Bericht onze veiligheid komt door u in gevaar

Helaas moeten wij de conclusie trekken, dat u als volksvertegenwoordigers volkomen de weg kwijt bent en dat u ons land steeds verder de afgrond in brengt. Daarbij mag het RIVM en andere zogenaamde experts het nodige worden aangerekend, door niet onderbouwd maatregels te adviseren.

Bericht aan Factcheck op Facebook

Wij hebben vernomen dat jullie feiten cheques doen voor Facebook. Nu hebben wij bemerkt dat wanneer mensen met feiten komen, haaks op wat de overheid cq instanties verklaren, dit snel wordt gezien als fake nieuws.

Inspraak bij gemeente i.v.m. virusbestrijding

Er zijn slechts drie opties om een virus (covic-19, 20, 21, etc.) te bestrijden i.p.v. te ontwijken, te ontvluchten of isoleren wat de overheid doet:

1) vaccineren (nog niet beschikbaar)

2) UV-bestraling (zeer beperkt)

3) ionisatie (effectief, goedkoop en beschikbaar)

Steeds meer verbaast en verbijsterd over het huidige corona beleid.

Steeds meer verbaast en verbijsterd zijn wij hoe de huidige politiek de corona crisis aanpakt. Ook gisteren tijdens het debat zaten wij met onze tenen krom. En dat is zacht uitgedrukt. In alles wordt de burger op het verkeerde been gezet en speelt massa hysterie de boventoon. Men zit eenvoudig op dood spoor.

Bericht aan de burgemeester van de gemeente Leiden

Onder onze aandacht hebben wij gekregen de onaanvaardbare sluiting van Café ‘t Centrum van Melzen. Daarbij volgt u het ondoordachte beleid van onze overheid, wat al sinds maart wordt gevoerd. Waarbij wij zijn verzeild geraakt binnen een massa hysterie. In alles worden wij op het verkeerde been gezet en verkeren wij binnen een wereldspel.

Bericht aan Fractievoorzitters en leden van de relevante Vaste Kamer Commissies

Steeds meer raken wij verbaast over het huidige beleid rond Corona. Terwijl op de Duitse televisie men inziet, dat dit beleid met o.a. mondkapjes niet werkt en ook veel maatregels zinloos zijn. Daarbij zijn mondkapjes slecht voor de gezondheid. Vele artsen en andere zorgprofessionals onderschrijven dit inmiddels.

Bericht aan GGD Hollands Noorden

Steeds meer raken wij verbaast over het huidige beleid rond Corona. Terwijl op de Duitse televisie men inziet, dat dit beleid met o.a. mondkapjes niet werkt en ook veel maatregels zinloos zijn. Daarbij zijn mondkapjes slecht voor de gezondheid. Vele artsen en andere zorgprofessionals onderschrijven dit inmiddels.

Bericht aan NS: Ionisatie i.p.v. mondkapjes

In navolging van telefonisch contact bericht ik u als volgt. De corona crisis brengt veel schade met diverse maatregels. Waarbij wij o.a. noemen de 1,5 meter regel en het dragen van mondkapjes, ook in het OV. Alles wordt gericht op medicijnen en een vaccin plus mondkapjes. Van echte oplossingen kijkt men weg, zowel het RIVM als VWS en dan heb ik het o.a. over de ionisator.

Onderzoek tegen Renate Tillema

Tegen onze toekomstig lijsttrekker Renate Tillema loopt een onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg.
Zij geeft medische verklaringen uit aan mensen wiens gezondheid in gevaar komt bij het dragen van mondkapjes.