Open brief aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Almere.

08.10.2015

Geachte dames en heren,Onze Politieke Beweging Wil Nu ondersteunt o.a. burgers die door de handelswijze van instanties in de knel komen.Hierbij wil ik u inlichten over de onaanvaardbare situatie hoe er met één van uw burgers reeds lange tijd door de gemeente Almere wordt omgesprongen.Claude Vermeulen is alles kwijt geraakt door de handelswijze van het UWV en in het bijzonder Nationale Nederlanden.Hiertegen lopen er allerlei procedures, maar waar het omgaat is dat de gemeente Almere vanaf 25 februari verzaagd heeft in haar zorgplicht. Toen Claude zijn huis op 24 februari j.l. uit moest en zich de dag daarna bij de gemeente melde, is hij volledig in de steek gelaten. Men heeft hem 34 dagen laten creperen zijnde broodnood. Onbegrijpelijk dat een gemeente dit voor haar rekening neemt, het lijkt op marteling en foltering. De gemeente kijkt eenvoudig weg, voor Claude is dit nog steeds diep triest en onaanvaardbaar. Waar blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente?Zijn doodzieke buurvrouw inmiddels overleden heeft hem opgevangen. Het was voor de gemeente duidelijk, dat het tijdelijk moest zijn. Nergens kreeg hij een reactie. Hij werd de wanhoop nabij. De juiste informatie hoe hij moest handelen werd niet verstrektEen aantal gesprekken heb ik beluisterd, waarbij duidelijk is geworden dat uw gemeente weinig met mensen op heeft. Het blijkt dat de balie al snel schermt met, wanneer je daar komt: "Neem contact op met 0036". Een eenvoudige vraag om iemand naar beneden te laten komen wordt zo beantwoord. Wanneer je dan je stem verheft loop je het risico de toegang tot het gemeentehuis te worden ontzegd. Ook als van enige dreiging geen sprake is. Dit is ook Claude Vermeulen overkomen, na een eerste waarschuwing kreeg hij een verbod van een jaar wat later tot een half jaar is terug gebracht. Voor Wil Nu onaanvaardbaar, dus graag beëindiging van deze maatregel!! En dit na weigering van hulp door de gemeente!! Zelfs de politieagent die in opdracht van de gemeente handelde had medelijden met hem. Telefonisch liet hij dat aan mij blijken. Tot dat moment was hem niet verwezen naar het wijksteunpunt. De politie agent bemiddelde dat hij zich de zelfde dag kon wenden tot een wijksteunpunt buiten zijn eigen wijk. De dienstdoende ambtenaar vertelde mij telefonisch dat wanneer Claude eerder daar geweest was, de hulp al veel verder zou zijn geweest. De week daarop volgend melde hij zich volgens afspraak bij het wijksteunpunt in zijn wijk. Daar was niets bekend en omdat hij een bezoek verbod had werd hij weggestuurd. De ambtenaar aldaar weigerde in gesprek te gaan, ook wilde hij niet met mij communiceren. Puur onbeschoft deed hij het af geen tijd te hebben. Iets natrekken weigerde hij!!Al met al maakt dit dossier duidelijk dat communiceren op de juiste wijze niet bestaat binnen de gemeente Almere. Wie betaalt de schade die Claude heeft opgelopen door de handelswijze van de gemeente? Zelf ben ik aanwezig geweest tijdens de hoorzitting waaruit men niet verder komt als excuses dat bepaalde zaken zolang geduurd hebben eer er voorzichtig naar oplossingen wordt gezocht.In dit geval zou de gemeente alle kracht moeten inzetten, om Claude de juiste weg te wijzen hoe hij aan een medische urgentie kan komen en zo een sociale woning te verkrijgen. Men laat hem eenvoudig zwemmen. Met pijn en moeite wordt er nu uitgekeken naar een kamer, deze actie had gelijk na 25 februari ingezet moeten worden. Dus wanneer er in de gemeente mensen zijn die het leed van mensen aantrekken, kunnen ze in ieder geval wat voor Claude betekenen. Ik hoop dat er in de gemeente mensen opstaan, die het lot van Claude aantrekken. Duidelijk is wel dat ook dit dossier bewijst dat onze overheid steeds meer afstotend wordt, terwijl ze dienend zou moeten zijn. En juist daar strijdt onze beweging voor, om de menselijke maat weer terug te krijgen. Ik ben benieuwd naar mogelijke reacties. En hoop dat het niet blijft bij bureaucratisch gewauwel, dus gaarne actie!!Met vriendelijke groeten,Arjan Gelder (Tel. )6 403 32 423).,Voorzitter Wil Nu.