Goedkopere en beter zorg

De gezondheidszorg in ons land gaat hard hollend achteruit. Tegen beter weten in werd er toentertijd om het hardst geroepen door o.a. voormalig minister Schippers dat wij “de beste zorg van zo’n beetje de hele wereld hebben”.

 • Voor WilNu moeten wij terug naar de oude zorgpremie dus een zorgverzekeraar (ziekenfonds)  waarbij het rijk gewoon weer het ziekenfondssysteem uitvoert.
 • Daarbij verdwijnt de Eigen Bijdrage.
 • Mensen met een top inkomen betalen meer dan de gewone burger aan premie.
 • Ziekenhuizen terug naar het rijk.
 • Medicijnen Europees aankopen, niet dat ieder ziekenhuis onderhandelt voor de beste prijs.
 • Alle behandelingen vergoeden ook naar het buitenland, inclusief mee reizende partners.
 • Medicijnen tegen kanker, ook de duurdere, gewoon in het ziekenfonds.


Gelet het te verwachte draagvlak zal WilNu zich op voorhand stellen achter het Nationaal Zorgfonds: https://nationaalzorgfonds.nl

WILNu wil dat de zorg weer betaalbaar wordt. Dat het anders kan, blijkt uit het Delta Plan uit 2009 opgezet door de Algemene Vereniging Medisch Verzekerden:

 http://avmv.nl/pdf/deltaplan-voor-de-gezondheidszorg-2009.pdfwat nog steeds actueel is en waar de gehele politiek geen aandacht aan heeft geschonken.

WilNu neemt de voorgestelde richting volledig over.

Het is schrikbarend dat de gehele politiek al decennia geen toekomstvisie heeft met alle gevolgen van dien, zoals blijkt uit onderstaande noodkreet gedateerd in 1998:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2753333/1998/04/15/Deltaplan-gezondheidszorg-vraagt-nationale-inspanning.dhtml

De belangrijkste elementen die in gang gezet moeten worden zijn:

 1. Preventie, waarbij minimaal algemeen jaarlijks bloed onderzoek standaard verzekerd is. Artsen wordt tijdens de opleiding nauwelijks iets bijgebracht over preventie. 
 2. Afschaffen onnodige protocollen en bureaucratie.
 3. Reorganiseren spoedhulp, waarbij patiënten bij binnenkomst direct een voorlopige indicatie krijgen, zodat vastgesteld kan worden met welke spoed ingegrepen kan worden, zodat mensen niet nodeloos met alle gevolgen van dien in de wachtkamer hoeven te wachten.
 4. Samenwerking reguliere en niet reguliere geneeskunde. Daarbij zal er voldoende toezicht moeten zijn op de werking van bepaalde geneeswijzen. Dit dient eenduidig te zijn en onafhankelijk. Bij het importeren van geneesmiddelen dienen wij uit te gaan van onze eigen standaards.
 5. Intensivering voorlichting voedingsleer tijdens de opleiding van artsen.
 6. Voorlichting over voeding binnen het onderwijs op basis van karakteronderwijs.
 7. De macht van de farmaceutische industrie plus de verzekeringsmaatschappijen zal terug gedrongen moeten worden. De overheid laat zich veel te veel gijzelen.

Uiteindelijk is men niet verder gekomen dan een verdere afbraak, voor WilNu moet dit stoppen.

Los van de positieve effecten op de gezondheid kunnen ook de kosten van de gezondheidszorg met 50% dalen, hetgeen zich vertaalt in een directe kostenbesparing van tenminste 30 miljard euro per jaar. Daarnaast volgen nog de besparingen door minder ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, minder criminaliteit etc. Een deel van de besparingen kan worden omgezet in een minder hoge belasting van de werkers in de zorg en kwaliteitsverbetering. 

Zoals eerder aangegeven zijn wij het met de AVMV volkomen eens, dat alleen de conclusies van het Deltaplan onze gezondheidszorg op een positief spoor kan brengen. Dit zal moeten gebeuren via een parlementaire enquête.

Wat is er mis?

 Reguliere gezondheidszorg heeft geen antwoord op álle problemen De reguliere medische gezondheidszorg heeft zich ontwikkeld en kent voor een aantal acute ziektes een goede oplossing. Maar zij schiet tekort voor een goede aanpak van een belangrijk deel van de optredende gezondheidsproblemen in Nederland.

Het gevolg is dat veel artsen na hun studie tot de ontdekking komen dat veel van wat men na een lange studie heeft geleerd niet goed past in de praktijk van de patiënten. Veel patiënten kunnen gewoon niet goed behandeld worden bijv. bij chronische vermoeidheid, reuma etc.

De patiënt krijgt dan vaak te horen ermee te moeten leven omdat er niets aan te doen is.  Volgt deze arts dan op eigen kosten aanvullende opleidingen waarvan de wetenschappelijke onderbouwing minstens even goed is, zoals bijv. meer kennis over voeding en/of andere natuurlijke methoden, dan bestaat het gevaar dat dit als niet regulier/alternatief door verzekeraars wordt afgedaan en dat de patiënt geen vergoeding via de basisverzekering krijgt.

De vreemde situatie doet zich voor dat dure medicijnen, die niet zelden bijwerkingen vertonen, wel vergoed worden, terwijl goedkopere natuurlijke alternatieven die kunnen bijdragen tot een betere gezondheid over het hoofd worden gezien. In plaats van betere voeding (en eventueel supplementen bij een tekort) voor te schrijven en een gezond leefpatroon, schrijft de arts nu medicijnen voor, voor bijvoorbeeld hoge bloeddruk en cholesterolverlaging, tegen depressie etc. De ‘bijwerking’ van dit voorschrijfgedrag is vaak dus danig dat de patiënt zich nauwelijks nog verantwoordelijk acht voor zijn of haar gezondheid.

Aanpassing decentralisaties.

Met als doel dat de zorg dichter bij de burger moet komen zijn er diverse decentralisaties doorgevoerd, daarbij heeft men nagelaten dit verantwoord financieel uit te voeren.

In deze heeft de VNG een kwalijke rol gespeeld door als schoothondje van de rijksoverheid dit te accepteren.

Diverse onderzoeken w.o. in Engeland hebben uitgewezen, dat een decentralisatie alleen succesvol kan worden als vooraf de financiën op orde zijn.

Ook hier zal een parlementaire enquête uitkomst moeten bieden, om na te gaan wat er extra nodig is om de decentralisaties alsnog succes vol te laten verlopen.

Met een noodwetgeving moet dit opgelost kunnen worden. Bij de huidige asielzoekers problematiek kan men opeens wel ruim 750.000 euro vrij maken.

Waarom kan dit niet bij de nu mislukte decentralisaties, waarbij ouderen, jongeren en gehandicapten de dupe lijken?

De rijksoverheid zou eenvoudig moeten bijpassen bij de ontstane tekorten, waarbij ook vele thuiszorg organisaties het loodje leggen.

Vrije keuzes ouderen en gehandicapten.

Met de nodige misleiding zijn ouderen en gehandicapten voorbereid zo lang mogelijk thuis te moeten blijven.

Eerst was de slogan dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven, nu moet men zo lang mogelijk thuis blijven.

Wanneer het kan is WilNu van mening dat dit moet kunnen. Maar wanneer het onmogelijk blijkt moet de vrije keuze bestaan dat een opname in bv een verzorgingshuis mogelijk wordt.

Door wanbeleid zijn honderden verzorgingshuizen gesloten ten gevolgen van o.a. de zorgzwaarte pakket indexering. Waarbij het steeds moeilijker geworden is in aanmerking te komen voor een verblijf. Met de nodige misstanden ten gevolge.

Zo kom je niet in aanmerking wanneer je eenzaam bent geworden door het wegvallen van dierbaren en een netwerk.

Door het beleid van woningcoöperaties is het er ook niet eenvoudiger op geworden.

Je moet maar drie hoog wonen zonder lift en slecht ter been. Je kunt met het huidige beleid geen kant meer op.

Voor WilNu onaanvaardbaar. Er zal een inhaalslag moeten komen om weer te kunnen beschikken over geschikte woningen voor ouderen.

Het is van de zotte dat voormalige zorg centra geschikt worden gemaakt voor de opvang van asielzoekers terwijl ouderen en gehandicapten wegkwijnen.

Copyright © 2020 WilNu