind, is het een voorwaarde dat rechtszittingen transparant en toegankelijk zijn, evenals elke handeling van de jeugdzorg.

Bij een echtscheiding is het een dwingende eis om gerechtelijke afspraken betreffende opvoeding, omgangsregeling en kosten vast te leggen. Bij een vechtscheiding zullen beide ouders toch moeten voldoen aan de opgelegde afspraken in het belang van het kind.

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu