Wil Nu Doelwit Cointelpro Aanvallen

 COINTELPRO (een acroniem voor het Engelse COunter INTELligence PROgramme) is een serie van geheime en soms illegale projecten die uitgevoerd worden door regeringen of belangengroepen om legale oppositie activiteiten van groepen ontevreden burgers te saboteren, te degraderen, tot stilstand te brengen en/of te ontbinden. Cointelpro activiteiten bedreigen en brengen schade toe aan de vrije democratische samenleving en degraderen de vrijheid van de burgers om echt goed geïnformeerde en vrije keuzes te maken.
 

Daar dat Wil Nu regelmatig doelwit van cointelpro aanvallen is voornamelijk uit de hoek van diversionistische valse oppositie groepen, ageert Wil Nu om zulke snode acties bloot te stellen, te ontmaskeren en ze ineffectief te maken.
 

Wil Nu wordt regelmatig beschuldigd met allerlei insinuaties, daarbij wordt zowel de voorzitter als andere bestuursleden door het slijk gehaald. Onze beweging zal nooit mensen beschuldigen als er geen bewijzen bestaan. Iets wat nu wel gebeurt in onze richting. Dit is iets wat zo nu en dan de kop op steekt. Wij hebben sterk het vermoeden dat er krachten bezig zijn die het misgunnen , dat wij op een goede en eerlijke wijze bezig zijn bepaalde resultaten te behalen zonder allerlei geschreeuw. In deze houden wij een logboek bij en zijn in nauw contact met politie en justitie. Onze oproep in deze is ons in te lichten, wanneer er ergens beschuldigingen te vinden zijn zodat wij de autoriteiten op de hoogte kunnen stellen.
In feite houden wij ons liever bezig met positieve zaken waaruit onze drive is ontstaan. Voor burgers opkomen zoals Annet Evers die wij uit crisis gered hebben.
Waarschijnlijk is het een bepaalde opdracht die het ons onmogelijk probeert te maken, nu er echte resultaten ontstaan en concrete realistische eisen in ons programma.
Tenslotte onderstaand een onderdeel van de aangifte die gedaan is.

Update

06-01-2016.

Rond onze nieuwe website werd de nieuwsbrief vanuit onze Facebook pagina verstuurd naar allerlei groepen, waarvan verwacht mag worden dat men wel eens interesse kan tonen in onze denkbeelden.
Tot onze verbijstering werd toen het bijna gereed was de melding door Facebook gedaan, dat onze voorzitter tot zondag geblokkeerd is te posten naar alle Facebook groepen. Duidelijk is dat iemand Wil Nu niet welgevallig is en ons werk onmogelijk probeert te maken. Zelfs is de aanhef tekst op beide Wil Nu Facebook groepen verwijderd. Wij kunnen niet achterhalen of Facebook dit veroorzaakt heeft, of het account is gekraakt. Allemaal wel toevallig!
Helaas reageert Facebook niet op onze verwijten in deze. Facebook is een organisatie die duidelijk transparanter zou mogen reageren. Smaad en laster nemen ze amper serieus. Zorgvuldigheid is ook niet hun sterkste kant.
Wanneer iemand komt te overlijden staan zijn of haar gegevens nog jaren op Facebook, tot ergernis van de nabestaanden. Wat betreft Wil Nu zou hier wet- en regelgeving voor moeten ontstaan.