Ontbreken van vertegenwoordigers politieke partijen tijdens Nationale Herdenking Zelfdoding ten gevolge Besluiten van de Overheid cq De Rechtspraak

20.09.2015

Geachte Fractie Voorzitter,

U bent gisteren uitgenodigd voor de Nationale Herdenking Zelfdoding ten gevolge van besluiten door onze Overheid en De Rechtspraak. Helaas is niemand van u verschenen. Alleen de PVDA was zo correct te reageren namens Diederik Samsom.


De rest van u liet het eenvoudig afweten. Met afgeleverde bloemen had u nog enig respect kunnen tonen.

Het was een zeer indrukwekkende herdenking waarbij o.a. gehuild werd door nabestaanden. Uit uw afwezigheid mag eenvoudig de conclusie worden getrokken dat alle partijen in Den Haag het geen loor interesseert wat er met burgers gebeurt. U vindt het belangrijker elkaar de maat te nemen tijdens de Algemene Beschouwingen, goed voor de kijkcijfers.

Uit betrouwbare bron is mij bekend, dat u zelfs binnendoor de herdenkings- plaats had kunnen bereiken. Met uw opstelling heb ik dan ook de bevestiging gekregen hoe onze steeds meer afstotende overheid functioneert. Grote woorden maar zonder inhoud!!
 Logisch dat steeds meer mensen zich van de politiek afwenden en de kloof tussen de kiezer en de gekozene steeds groter wordt.

En juist daar vanuit is ontstaan Wil Nu, wat zich wel opstelt dienstig richting de burger. Wij zullen ons geluid steeds luider laten klinken en hopen dat mensen echt wakker worden. Volgend jaar op 24 september, dus weer de zaterdag na Prinsjesdag krijg u een nieuwe kans.

Om u in de gelegenheid te stellen inzicht te krijgen wat ons beweegt stuur ik bijgevoegd mijn overdenking gisteren uitgesproken. Ik ben benieuwd of iemand de moeite neemt contact met mij op te nemen, om tot een dialoog te komen. Teveel hebben wij het in ons land over de monoloog zoals de overheid zich steeds meer opstelt.

Met vriendelijke groeten,

Alkmaar, 20 september 2015.
Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).,
Voorzitter Wil Nu
www.wilnu.nu