"Pluchen Revolutie"

De Pluchen Revolutie: op naar een bijna ideale democratie!

Waarom is er landelijk zoveel onvrede over ‘Den Haag’?
Veel mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. Kiezers stemmen op een totaal complex partijprogramma, waar ze slechts deels achter staan of ze stemmen op een charismatisch persoon die veel belooft, maar 4 jaar lang beloftes niet nakomt.
Het moet anders, het kan anders.

  1. Elke kandidaat Kamerlid (raadslid) wordt gekozen op een uniek persoonlijk programma dat grotendeels een partijprogramma zou kunnen herbergen, met eigen mitsen, maren en nuances.
  2. De 150 Kamerleden (gemeentelijk alle raadsleden) kiezen en controleren partij onafhankelijke bestuurders. Zij kunnen bij disfunctioneren bewindspersonen ook ontslaan, zonder dat het hele kabinet of college aftreedt.
  3. Het kabinet, of het college van wethouders, bestaat uit vakinhoudelijke kanjers die hun sporen in diverse geledingen binnen het betreffende beleidsgebied hebben verdiend.
  4. Ministers worden partij onafhankelijk voor 8 jaar benoemd, tegen een marktconforme beloning. Elke minister heeft een ander aanvangsjaar, waardoor in een tijdsbestek van 8 jaar alle ministers zijn vervangen of worden herbenoemd.
  5. Per ministerie komen er diverse staatssecretarissen (gemiddeld wellicht 5) naast een minister, ook met ruime vakervaring en ieder uit een verschillende discipline binnen het vakgebied, 3 dagen in Den Haag en 2 dagen bij de werkgever in het ‘oude’ beroep (met een terugkeergarantie voor daarna).
  6. Kabinetten kunnen niet meer vallen. Verkiezingen van de Tweede Kamer zijn om die reden om de 4 jaar op een vaste dag.
  7. De Senaat moet bestaan uit een aantal partij onafhankelijke wet deskundigen. Zij toetsen wetten op (financiële) haalbaarheid, werkbaarheid, op mazen en eventuele tegenstrijdigheden met betrekking tot al bestaande wetten. Tweede Kamer werk overdoen wordt uitgebannen.
  8. Burgemeesters worden, net als in punt 2 en 4 beschreven, partij onafhankelijk benoemd dan wel gekozen.
  9. Kiezers (fans) houden contact met hun favoriete volksvertegenwoordiger via DigiD of een vergelijkbaar middel, indien items aan de orde komen waar het privé programma niet in voorziet. Zie het maar als ingebouwde, makkelijk toe te passen mini referenda, waarvan er meerdere per jaar gehouden kunnen worden. Dit is effectiever, item gebonden en democratischer dan eens in de 10 jaar hap-snap-referenda waar vaak het totale regeringsbeleid wordt beoordeeld. Deze ingebouwde referenda zijn door geen enkele partij af te schaffen.
  10. Het Pluchen Revolutie-systeem past elke partij van ultrarechts tot superlinks. Dus elke partij die werk wil maken van een echte transparante democratie met kennis en kunde.

Na realisering van het bovenstaande zijn vallende kabinetten geschiedenis, moeizaam te organiseren referenda overbodig, splinters onnodig. Is deskundigheid leidend, een monddode oppositie uitgebannen, gedraai mini-minimaal, zetelroof een oud begrip en transparantie maximaal. Carrière politici worden ingeruild voor echte volksvertegenwoordigers. Bewindslieden zijn toppers binnen hun vakgebied, terwijl de senaat uit rechtsdeskundigen gaat bestaan en lobbyisten het bijzonder moeilijk gaan krijgen. Dit is een systeem zonder partijpolitieke benoemingen.

Voor meer uitleg en een uitwerking van bovenstaande 10 punten verwijzen wij naar een uitgebreid ruw raamwerk [klik hier]. Oplossingen betreffende onder andere het onderwijs, de zorg, de veiligheid, het milieu en alle andere in de Kamer besproken onderwerpen, kunnen worden bekrachtigd en problemen op allerlei vlakken kunnen zonder partijpolitieke belemmeringen opgelost worden, waarbij alle Tweede Kamerleden ertoe doen. Ook zij die tot nu werden uitgesloten of altijd maar weer in de oppositiebanken verblijven.

De doelstellingen komen ook tot uiting in het Café Weltschmerz interview [klik hier] en in het Alwareness interview [klik hier] van een halfuurtje.
Op 03-01-2020 is een interview bij Een Oorlog Reeds Verloren in 2 delen opgenomen. Onderstaand Deel I en Deel II

Het kan anders, het moet anders. Dit kan alleen wanneer ‘alle’ ontevreden kiezers een vuist maken en een front vormen tegen het huidige elitaire partijpolitieke systeem.
Voorwaarde is anders te willen denken dan in de patronen van het huidige bestel. WilNu doet dit, want WilNu staat wel voor wat het belooft!

Interview Deel I

Interview Deel II

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu