Open brief aan burgemeester van Aartsen wegens het niet doorgaan van het evenement georganiseerd door Fusionworld bestemd voor kinderen in Den Haag.

Geachte heer van Aartsen,

In antwoord op onderstaande mail en het schrijven betreffende het afgeven van een: "Last onder dwang" bericht ik u het volgende.
Ik vind het vrij onbehoorlijk zoals de gemeente met mevrouw van der Steen is omgegaan en nog steeds omgaat. En daarbij alle verantwoordelijkheid bij haar legt. Men weigert zelf enige verantwoordelijkheid te nemen, waar het uiteindelijk mee begonnen is en dat was geen gesprek te willen aangaan voor begin september. Dat de aanvraag in juni onvoldoende was kan kloppen, echter vanaf begin september heeft de gemeente alle kans gehad bepaalde zaken in orde te krijgen.
Op voorhand werd de deur dicht gesmeten en men weigerde er serieus naar te kijken. Duidelijk is dat er vanaf het begin geen vertrouwen was in alles wat Fusionworld met mevrouw van der Steen te weeg kan brengen. Alles deed en doet ze in het belang van kinderen!! Ze cijfert zich volledig weg en als ervarings- deskundige weet ze wat er moet gebeuren. Nooit heeft de gemeente de moeite genomen zich echt te verdiepen in het plan. Uiteindelijk heeft ze meer aangeleverd als gebruikelijk w.o. een business plan.

Van enig respect is geen sprake geweest. En op vragen wat de gemeente miste kwam en komt geen antwoord.
Voor mij is duidelijk geworden dat de gemeente in deze een meer als arrogante rol heeft gespeeld. De bevestiging kreeg ik vanmorgen in gesprek met de heer Verhoef.
Begin september in mijn eerste contact weigerde hij normaal te communiceren. Wanneer de belangen groot zijn zowel voor de gemeente als een organisator moet je normaal kunnen overleggen. Dat weigerde hij en om druk uit te oefenen heb ik gesteld: "Wanneer alles aan het eind van de week in orde is, moet er eenvoudig harder worden gewerkt".
Bepaalde inleving had hij niet, alles gaat om regels en protocollen. In ruim drie weken had er nog veel kunnen gebeuren. Niet wanneer er veel hulp zou moeten komen met een ME peloton en allerlei zaken die nodig zijn wanneer het gaat om jongeren waarbij het risico van escalatie groot is. Neen het ging om kleine kinderen met hun ouders!!. Met een beetje goede wil had dit best in drie weken op de rails gezet kunnen worden. Maar eenvoudig wilde men dit niet!!

Antwoorden wat de problemen of tekortkomingen waren kreeg men niet. Het kon eenvoudig niet was het antwoord zonder motivatie. Zo communiceer je niet met een organisatie die al met diverse pilots bewezen heeft te weten hoe het moet. Dat de gemeente zich amper verdiept heeft in alles is mij duidelijk geworden n.a.v. het gesprek wat ik mocht hebben met de heer Schuman, die viel over de vele onduidelijkheden betreffende verwachte aantallen. Hij stelde dat het onduidelijk was hoeveel en dat er een loterij was betreffende kaartjes etc.
De website liet duidelijk zien dat het maximale aantal kaartjes 15000 is en gratis die men vooraf moest bestellen. En vol is vol!! Dus wat voor onveiligheid? Bepaalde zaken waren gecanceld w.o. de loterij. Doordat de gemeente het zo traineerde was er natuurlijk geen tijd meer een vergunning hiervoor aan te vragen. Fusionworld doet alles correct!!

Vanmorgen n.a.v. de "Last onder dwang" vroeg ik de heer Verhoef op de man af, of mevrouw van der Steen aangegeven had, dat ze geen hulpdiensten wenste. Dit bevestigde hij. Terwijl mevrouw van der Steen duidelijk gesteld heeft, dat ze hoopte dat het niet nodig zou zijn. Dat is geheel wat anders, juist omdat zij zich kan inleven dat kinderen waar het om gaat bang zijn voor het aanschouwen van politie in actie. Natuurlijk zou politie op de achtergrond aanwezig moeten zijn, logisch en ze wil niet anders.
Alles betreffende de veiligheid was geregeld w.o. eigen EHBO. Duidelijk is mij geworden dat de gemeente zich amper weet in te leven en alleen uitgaat van regels en protocollen. Haar reactie is inmiddels verschenen op Den Haag FM. Duidelijk voor mij is dat de heer Verhoef wilde horen wat hij zelf wilde horen en zo werd er ook gecommuniceerd!

Wanneer ik uitga van eigen ervaringen kan ik gerust stellen dat de gemeente Den Haag heel wat mag leren van andere grote gemeentes zoals Amsterdam, Utrecht en Eindhoven die veel minder afstandelijk doen en waar samenwerking een stuk eenvoudiger is. Die kennen nog wel de menselijke maat en waar juist onze beweging voor strijdt.
Gelet het bovenstaande hebben wij mevrouw van der Steen het advies gegeven bij het organiseren van het onderhavige evenement in de nabije toekomst, dit niet te doen in Den Haag, maar in een andere gemeente. Dit wel met als doel de kinderen in Den Haag te plezieren. Zij mogen niet de dupe zijn betreffende de halsstarrigheid van de Gemeente Den Haag. Met bussen kunnen de 15000 bezoekers worden opgehaald voor een geweldig evenement in die andere gemeente. Natuurlijk zal dit breed in de media worden gecommuniceerd. U heeft deze stellingname dan over u zelf afgeroepen.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).,
Voorzitter Wil Nu plus Politiek Adviseur van Fusionworld.
www.wilnu.nu
 

Op 29-9-2015 om 14:55 mailde mevrouw Ineke Dienaar in opdracht van burgemeester van Aartsen:
 

Zeer geachte heer Gelder,

In reactie op uw mail over de vergunningsprocedure voor het evenement WISH op het Malieveld informeer ik u als volgt.

Organisator FusionWorld is door mij op 24 augustus jl. geïnformeerd dat de aanvraag om een (evenementen)vergunning voor het evenement WISH op 30 september 2015 op het Malieveld buiten behandeling is geplaatst. Op 16 september 2015 heb ik in een brief mijn standpunt aan de organisatie (her)bevestigd.

Het ligt op de weg van de organisator om de aanvraag met goede stukken te onderbouwen, zodat gemeente en hulpdiensten een gedegen inschatting kunnen maken van de betrokken belangen en risico’s. Dit heeft de organisator steeds nagelaten. Tot op heden is geen enkel besef getoond voor de grote verantwoordelijkheid die op een organisator van een evenement rust om een evenement op veilige en ordentelijke wijze te laten plaatsvinden. De stelling van de organisator dat bij het evenement de hulpdiensten niet nodig zijn, onderstreept dit. Ook de suggestie dat de gemeente – via een ‘subsidie’ – de door de organisatie gemaakte kosten voor de organisatie van FusionWorld moet dekken, toont aan dat de eigen verantwoordelijkheid onvoldoende wordt ingezien. Dit baart mij zorgen.

Organisatoren van evenementen zijn van harte welkom in Den Haag. Jaarlijks vinden vele prachtige kleine en grote evenementen plaats in onze stad. Ook FusionWorld is welkom om in Den Haag te organiseren. Aan de veiligheid van de bezoekers van evenementen wordt echter geen concessie gedaan.

Met de meeste hoogachting,

J.J. van Aartsen