De zorg kan en moet beter!!

WIL NU kent de oplossingen: "Terugdringen managementcultuur, bureaucreatie en marktwerking."