9 miljard WLZ-financiering niet naar de zorg.

Renske Leijten sprak duidelijke taal. Alleen is het wat laat. De financiering binnen de langdurige zorg is al lange tijd een complete chaos. Bij de introductie van de zorg zwaartepakketten is de overheid het spoor volledig kwijt geraakt. Het systeem is en was fraude gevoelig, wat ook is gebleken. Zo ook is volledig uitgekomen dat honderden zorg instellingen in de financiële problemen zouden komen doordat niet alles gedekt werd w.o. activiteiten begeleiding en algemeen toezicht.

Dit alles heeft geleid tot de ingezette bezuinigingen waardoor mensen langer thuis moeten blijven wonen. Alleen zal volgens verwachting de kosten in de toekomst verder omhoog gaan, omdat mensen zich met minder zorg meer zullen forceren en versneld in een hogere zorgzwaarte zullen belanden. Dus eerst bezuinigen en straks gooien wij het er met sloten geld uit.

Voor Wil Nu moet het roer om binnen de ouderen zorg. Een parlementaire enquette zal de uitkomst moeten zijn, om zodoende in kaart te krijgen wat er allemaal mis is binnen het huidige beleid.Dat het anders kan en moet is wel duidelijk. O.a. zal er ingegrepen moeten worden op het terrein van de doorgeslagen decentralisaties richting de gemeentes, die door het ontbreken van de benodigde know how niet in staat zijn voldoende beleid te ontwikkelen.Bron Zorgvisie.nl

Je kind kwijt door achterstand in betalingen.

Dat kinderen uit huis geplaatst kunnen worden nadat de ziektekosten premie niet is betaald, is onaanvaardbaar. Überhaupt is een uithuisplaatsing het laatste middel wat gebruikt moet worden.
Zoveel mogelijk behoort hulp thuis geboden te worden. Veel meer moet gedacht worden in het belang van de kinderen. Jeugdzorg is verworden tot big business.
Bij rechtszittingen gaat de rechter veelal af op de mening van Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming en negeert daarbij de echte professionals. Voor Wil Nu moet waarheidsvinding het uitgangspunt zijn.


Bron stopdebankiers.eu

Levenseindekliniek kan oplossing zijn voor mensen, die geen kant meer op kunnen.

Euthanasie is een prima mogelijkheid bij ondragelijk leiden. Maar wanneer het lijkt op big business gaat onze samenleving de verkeerde kant op. Het lijkt dat dit alles te maken heeft met de steeds meer afstotende overheid die burgers dreigt tot wanhoop. Zo krijgen wij steeds meer te maken met eenzaamheid, dit alles heeft o.a. te maken met het sluiten van verzorgingshuizen, waardoor mensen geen kant meer op kunnen. Je zult maar drie hoog wonen zonder lift en dan slecht ter been worden. Mede ook door de afbraak binnen de sociale woningbouw zijn wij terecht gekomen in een vicieuze cirkel. Het wordt tijd dat de huidige politiek inziet dat wij ons begeven op hellend vlak. Het kan en het moet anders!!

 

 

 Bron NRC

Samsom prijst staatssecretaris Van Rijn om zorghervormingen

Hoe ver staat de PVDA af van de werkelijkheid? De applausmachine was afgelopen zaterdag volop operationeel. Dit is eenvoudig struisvogel politiek.

Het programma Meldpunt van Omroep Max maakte deze week ook duidelijk hoe de ouderenzorg is afgebroken met als gevolg veel eenzaamheid. Het aantal zelfdodingen en vragen om euthanasie zal toenemen. Een ontwikkeling die een halt zal moeten worden geroepen.

 

 


Bron http://www.politalk.nl

Wil Nu zal tijdens de eerste bijeenkomst op 5 maart in Alkmaar het één en ander duidelijk maken. Onze ouderen zullen eigen keuzes moeten kunnen maken. Er moet een stop komen op het sluiten van verzorgingshuizen zo ook de de verkoop van sociale woningen. De decentralisatie binnen het sociale domein geeft vele risico's. Dat het anders kan en moet zullen wij tijdens onze campagne duidelijk maken, die op 5 maart begint. Lees ook het onderstaande artikel:

http://delangemars.nl/2016/02/16/10275/

De jeugdzorg in Nederland is zwaar onder de maat.

Evenals andere decentralisaties komt de decentralisatie jeugdzorg niet echt van de grond. Gemeenten schenden privacy van jongeren, ouders voelen zich vaak niet serieus genomen en de route naar jeugdhulp is ‘lang, onduidelijk en onaangenaam’. Dossiers worden zonder toestemming van ouders besproken met derden.

Dat schrijft de krant BN De Stem maandag op basis van de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd, die meldingen van ouders en jongeren verzamelt over de jeugdzorg die sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt.

Meer dan de helft van de in totaal 472 meldingen die in 2015 zijn binnengekomen, gaan over het gebrek aan informatie. 

Daarnaast worden ouders regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd, omdat niet duidelijk is wie de regie heeft. 

Ze krijgen niet binnen de wettelijk gestelde termijn van acht weken een reactie op hun hulpvraag.
Voor Wil Nu is het tijd voor her overweging. Het gaat wel om het wel en wee van kinderen!!
 
Bron BnDeStem                   
 
 
 
Bron De Telegraaf

Weggestuurde kinderombudsman houdt de gemoederen bezig.

De onderste steen moet boven komen waarom Marc Dullaert het veld moest ruimen, is het een bepaalde uitstraling uit het verleden of is hij door een ego aan de kant geschoven?

 

 


Bron NRC


Duidelijk is wel dat onze Nationale Ombudsman veel uit te leggen heeft, zeker wanneer wij verwijzen naar onderstaande video:

Mantelzorg is veelal niet de oplossing

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven. Dit zou het ei van Columbus zijn zo dachten onze volksvertegenwoordigers in Den Haag.
Met voldoende ondersteuning vanuit de familie zou dit geen probleem zijn.

Nu dit niet werkt zou de politiek eerlijk moeten zijn en er voor uit komen, dat men het verkeerd heeft ingeschat. Voor Wil Nu zouden ouderen eigen keuzes moeten kunnen maken. Het recht op zorg dient verankerd te worden in wet en regelgeving. Met het sluiten van verzorgingshuizen begeven wij ons op een hellend vlak.
Bepaalde besluiten zullen teruggedraaid moeten worden. In elk geval zal de zorg in iedere gemeente het zelfde moeten zijn. Het kan niet zo zijn, dat de traplift in Den Haag wordt betaald en in Den Helder niet.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet inzien, dat de bezuinigingen vanuit Den Haag onverantwoord zijn en dat mantelzorgers ontlast moeten worden. De echte zorg behoort toe aan professionals.

Nationale Ombudsman maakt zich ongeloofwaardig met een grote ego.

Door zijn opstelling heeft Ombudsman Reinier van Zutphen het instituut van de Nationale Ombudsman geschaad. Door geen tekst en uitleg te gegeven, waarom Kinder Ombudsman Marc Dullaert het veld moet ruimen is één van de kernpunten wat als uitgangspunt geldt n.l. het bewaken van de transparantie binnen onze samenleving te grabbel gegooid.

Immers veel zaken die binnen allerlei achterkamertje niet opgelost worden komen regelmatig op het boord van de Nationale Ombudsman. Nu hij niet in staat is dit binnen zijn eigen functioneren waar te maken is het vertrouwen in deze Nationale Ombudsman volledig verdwenen.
Dat hij ook niet luistert naar de duizenden sympathisant verklaringen richting de heer Dullaert zegt genoeg. De Kinder Ombudsman die in zijn verklaring boven het gerezen probleem blijft staan door aan te geven te willen blijven tot er een opvolger gevonden is verdient een groot compliment:

http://nos.nl/artikel/2084837-dullaert-wil-blijven-als-waarnemend-kinderombudsman.html

Duidelijk is dat hij geen ego is wat de heer van Zutphen wel blijkt te zijn. Onbegrijpelijk is ook dat de Tweede Kamer dit bij een dergelijk groot belang laat lopen. Ook hier blijkt de transparantie ver te zoeken. In achter kamertjes werd de heer van Zutphen zoals blijkt geen stro breed in de weg gelegd. Voor de zoveelste keer moeten wij aanschouwen, dat persoonlijke belangen belangrijker zijn als waar het om gaat. Voor Wil Nu onaanvaardbaar!!

Einde dreigt voor Meldpunt De-radicalisering

Op drie middelbare scholen in Amsterdam kwamen gisteren bommeldingen binnen. Burgemeester Van der Laan sprak tegen de gemeenteraad over ‘dreigingsmelding, uit terroristische hoek’. “Gelukkig bleek het loos alarm,” zegt Ahmed El Mesri, van het Meldpunt De-radicalisering in Amsterdam. “Toch zie ik dit als een waarschuwing. De onrust wordt steeds groter. Amsterdam moet juist nu heel alert blijven.” Het Meldpunt De-radicalisering van de organisatie Assadaaka heeft in haar tienjarige bestaan al veel radicale jongeren met afwijkend gedrag in Amsterdam geholpen, maar ondanks de toenemende terroristische dreiging, dreigt nu toch het einde voor het Meldpunt.

 

 

 

Lees meer...

Martin Oosting zet onderzoek naar Teeven Deal voort

Onbegrijpelijk hoe deze soap zich verder ontwikkelt. Hopelijk wordt voorkomen dat het echt een doofpot wordt. Uiteindelijk zullen de verantwoordelijken rekenschap moeten afleggen. De geloofwaardigheid van de politiek staat op het spel. Voor Wil Nu bestaat er maar één mogelijkheid en dat is: "Inpakken en wegwezen". Dergelijke politiek staat ver van ons af. Wanneer wij verantwoordelijkheid zullen dragen hopelijk vanaf maart 2017 zouden wij in dergelijke situaties niet eerder rusten eer er klaarheid is geschapen.

 

 

 


Bron Het parool

Openbaar Ministerie had moeten doorpakken rond Commissie Stiekem

Zoals wij eerder stelden had het Openbaar Ministerie zelf het onderzoek ter hand moeten nemen. Wil Nu is dan ook van mening dat dit alsnog moet gebeuren, anders is de geloofwaardigheid van onze Rechtstaat verder ter grabbel gegooid. Dat er geklungeld is rond dit dossier is wel duidelijk, het enige doel lijkt een nieuwe doofpot te creëren.

 

 

 


Bron montesquieu-instituut