Kernpunten Onderwijs

  1. Voorwaarden waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen, moeten voor alle kinderen gelijkelijk aanwezig zijn.
  2. Onderwijs zal daarom gratis moeten zijn.
  3. Leerkrachten dienen hoog te zijn opgeleid en voor bepaalde vakken dienen vakleerkrachten aangesteld te worden.
  4. Kinderen moeten minimaal tien jaar basisvorming ontvangen, voordat een keuze wordt gemaakt richting voortgezet onderwijs.
  5. De persoonlijke ontwikkeling van het individuele kind moet leidend zijn.
  6. Onderwijsmateriaal mag geen discutabel doel hebben.
  7. Zittenblijven kan voor sociaal emotionele trauma’s zorgen en dient om die redenen te worden afgeschaft.

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu