Kernpunten Jeugdzorg

  1. Het kind centraal
  2. Verplichte opvoedcursus aanstaande ouder(s)
  3. Oplossingsgerichte hulp bij gezinsproblemen
  4. Volledige transparantie na inschakeling Jeugdhulp en eventuele rechtszaken
  5. Uithuisplaatsing als allerlaatste maatregel
  6. Bindende afspraken bij een eventuele echtscheiding

Copyright © 2020 WilNu