Zwitserland stemt over verbod op geldcreatie door banken: “Huidige systeem lokt financiële crisis uit”

 De Zwitsers gaan zich binnenkort via een referendum uitspreken over een verregaande hervorming van hun geldsysteem. Een actiegroep wil dat de banken geen geld meer mogen creëren en alleen nog geld mogen uitlenen waarover ze daadwerkelijk beschikken.

 

 

 

 


Bron ninefornews.nl

 

Diederik Samsom is de weg kwijt.

Met zijn uitlatingen dat ons land wel 200.000 vluchtelingen kan opnemen is duidelijk geworden, dat de PVDA er niet meer is voor de eigen burgers, waarbij steeds meer mensen leven in armoede en huisuitzettingen aan de orde van de dag zijn plus honderden mensen jaarlijks een eind aan hun leven maken.

Wij kunnen alleen zo veel vluchtelingen opnemen wanneer wij in staat zijn onze eigen mensen een fatsoenlijk leven te gunnen. En aangezien o.a. de PVDA niet in staat is dit te realiseren, moeten wij ophouden dit failliete beleid te accepteren. Er zal draagvlak moeten komen en met de idiote uitspraken van de de heer Samsom wordt het tegendeel bereikt.
Mensen die binnen de PVDA vinden dat Diederik onzin uitkraamt zijn welkom bij Wil Nu.

 


bron Nederlands Dagblad

Reeds ruim zes jaar vecht Nico van den Ham tegen het vele onrecht wat hem is aangedaan in het bijzonder door Woning Coöperatie Stadgenoot.

12.11.2015

Op 9 november j.l. heeft Nico een antwoordakte bij de rechtbank ingeleverd, waar hij eist stopzetting van de procedure, om zijn huis uitgezet te worden.12 november 2015,

Open brief aan Het College van B & W, De Gemeenteraad en Coöperatie Stadsgenoot.

Geachte dames en heren,

Reeds ruim zes jaar vecht Nico van den Ham tegen het vele onrecht wat hem is aangedaan in het bijzonder door Woning Coöperatie Stadgenoot.

 

Wij ondersteunen Nico in zijn ongelijke strijd.
Als klokkenluider wordt hem het leven onmogelijk gemaakt. Eenvoudig wordt hij zijn huis uit gepest, ook binnen allerlei gerechtelijke procedures komt hij geen stap verder. Nog nooit heeft hij de kans gehad zijn verhaal te vertellen. Iedereen loopt er met een grote boog omheen. De gemeente wil tot de dag van vandaag niet helpen, omdat het onder de rechter ligt.
Met een beetje verantwoordelijkheidsgevoel had men dienen op te treden als mediator. Dan had men er achter kunnen komen, dat Nico als oplettend burger meer had betekend dan de coöperatie die in haar taak heeft verzaagd.

Dat Nico een blog was gestart uit wanhoop: http://nicovandenham2.blogspot.nl/ en daarbij wel eens grof richting Stadgenoot uit de hoek komt is begrijpelijk. Ze hebben hem getart door nergens op te reageren en het alleen maar via de rechter te willen uitvechten.

Bijna lijkt het voorbij nu de rechter volgens verwachting zonder inhoudelijke zitting uitspraak wil gaan doen en daarbij zal Nico zijn huis  worden uitgezet. Nico is eenvoudig kapot gemaakt door Stadgenoot en is als klokkenluider gecriminaliseerd  plus aangezien onze rechtspraak helaas niet eerlijk is: "David wint het bijna nooit van Goliath", zal Nico de straat worden op gesmeten.

Onze Politieke Beweging Wil Nu staat pal achter Nico en vinden dat de politiek in Amsterdam verantwoordelijkheid moet nemen en in gesprek met Stadgenoot dient te komen. Daarbij zal zij onderzoek moeten doen wat er precies speelt met als uitkomst dat er gestopt wordt met procedures die er toe leiden, dat Nico zijn woning moet verlaten.
In de woningwet is geen ruimte om dergelijke acties als deze te ondernemen. Wanneer het toch tot een uitzetting komt zal er jurisprudentie ontstaan en dat zal leiden dat woningcoöperaties eenvoudiger mensen uit huis kunnen zetten. Alles staat op gespannen voet met onze rechtstaat.
Wanneer er geen stappen worden ondernomen stellen wij als Wil Nu zowel Het College, De Gemeenteraad van Amsterdam als ook Stadgenoot verantwoordelijk, wanneer zoals Nico aangeeft een eind aan zijn leven wordt gemaakt. Nico wordt dan als martelaar door ons neergezet van een corrupt systeem, waar u dan mede verantwoordelijk voor bent.

Spoedige reacties zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).,
Voorzitter Wil Nu.
www.wilnu.nu

AD: 'Problemen TSN komen niet door Twentse gemeenten'

01.12.2015

 


TSN Thuiszorg hoeft voorlopig minder rekeningen te betalen. Het bedrijf heeft maandag 30 november uitstel van betaling gekregen, nadat het daar om had gevraagd. TSN hoeft voorlopig alleen salarissen, hypotheken en belastingen te betalen. Duidelijk is echter dat het bedrijf zelf het nodige over zich heeft afgeroepen. Het is te gemakkelijk gemeentes en de rijksoverheid de schuld te geven. Bij de aanbestedingen had men kunnen weten dat het onverantwoord was zoals het uiteindelijk gegaan is. Het begint al in de Tweede Kamer wat de diverse decentralisaties onverantwoord ingang heeft gezet, waarna de VNG dit op deze wijze niet mogen accepteren. Echter had een aanbieder zoals TSN hier nooit op in mogen springen. Uiteindelijk is het personeel en de burger die goede hulp verlangt hiervan de dupe.

 

Bron Algemeen Daglblad