Archief

De problemen in de thuiszorg

Nog maar nauwelijks wakker geworden en bijgekomen van de berichten over de uitblijvende directe ondersteuning voor huishoudelijke zorg, zit onze bevolking alweer opgescheept met nog meer onheil nieuws ..
In het nieuws via RTV Drenthe  is bekend gemaakt  dat de overheid €360.000.000 voor de lange termijn beschikbaar wil stellen voor de problemen in de thuiszorg.
Helaas te laat voor de problemen die er nu zijn waardoor er bedrijven failliet dreigen te gaan, en zij die reeds het loodje hebben gelegd, vol verwachting klopt mijn hart.

Dit geld zal pas vanaf 2017 beschikbaar komen, als deze plannen doorgaan,dus voor hen die nu en het komende jaar in de problemen komen geen oplossing.
Een extra cadeau voor alle burgers op de valreep .
Ook bracht het nieuws het bericht dat diverse gemeenten belasting gaan door bereken aan de Nuts bedrijven.
De Nutsbedrijven die zorgen voor uw elektra, gas,water en andere aansluitingen in uw woning of bedrijf, dus ook de internet voorziening en telefoon behoren daarbij.

Waar gaat het hier om, vele gemeenten willen belasting gaan heffen aan de Nutsbedrijven omdat zij diverse kabels en toevoer buizen in het openbare gebied hebben liggen, daarvoor willen de gemeenten betaald worden.
De Nutsbedrijven zullen deze kosten(als dit door gaat) door gaan berekenen aan ons als burgers en gebruikers van deze voorzieningen.
Dat zal gaan beteken dat zoals ze al lieten doorschemeren de vaste lasten (nuts voorzieningen) met enkele tientjes volgend jaar omhoog zullen gaan, dus kosten worden wederom doorberekend.Gemeenten die dit gaan heffen bij de Nutsbedrijven brengen hiermee hun burgers opnieuw aan de rand van armoede,zij die nu al alle eindjes aan elkaar knopen om de vaste lasten nog te  kunnen blijven betalen wordt het weer een beproeving.  Want het zal hier vast niet bij blijven, het invoeren van een belastingplaatje voor de elektrische fiets zit er ook vast aan te komen, omdat er nu wel al genoeg in gebruik zijn genomen, en de burgers er geen afstand meer van willen gaan doen. De afdelingen schuldhulpverlening, budgettering en deurwaarderskantoren zullen de toeloop  niet meer aan kunnen.

De zwakkeren en zij die van een minima moeten rondkomen worden hier diep getroffen, ondanks dat sommige gemeenten hen een eenmalige uitkering voor chronisch zieken uitbetaalde, halen ze het op deze mannier weer uit de portemonnee van de burger.
De vele Nutsbedrijven hebben in dit land een monopolie positie, iedereen is praktisch afhankelijk van deze geleverde voorziening, niet tijdig of niet kunnen betalen betekend zonder enig pardon afsluiting.
Her aansluiting  niet zomaar gaat, en kost heel veel extra geld dat door de burger moet worden opgehoest, en maar praten over het “hoe voorkomen wij “ afsluiting, en vroegtijdige signalering noodzakelijk zou zijn. Afspraken met gemeenten over afsluitingen etc. nauwelijks nagekomen worden, en daarom deze ook in sommige gevallen voor het blok worden gezet.

Het is straks maar nu al niet in de hand te houden, omdat burgers hun begin van armoede niet naar buiten zullen brengen. Gaan wij dan naar een regeling toe dat alle vaste lasten, zoals hypotheek huur, gas ,elektra,water, telefoon,internet  direct van het salaris, A.O.W. of uitkering ingehouden mag gaan worden. En dat alles onder het verhaal dat vele burgers niet in staat zijn hun eigen huishoudboekje op orde zouden kunnen houden.
Waar is dan de zelfredzaamheid gebleven, en waar zullen de gaarkeukens worden gevestigd, om nog een warme hap straks te kunnen gaan halen. Bedenk goed dat er nu al op enkele plaatsen gebruik gemaakt kan worden van een eenvoudige maaltijd, en dit geregeld wordt door veelal vrijwilligers van een kerkelijke  gemeenschap.

Waar kunnen de gezinnen en alleenstaanden die wegens schulden hun huis moeten verlaten straks nog onder gebracht gaan worden, omdat de instroom van vluchtelingen nog steeds kennelijk aan de orde is in dit land. Misschien een verkeerde gedachte maar alles wijst erop dat het uitkleden van de eigen burgers nog lang niet voorbij zal zijn, ons voorgehouden wordt te denken dat de welvaart weer in aantocht is, maar ouderen onder u zullen hier door heen gaan prikken en zorgen  ervoor dat ze nog wat achter de hand gaan houden.

Geschreven door Jan Wolters

Emmen zaterdag 5 december  2015

mob. 06 22 44 21 00

Recente reacties

    Copyright © 2020 WilNu

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *