Laatste Nieuws

9 miljard WLZ-financiering niet naar de zorg

Renske Leijten sprak duidelijke taal. Alleen is het wat laat. De financiering binnen de langdurige zorg is al lange tijd een complete chaos. Bij de introductie van de zorg zwaartepakketten is de overheid het spoor volledig kwijt geraakt. Het systeem is en was fraude gevoelig, wat ook is gebleken. Zo ook is volledig uitgekomen dat honderden zorg instellingen in de financiële problemen zouden komen doordat niet alles gedekt werd w.o. activiteiten begeleiding en algemeen toezicht.

Dit alles heeft geleid tot de ingezette bezuinigingen waardoor mensen langer thuis moeten blijven wonen. Alleen zal volgens verwachting de kosten in de toekomst verder omhoog gaan, omdat mensen zich met minder zorg meer zullen forceren en versneld in een hogere zorgzwaarte zullen belanden. Dus eerst bezuinigen en straks gooien wij het er met sloten geld uit.

Voor Wil Nu moet het roer om binnen de ouderen zorg. Een parlementaire enquette zal de uitkomst moeten zijn, om zodoende in kaart te krijgen wat er allemaal mis is binnen het huidige beleid.Dat het anders kan en moet is wel duidelijk. O.a. zal er ingegrepen moeten worden op het terrein van de doorgeslagen decentralisaties richting de gemeentes, die door het ontbreken van de benodigde know how niet in staat zijn voldoende beleid te ontwikkelen.

Bron Zorgvisie.nl

Recente reacties

    Copyright © 2020 WilNu

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *