Kernpunten Internationale Verhoudingen

  1. Nederland uit de EU (Nexit)
  2. Herinvoering eigen munt
  3. Internationale verdragen heroverwegen
  4. Autonoom optrekken met andere kleine buurlanden
  5. Gezamenlijk optrekken tegen woekerprijzen multinationals
  6. Aangepast asielbeleid

Copyright © 2020 WilNu