Eerste hilarische uitzending "Stem van de Straat" op Salto2

De eerste uitzending bracht een aantal feiten aan het licht, wat niet op de reguliere media vertoond wordt. Dit mag u niet missen! Ook weet men gelijk hoe Wil Nu dergelijke zaken zal benaderen. "Eerlijk en Transparant!"

 

N.D.B.O. doet aangifte tegen Rutte 2.

De Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken heeft aangifte gedaan tegen onze Regering Rutte 2
vanwege het ambtsmisbruik rond het referendum betreffende het Oekraïne verdrag.

Wil Nu is een samenwerking aangegaan met de N.D.B.O. Wij ondersteunen dan ook volledig de aangifte die zij gedaan hebben. Voor informatie verwijzen wij u naar:

Voorzitter N.D.B.O. Nederland

Jordy zwarts

 Tel: 070 4129253

Website: www.bondoverheidszaken.nl

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Open brief aan alle Fractie voorzitters

Geachte Fractievoorzitters,

Op 19 juni j.l. stuurde ik u een mail over mijn boek. Zo ver ik heb begrepen heeft alleen de heer van der Staaij gereageerd en mij succes gewenst met de uitgave van het boek: "De puinhopen van de Nederlandse politiek". Dat het een puinhoop is bleek gisteren bij het verschijnen van de zwarte lijst. Gerust kan ik stellen dat het een topje van de ijsberg is. Dit onderstreep ik graag met de tekst van de column die ik geschreven heb."

Lees meer...

Open brief aan burgemeester van Aartsen.

Geachte heer van Aartsen,

Op 1 februari 2015 heb ik mij namens de Politieke Beweging Wil Nu tot u gewend wegens het onbesuisde optreden van de politie rond de demonstratie van Break the System. Daar zou je nog wat van kunnen vinden wegens het overtreden van de uitgegeven vergunning.
Echter rond de herdenking van Mitch Henriquez op 27 juni j.l. die vorig jaar vermoord werd zijn excuses niet aan te voeren. In deze heb ik kennis genomen van de opname door Nico van den Ham:

https://www.youtube.com/watch?v=_8_4paLME5Q

Bij het zien van deze opname ben ik geschrokken hoe de politie intimiderend de herdenkers vergezelde. Het was een prima weergave hoe uw politie met herdenkingen en demonstraties omgaat.
Van enige terughoudendheid en respect was geen sprake. Met dit optreden daagde de politie uit de herdenking te laten escaleren. Ik zou mij als burgemeester schamen zoals er door uw dienders werd omgeroepen aan het eind van de opname, dat in opdracht van u het beëindigd moest worden en dat andere mogelijkheden verboden waren.
Dit alles na een stilte en het leggen van bloemen. Vele emoties kon je zien en dan dat geschreeuw vanuit de ME bus. Een ware schande!!

Ik hoop dat u hier afstand van wilt nemen en de politie opdragen zich in het vervolg anders te gedragen. Het respect naar de politie moet terug komen, misschien valt te overwegen om niet alleen de kleur van de ME bussen aan te passen, maar ook de kleur van de uniformen. Het zwart en geel werkt naar mijn mening agressie uitlokkend. Denk daar maar eens over na. Opvallend is dat dergelijk evenementen in andere gemeentes zoals Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven met meer inlevingsvermogen door de politie worden begeleid. Ik ben benieuwd naar een mogelijke reactie.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).,
Voorzitter Wil Nu
www.wilnu.nu

 Wil Nu heeft gelijk gekregen.

Gisteren is duidelijk geworden dat onze beweging gelijk heeft gekregen in haar voorspelling, wat er de afgelopen jaren gebeurd is binnen de ouderenzorg. Het is diep treurig dit te moeten concluderen.

http://www.ad.nl/dossier-nieuws/prestaties-tientallen-verpleeghuizen-onder-de-maat~a8e0cd57

Met de intrede van de management cultuur begin jaren negentig en de invoering van de zorgzwaarte pakketten in 2010 mocht je verwachten dat de nodige misstanden zich zouden voordoen. Ik heb in 2010 zowel de Tweede Kamer, het Ministerie van VWS als ook het bureau die dit ontwikkelde hier voor gewaarschuwd. Onze waarschuwingen werden terzijde geschoven en men keek het weg.

 

In mijn boek: “De puinhopen van de Nederlandse politiek” :

https://www.boekscout.nl/shop/_.aspx/De_puinhopen_van_de_Nederlandse_politiek?bookId=6776

staat haarscherp weergegeven hoe wij er tegen aangekeken hebben. De gehele politiek mag zich schamen, dat men niet beter heeft nagedacht en dat vele verpleeghuizen niet in staat zijn de juiste zorg te leveren.
Met lap middelen zal men het niet oplossen. Het roer moet echt om. Weg met de management cultuur plus de huidige financiering in zorgzwaarte zal afgeschaft moeten worden.
Vandaag zal bekend worden welke instellingen allemaal falen. Echter oplossingen zullen moeilijk worden aangezien vele zorginstellingen inmiddels dicht zijn en de sociale woningbouw is afgebroken.
Inderdaad is het betreurenswaardig dat Wil Nu in alles gelijk heeft gekregen met als uitkomst een doodzieke patiënt in deze de ouderenzorg en als dank de huidige politiek, die hier verantwoordelijk voor is.

 

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).,

Voorzitter Wil Nu.

Wil Nu volgt volledig de lijn van Leo Verhoef

Wil Nu volgt volledig de lijn van Leo Verhoef, één van onze adviseurs. Wanneer Wil Nu verantwoordelijkheid zal gaan dragen in de Tweede Kamer en/of de Gemeentes zullen wij als eerste taak zien een enquette, om er achter te komen, waar al het belasting geld is terecht gekomen, wat in allerlei potjes is verdwenen.

 

Amsterdammers betaalden vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting. Amsterdam hield de volledige opbrengst van de Onroerendezaakbelasting vanaf 1998 geheel over.
 
Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeente Amsterdam over de periode 1998-2015 levert de conclusie op dat Amsterdam vanaf 1998 5.028 miljoen (ruim 5 miljard) euro heeft overgehouden. Volgens de officiële jaarrekeningen van de gemeente was het saldo van de baten en de lasten in de periode 1998-2015 5.028 miljoen euro. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was is deze periode 2.649 miljoen euro, zo laten de jaarrekeningen, en daarmee het onderzoek daarnaar, eveneens zien. De conclusie is dus: gemeente Amsterdam hield in de periode 1998-2015 meer over, zelfs beduidend meer over, dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting. Opvallend is dat deze eenvoudige conclusie de volksvertegenwoordigers, i.c. de gemeenteraad(sleden), nooit is opgevallen, anders zou de gemeenteraad en zouden de gemeenteraadsleden ogenblikkelijk de terugbetaling geëist hebben van de onnodig opgelegde en geheven Onroerendezaakbelasting.
 
Opvallend is ook dat het gemeentebestuur van Amsterdam in zijn jaarlijkse berichtgevingen over de jaarlijkse financiële uitkomsten zoals deze blijken uit de officiële jaarrekeningen, stelselmatig deze onthutsende conclusies verzweeg en nog steeds verzwijgt. Evenwel, het gemeentebestuur meldde zelf al in zijn berichtgeving over de financiële uitkomsten, zoals in zijn persberichten, dat de gemeente in de periode 1998-2015 1.048 miljoen euro zou hebben overgehouden, dat is al 40% van de opgelegde Onroerendezaakbelasting. En ook naar aanleiding van deze berichtgeving van het gemeentebestuur zelf eiste(n) de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden nooit de teruggave van deze reeds erkende onnodig geheven Onroerendezaakbelasting. Blijkbaar zagen ze het niet, zien ze het niet, willen ze het niet zien.
 
Deze conclusies volgen uit onderzoek door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies, zoals ook die van gemeente Amsterdam vanaf 1998.
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amsterdam is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Amsterdam".

Greenpeace legt de inhoud van TTIP bloot.

 

http://www.nu.nl/algemeen/4255717/greenpeace-zet-documenten-handelsakkoord-ttip-online.html

Nu duidelijk is hoe het echt zit kan er maar één uitkomst zijn en dat is: "Stoppen met dit onzalige avontuur!!" Wij moeten ons niet overgeven aan de geldingsdrang van de VS, die ons allerlei zaken door onze strot willen duwen, waarbij onze gezondheid en het milieu in het gedrang komen. Dat minister Ploumen blijft wegkijken getuigt van naïviteit. Zolang politici niet tussentijds stukken mogen inzien kleven er grote gevaren aan. Dat er pas geoordeeld zou kunnen worden, wanneer de onderhandelingen zijn afgerond is een onzinnige gedachte. Dan is het mosterd na de maaltijd. De huidige politici in Den Haag zijn veel te slap, om deze strategie te laten passeren. Waarschijnlijk heeft dit alles te maken met bepaald lobbyisme, waarmee onze overheid toch al besmet is. Je ziet hier duidelijk de hand in van de VVD, wat nauwe banden onderhoudt met bv multinationals.

 

PETITIE - Het Roer Moet OM in de GEZONDHEIDSZORG, teken de petitie!!

Geheel in de lijn van onze beweging is deze petitie ontwikkeld. Steun hem zoveel mogelijk, zodat de Tweede Kamer wakker geschud kan worden.PETITIE - Het Roer Moet OM in de GEZONDHEIDSZORG
De eerste 20.000 zijn binnen! Samen met u op weg naar 40.000 handtekeningen Het Roer Moet OM

 
28-4-2016
Het is pas een week geleden dat Minister Schippers met het nieuws kwam dat het eigen risico van de Zorgverzekering wel eens zou kunnen stijgen naar € 500,- Wij hebben gelijk gereageerd en het resultaat is ruim 8.000 handtekeningen in één week!

Graag vragen wij om uw hulp om dit kunststukje te herhalen totdat we de beoogde 40.000 handtekeningen binnen hebben. Kent u een buurman of buurvrouw die nog niet getekend heeft? Of familie, vrienden en kennissen? Laat ze weten van het bestaan van www.hetroermoetomin.nl, het is in het belang van iedereen dat de Zorg en GGZ veranderd.

Deel de website www.hetroermoetomin.nl via Social Media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of Whatsapp of welke andere vorm u gebruikt. Mocht u connecties hebben met lokale, regionale of landelijke PERS, we horen het graag.


U kunt mij bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon 06-42931346 als uw tips of vragen heeft.

Petitie Het Roer Moet OM? De luis in de pels van Minister Schippers en de Zorgverzekeraars.

Bij voorbaat dank voor het meedenken en delen!

 Martin Jan Melinga

Voorzitter Stichting Orange Monday
www.hetroermoetomin.nl 

Martin Jan Melinga

We krijgen  eenzijdige of verdraaide informatie.

Met het onderstaande artikel wordt voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt, dat ons land bij reguliere nieuwsvoorziening niet altijd de waarheid spreekt en dat zij niet onafhankelijk is. Binnen een democratie moet je op de media kunnen vertrouwen.

http://www.ninefornews.nl/oud-medewerker-nos-journaal-doet-boekje-open-over-mediacensuur-we-krijgen-eenzijdige-of-verdraaide-informatie/

Nu dit niet zo is, kunnen wij dan stellen dat wij niet te maken hebben met een echte democratie, maar meer een  partij dictatuur? Hogere machten hebben het voor het zeggen en dat kan niet de bedoeling zijn.
Wil Nu zal zich waar mogelijk tegen verzetten.

Uiteindelijk blijkt de Nationale Ombudsman de Kinder Ombudsman eenvoudig gedumpt te hebben.

Na diepgaand onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen, dat Reinier van Zutphen een meer als vuil spel heeft gespeeld. Dit alles heeft hij kunnen doen gebruik makend van onvolkomenheden in de wet. Marc Dullaert was niet alleen Kinder Ombudsman, maar is het wettelijk geregeld dat hij ook de plaatsvervangend Nationale Ombudsman is.
Daardoor was er ook geen sprake van volkomen onafhankelijkheid. De kamer zag bij de totstandkoming van de wet wel het risico, maar deed er niets aan.
Van Zutphen ging zijn boekje volledig te buiten, zoals blijkt uit het onderstaande artikel:

https://www.nrc.nl/next/2016/02/08/van-zutphen-zat-fout-met-uitspraak-in-affaire-dul-1588769

Dat het grootste probleem in het ontstane conflict ligt in het ontbreken van onafhankelijkheid blijkt uit het onderstaande artikel:

http://nos.nl/artikel/2085918-kinderombudsman-moet-onafhankelijker-zijn.html

Zo smerig speelde  Reinier van Zutphen het spel door informatie voor de kamer achter te houden:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/ombudsman-hield-voor-kamer-informatie-achter~a4260178/

De reconstructie volgens onderstaand PDF bestand  opgemaakt door de Volkskrant laat duidelijk zien dat zowel Tweede de Kamer als de Ombudsman de normen van fatsoen duidelijk hebben overtreden. Dat de Kamer de Nationale Ombudsman hier mee laat weg komen is onaanvaardbaar. Het vertrouwen in Reinier van Zutphen dient opgezegd te worden. Hij blijkt volledig ongeschikt te zijn dit hoge ambt te bekleden. De Kamer zou ook volledig openheid van zaken moeten geven. Voor Wil Nu is met deze handelswijze het ambt van ombudsman behoorlijk geschaad. Daar van is de burger de dupe!! Gelijk is het vertrouwen in de gehele Haagse Politiek verder omlaag gegaan!! Het is diep triest!!