Kernpunten Samenleving

  1. Armoedebestrijding
  2. Een Onvoorwaardelijk basis Inkomen
  3. Effectievere integratie Nederlanders met een buitenlandse achtergrond
  4. Preventief beleid gericht op meer gezondheid en welzijn
  5. Consistent beleid overheid voor saamhorigheid
  6. Ander pensioenstelsel

Copyright © 2020 WilNu