Samenvatting Economie en Financiën

WilNu wil terug naar een eigen munt voor Nederland. Dat houdt in dat we de euro vaarwel gaan zeggen. Bij wet mag de staat geen schulden hebben, dit wordt dan ook ons uitgangspunt. De nationalisatie van het geldsysteem maakt de weg vrij voor een forse verlaging van de rijksbelastingen.

De banken worden aangepakt en gesplitst in systeembanken (nuts- of staatsbanken) en beursgenoteerde zakenbanken. Onder de 1e categorie vallen betaalrekeningen, sparen, pensioenen en verzekeringen. De overheid staat garant, terwijl de commerciële zakenbanken mogen speculeren, echter ook failliet kunnen gaan zonder staatshulp.
WilNu wil stoppen met het ESM (een Europees stabiliteitsfonds)

Nederland moet afzien van deelname aan dubieuze internationale verdragen en/of afspraken waaronder TTIP, CETA & TAFTA en kritisch gaan kijken naar andere internationale afspraken.

Voor staatsfinanciering van grootschalige ontwikkelingsprojecten op het gebied van bv. wetenschappelijk en technologisch onderzoek, gezondheidszorg, onderwijs, milieu, energie, infrastructuur en defensie, moeten blijvende voorzieningen worden getroffen.
De ingangsdatum van de pensioenuitkering wordt niet meer leeftijdsafhankelijk, maar gerelateerd aan het aantal gewerkte jaren.

In het kader van armoedebestrijding en de daarbij horende nivellering wordt het belastingsysteem drastisch hervormd.

Copyright © 2020 WilNu