Organisatie

Het gaat niet goed met ons land. Geen enkele politieke partij komt met echte realistische en adequate oplossingen. Partijbelangen prevaleren meestal boven het landsbelang. Coalities zorgen voor compromissen met verwaterde minderheidsstandpunten. Alleen met een duidelijke toekomstgerichte visie, waarbij burgerbelangen binnen onze samenleving worden gerespecteerd, kan voorkomen worden dat ons mooie land afglijdt naar een bedenkelijk niveau.

Vanuit deze gedachte is WilNu ontstaan.

Onze maatschappelijke- en politieke beweging WilNu wordt aangestuurd door een team toegewijde mensen. Zij maken deel uit van werkgroepen die onze beleidsplannen vormgeven. Daarnaast herbergt WilNu de werkgroepen PR en Communicatie. Binnen WilNu functioneren WilNu-Services en de WilNu-Academie beide als stichting.

Verenigingsbestuur beweging WilNu

 • Voorzitter: Arjan Gelder   presentatie
 • Secretaris: vacant
 • Penningmeester, Persvoorlichter, Vice Voorzitter Organisatie: Lucas Bouquet  presentatie
 • Tweede Secretaris: Gerda Oldenburger presentatie
 • Samenleving en Sociaal: Mario Jasik   presentatie
 • Vice Voorzitter Politiek: Willem Sikkema
 • Algemeen bestuurslid: Henk Smits
 • Algemeen Bestuurslid: Frans Kemper   presentatie

WilNu Academie

WilNu Services

 • Voorzitter, Jeugdzorg, Huisvesting, Werk en Inkomen: vacant
 • Jeugdzorg, Ouderverstoting: Glenn van Poppelen 
 • Veiligheid, Media: Sophia Zonneveld 
 • Jeugdzorg, Huisvesting, Inboedel: Theo van der Meer 
 • Advocaat Familie en Strafrecht: Zlatan Zivro

Teamleden Beweging WilNu

 • Bill Kleton  presentatie
 • Carmen Fabiola
 • Emar Vogelaar
 • Evelien van der Heijden
 • Franci Janssen
 • Frank Stevens presentatie
 • Glenn van Poppelen
 • Henna Linger
 • Ivo Hoeijmakers   presentatie
 • Leatitua Chin
 • Lindsey Brill
 • Mario Visinescu
 • Mirjam Bril  presentatie
 • Pallas Hendriks
 • Rob Hoeben
 • Sheila Neijman presentatie
 • Siegfried Nanhekhan
 • Sophia Zonneveld
 • Theo Bruins
 • Theo van der Meer
 • Trevor van den Hoed
 • Walther Schildmans
 • Zlatan Sivro

Copyright © 2020 WilNu