Organisatie

Lucas Bouquet

Mijn naam is Lucas, woonachtig in het midden van het land, ruim 25 jaar getrouwd en vader van een volwassen dochter.

In mijn 9e levensjaar al een boek gelezen welke mijn kijk op de maatschappij en de samenleving sindsdien direct sterk en blijvend heeft beïnvloed. Dit heeft geleid tot een immer sterke maatschappelijke betrokkenheid, die zich onder meer uit in: een aversie tegen onrecht, corruptie, de graaicultuur, kindermisbruik en discriminatie in welke vorm dan ook. Ik geloof sterk in normen en waarden, welke de laatste jaren meer en meer verdwenen lijken te zijn als gevolg van een wellicht gebrekkige of onjuiste opvoeding, waarvoor de gemiddelde mens ook nog nauwelijks tijd lijkt te krijgen. Zo lijkt inmiddels ook het onderling respect ver te zoeken.

Uit naam van WilNu zou ik mij graag persoonlijk in willen zetten voor onder meer: hervorming van ons kiesstelsel met terugkeer van echte Volksvertegenwoordigers en Vakministers in plaats van beroepspolitici, herstel van de democratie, Trias Politica en herinvoering van bindende referenda, de strijd aanbinden tegen corruptie bij Justitie en Politie, het aanpakken van machtsmisbruik bij Jeugdzorg en zeker het aanpakken van pedofiele netwerken, ergo kindermisbruik. Uiteraard staat voor mij ook hervorming van de gezondheidszorg en terugkeer naar “Ziekenfonds principe” met een beperkt of geen Eigen Risico hoog op de agenda. 

Tot slot is hiervoor een eerlijke en transparante voorlichting op elk denkbaar vlak vereist, welke al lange tijd niet meer door de Main Stream Media wordt gegeven. In plaats daarvan zien wij daar steeds meer eenzijdige informatie en opgelegde censuur als het nieuws strijdig is met de boodschap die onze overheid wil verspreiden om hun doelen te verwezenlijken. Het geluk en de gezondheid van onze medelanders staat voor mij centraal en boven het financiële belang van multinationals.

WilNu staat dus voor openheid, eerlijkheid, transparantie en democratie, zonder de intentie linkse of rechtse politiek te willen bedrijven. Wij rekenen op uw steun, want wij zullen wel uw stem zijn en uw belangen vertegenwoordigen.

Met vriendelijke groet,
Lucas Bouquet

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu