Gemeentebesturen van de 5 grootste gemeenten maskeren en verhullen met misleidende begrotingen zware tekorten in 2016 en zware nadelige saldi in 2015.

09.11.2015

De gemeentebesturen van de 5 grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) maskeren en verhullen met misleidende begrotingen zware tekorten in 2016 en eveneens verwachte zware nadelige saldi in 2015. Zij meldden bij de aanbieding van de begrotingen saldi van begrote baten en lasten van 0 euro terwijl de begrotingen in werkelijkheid zware nadelige saldi hebben.

Het gemeentebestuur van Amsterdam meldt een saldo van begrote opbrengsten en kosten van 0 miljoen euro. Onderzoek van de begroting leert dat de begroting 2016 in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 294 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Rotterdam meldt een saldo van begrote opbrengsten en kosten van 0 miljoen euro. Onderzoek van de begroting leert dat de begroting 2016 in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 158 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Den Haag meldt een saldo van begrote opbrengsten en kosten van 0 miljoen euro. Onderzoek van de begroting leert dat de begroting 2016 in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 195 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Utrecht meldt een saldo van begrote opbrengsten en kosten van 0 euro. Onderzoek van de begroting leert dat de begroting 2016 in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 33 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Eindhoven meldt een saldo van begrote opbrengsten en kosten van 0 euro. Onderzoek van de begroting leert dat de begroting 2016 in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 18 miljoen euro.

 

Onderzoek van de begrotingsboekwerken laat ook zien wat de verwachte saldi van de baten en de lasten over 2015 zijn. Amsterdam verwacht een nadelig saldo van 237 miljoen euro, Rotterdam verwacht een nadelig saldo van 227 miljoen euro, Den Haag verwacht een nadelig saldo van 138 miljoen euro, Utrecht verwacht een nadelig saldo van 88 miljoen euro en Eindhoven verwacht een nadelig saldo van 60 miljoen euro. Ook hier is opvallend dat de gemeentebesturen allen deze zware tekorten verzwijgen of zelfs verhullen. Het gemeentebestuur van Amsterdam doet het in zijn presentatie zelfs voorkomen dat het over 2015 een voordelig saldo verwacht van 13 miljoen euro.

Door deze verwachte en begrote tekorten zal het vermogen (in jaarrekeningentaal: het Eigen vermogen) van deze gemeenten navenant afnemen en stijgen de schulden en daarmee de rentelasten navenant, een beweging die bij de meeste gemeenten al eerder was ingezet door nadelige saldi in voorgaande jaren.

 

Het vermogen van Amsterdam bedroeg per 01.01.2014 7.667 miljoen euro, per 31.12.2014 7.664 miljoen euro, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2015 en 2016 (van tezamen 531 miljoen euro) per 31.12.2016 nog 7.054 miljoen bedragen, een afname in de periode 2014-2016 van 613 miljoen euro (waarvan 534 miljoen euro door verliezen en 79 miljoen euro door onbekende oorzaken), oftewel een afname van 8%.

Het vermogen van Rotterdam bedroeg per 01.01.2007 1.732 miljoen euro, per 31.12.2014 nog 1.140 miljoen euro, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2015 en 2016 (van tezamen 385 miljoen euro) per 31.12.2016 nog 756 miljoen bedragen, een afname in de periode 2007-2016 van 976 miljoen euro (waarvan een toename door voeging en ontvoeging van o.a. deelgemeenten van 74 miljoen euro), oftewel een afname van 56%.

Het vermogen van Den Haag bedroeg per 01.01.2009 1.342 miljoen euro, per 31.12.2014 964 miljoen euro, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2015 en 2016 (van tezamen 333 miljoen euro) per 31.12.2016 nog 631 miljoen bedragen, een afname in de periode 2009-2016 van 711 miljoen euro (waarvan 706 miljoen euro door verliezen en 5 miljoen euro door privatiseringen), oftewel een afname van 53%.

Het vermogen van Utrecht bedroeg per 01.01.2008 767 miljoen euro, per 31.12.2014 643 miljoen euro, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2015 en 2016 (van tezamen 120 miljoen euro) per 31.12.2016 nog 523 miljoen bedragen, een afname in de periode 2008-2016 van 244 miljoen euro, oftewel een afname van 32%.

Het vermogen van Eindhoven bedroeg per 01.01.2007 594 miljoen euro, per 31.12.2014 nog 267 miljoen euro, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2015 en 2016 (van tezamen 78 miljoen euro) per 31.12.2016 nog 189 miljoen bedragen, een afname in de periode 2007-2016 van 405 miljoen euro, oftewel een afname van bijna 70%.

 

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies, een onderzoek met verbijsterende uitkomsten. Even verbijsterend is het te constateren dat zijn onderzoeksresultaten door de pers en media totaal genegeerd worden.

 

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraden van de genoemde gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nl

en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Amsterdam", respectievelijk "Dossier: Rotterdam", respectievelijk "Dossier: Den Haag", respectievelijk "Dossier: Utrecht", respectievelijk "Dossier: Eindhoven".

 

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

 

Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670