Wil Nu heeft gelijk gekregen.

 Gisteren is duidelijk geworden dat onze beweging gelijk heeft gekregen in haar voorspelling, wat er de afgelopen jaren gebeurd is binnen de ouderenzorg. Het is diep treurig dit te moeten concluderen.

 http://www.ad.nl/dossier-nieuws/prestaties-tientallen-verpleeghuizen-onder-de-maat~a8e0cd57

 Met de intrede van de management cultuur begin jaren negentig en de invoering van de zorgzwaarte pakketten in 2010 mocht je verwachten dat de nodige misstanden zich zouden voordoen. Ik heb in 2010 zowel de Tweede Kamer, het Ministerie van VWS als ook het bureau die dit ontwikkelde hier voor gewaarschuwd. Onze waarschuwingen werden terzijde geschoven en men keek het weg.

 In mijn boek: “De puinhopen van de Nederlandse politiek” :

 https://www.boekscout.nl/shop/_.aspx/De_puinhopen_van_de_Nederlandse_politiek?bookId=6776

 staat haarscherp weergegeven hoe wij er tegen aan gekeken hebben. De gehele politiek mag zich schamen, dat men niet beter heeft nagedacht en dat vele verpleeghuizen niet in staat zijn de juiste zorg te leveren.

Met lap middelen zal men het niet oplossen. Het roer moet echt om. Weg met de management cultuur plus de huidige financiering in zorgzwaarte zal afgeschaft moeten worden.

Vandaag zal bekend worden welke instellingen allemaal falen. Echter oplossingen zullen moeilijk worden aangezien vele zorginstellingen inmiddels dicht zijn en de sociale woningbouw is afgebroken.

Inderdaad is het betreurenswaardig dat Wil Nu in alles gelijk heeft gekregen met als uitkomst een doodzieke patiënt in deze de ouderenzorg en als dank de huidige politiek, die hier verantwoordelijk voor is.

 

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).,

Voorzitter Wil Nu.

www.wilnu.nu

 

Ik hoop dat u rekening houdt met wat ik opgemerkt heb en nota neemt van mijn boek. Plus dat u de dialoog durft aan te gaan, te veel stelt men zich in Den Haag op als ego's: "Wij weten het zo goed". Uiteindelijk is dit het het resultaat van wanbeleid de afgelopen decennia. En daar is het grootste deel van uw kamer verantwoordelijk voor!! Eventuele reacties zie ik met belangstelling tegemoet.
Tenslotte graag uw aandacht voor de derde Nationale Herdenking Zelfdoding ten gevolge van besluiten van onze overheid cq de rechtspraak op zaterdag 24 september om 14.00 u. op de Dam voor het Paleis in Amsterdam. Risico's van zelfdoding bij ouderen nemen door het beleid van de huidige politiek alleen maar toe. Ik vertrouw dat u dit tot u neemt.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).,
Voorzitter Wil Nu,
www.wilnu.nu
6 juli 2016.

Op 19-6-2016 om 14:46 schreef Arjan Gelder - Wil Nu:

Geachte Fractievoorzitters,

Het doet mij een genoegen u kennis te laten nemen betreffende de uitgave van mijn boek: "De puinhopen van de Nederlandse politiek":

https://www.boekscout.nl/shop/_.aspx/De_puinhopen_van_de_Nederlandse_politiek?bookId=6776

Met het boek houd ik uw partijen een spiegel voor, dat het anders kan en moet. Het grootste deel van de partijen is verantwoordelijk hoe onze samenleving zich heeft gevormd.

Met onderbouwingen laat ik chronologisch en scherp zien hoe de meesten van u wegkijken wat zich binnen de maatschappij de afgelopen jaren heeft afgespeeld. Veelal komen de meesten van u niet verder als oneliners zonder onderbouwing, waarbij men het alleen maar druk heeft andere partijen te bevechten. De kiezer wordt daarbij veelal vergeten. Daardoor wordt de kloof tussen kiezer en gekozene alleen maar groter Ik hoop dat velen van u het boek gaan lezen en vertrouw, dat u uw fractiegenoten in kennis stelt van deze boekverschijning.

Graag ga ik met u de dialoog aan en neemt u voorstellen vanuit het boek over, dan kan ik alleen maar blij zijn. Ik stel mij niet op als ego. Dit past ook niet binnen onze beweging, waarbij het alleen gaat om oplossingen en niet eindeloos geleuter! Wij zullen op basis van het boek en daar vanuit opkomen voor burgers en het mkb, om  het vele onrecht wat onze samenleving teistert te doen keren. En zo het evenwicht herstellen binnen  de maatschappij, wat duidelijk is scheefgegroeid. Natuurlijk ben ik op verzoek bereid het door u gekochte boek te komen signeren. Reacties zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423) - Voorzitter Wil Nu: www.wilnu.nu