Open brief aan alle Fractie Voorzitters

Geachte Fractievoorzitter,

Hierbij ben ik zo vrij mij als voorzitter van Wil Nu tot u te wenden. Zoals bekend heeft onze beweging niet meegedaan met de laatst gehouden verkiezingen. In het bijzonder van wegen het feit, dat wij niet mee hebben willen doen aan de versplintering met nu dertien partijen in de kamer. Lang leven de democratie leidend tot onregeerbaar Nederland. Wil Nu doet haar naam eer aan: "Wil staat voor verandering en wij zijn het geleuter in Den Haag zat, van daar de benaming Nu"

Wellicht komt er een regering na formatie onderhandelingen, maar dat zal hoe je het wendt of keert ongeloofwaardig zijn. Natuurlijk moeten er compromissen worden gesloten, maar met principes mag je niet marchanderen. De uitkomst zal zijn dat één van de partijen verpulverd zal worden, wat nu de PVDA is overkomen. Zoals het er nu voorstaat: ""Zal Groen Links het volgende slachtoffer worden?"

Het gehele politieke landschap overziend staan de PVV en Denk recht tegenover elkaar, om mensen uit elkaar te spelen en de rest van de partijen daar tussen zijn zo soft als het maar kan zijn en komen niet tot echte oplossingen.

Het begrip Volksvertegenwoordiger is behoorlijk vervuild met belangenverstrengeling en nevenactiviteiten. De functie van Volksvertegenwoordiger is behoorlijk zwaar, dan zou het niet mogen voorkomen dat Kamerleden ook nog bijbanen hebben, een goed voorbeeld wat nu in de picter staat is het FVD met de advocaat Mr. Theo Hiddema.

Uit betrouwbare bron heb ik inmiddels vernomen, dat vooral binnen grote fracties mensen nevenactiviteiten kunnen ontplooien, omdat er onvoldoende werk of mogelijkheden bestaan. Voor Wil Nu moet het uitgesloten zijn dat er nevenbanen bestaan. Volksvertegenwoordiger dient een fulltime baan te zijn zonder tijd voor allerlei nevenactiviteiten. Dit zou ook moeten gelden binnen de Eerste Kamer, waarbij de meesten maar een aantal uren per week aan het Kamerlidmaatschap besteden. Dan kun je niet verwachten dat de controle met een steeds meer ingewikkelde samenleving optimaal is, waarbij belangen regelmatig schuren.

Wij zullen ons voorlopig buiten parlementair blijven inspannen, om de kloof tussen de kiezer en de gekozene te dichten, daarbij is de digitale toetsing een prachtig instrument. Waarom moeten burgers zich overal verantwoorden en de politiek tussentijds niet? Dan wordt de bevolking ook niet meer gemanipuleerd tijdens de verkiezingscampagne.

Hervorming-van-de-democratie-met-echte-controle

Tenslotte zullen alle Kamerleden binnenkort een mail ontvangen, waarbij wij informatie zullen delen over de formules ontwikkeld door de Belgische Professor en microbioloog Dirk van den Berghe, waarmee de gezondheidskosten miljarden euro's omlaag kunnen. De huidige politiek komt niet verder als aanpassingen binnen systemen. Met de inspanningen van Wil Nu zullen wij echt tot oplossingen komen. Ik ben benieuwd of iemand van u het fatsoen heeft op het bovenstaande te reageren.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423) - Voorzitter Wil Nu: www.wilnu.nu (Alkmaar 7 april 2017.)