Onze vrijheid wordt aan alle kanten bedreigd.

Wanneer u deze video bekijkt wordt meer als duidelijk, dat er spanning bestaat tussen onze leiders en de bevolking. Een politiek systeem waar Wil Nu voor staat met in de kern bindende referenda kan hier verandering in brengen.

Wilt u inspiratie? Daardoor veel pijn kunnen verwerken.

oor Nick Vujicic zal onze missie, om Wil Nu tot een succes te brengen en een betere samenleving gecreëerd worden slagen!! Door niemand laten wij ons uit het veld slaan.
Door niemand laten wij ons uit het veld slaan.

Wil Nu wordt een brede volksbeweging en zal strijden voor een beter Nederland, waar hokjes worden afgebroken.

Bevrijdingsparade 2009

Wil NU werkt aan het concept Bevrijdingsparades door alle provincies heen. De bedoeling was in juni hier mee te starten. Uiteindelijk hebben wij besloten dit uit te stellen. Zo gauw het concept met als uitdaging: "Een vrije samenleving gebaseerd op minder idiote regels, wat leidt naar een overheid die weer dienend wordt" klaar is zullen wij het gaan lanceren. Houdt onze website in de gaten.

Volledige onthulling door Paul T. Hellyer, oud Canadese minister van defensie.

Een zeer duidelijke boodschap wat haar scherp aansluit op de denkbeelden van Wil Nu. Binnen een toekomstige werkgroep zullen wij dit
document zeker meenemen.

Dat het anders moet in onze wereld is wel duidelijk. Inderdaad is het tijd voor een andere politiek, die onze planeet zo ook onze eigen bevolking gaat beschermen. Onze eigen politici zijn
er niet toe in staat, het gaat allemaal om hebzucht en onverantwoorde besluiten nemen.

Natuurlijk zijn wij als klein land niet in staat, deze wereld problemen aan te pakken.
Maar laten wij met deze boodschap ons voordeel doen en de bevolking wakker schudden, dat het anders kan en moet. Het lijkt vijf voor twaalf, hopelijk wordt het niet twaalf uur!!

Wil Nu pakt de handschoen op: www.wilnu.nu

 

Rabo Bank maakt gezin kapot.

Met deze video maken wij duidelijk hoe weinig sociaal banken met de burger omspringen. Wil Nu wil bloot leggen hoe walgelijk banken met mensen omgaan.

Doe uw verhaal per mail en wij plaatsen het onder dossiers op onze website, zo mogelijk verwijzen wij u naar goede advocaten, die pal voor burgers opkomen! Met meer van deze treurige voorbeelden kunnen wij de huidige politiek onder druk zetten en zo gauw wij in Den Haag bepaalde verantwoordelijkheid krijgen op basis van de uitgangspunten van Wil Nu zullen wij echt de strijd aan gaan om aan deze idioterie een eind te maken.

Voor ons staat rechtvaardigheid op de eerste plaats!! Alleen met steun van velen kunnen wij onze missie waarmaken. Ons land weer terug geven aan de burger, zoals onze voorzitter op 27 januari tijdens Break The System luid en duidelijk vertolkte.

Restschuld Eerlijk Delen - De Gulden Terug DEEL 1

Omdat veel Nederlanders het huidige financiële beleid van hun politici beu zijn, is het nodig om voor de interne markt de gulden weer in te voeren. Het is niet per se de bedoeling om de euro te vervangen, want de samenwerking met andere Europese landen is zeer belangrijk. Het probleem van de euro is dat het een rentedragend schuldpapier is.

Bekijk hier alle drie de video's over dit onderwerp

 

Rutte ontmaskerd. De leugen regeert!!

Wanneer deze video wordt bekeken, kan het niet anders dat mensen wakker worden. Wil Nu is het al Lang. Onze oproep aan een ieder is: "Volg ons voor een beter Nederland!!"

Stop De Restschuld legt veel bloot waar Wil Nu politieke oplossingen voor zoekt.

Dat banken grotendeels verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin wij verkeren is duidelijk. Wil Nu zal vanuit de werkgroep Financiën en Economie een visie gaan ontwikkelen waarbij de verantwoordelijkheid wordt neergelegd waar zij hoort en dat is bij de banken en de overheid. Het kan niet zo zijn dat burgers en bedrijven moeten opdraaien voor wanprestaties die banken en onze overheid creëren; dan hebben wij het o.a. over miljarden euro's boekhoudfraude, prestige projecten plus corruptie en extreme bonussen, maar ook misleidende voorlichting van banken.

 

Deel 1                                                                                             Deel 2

Sven Hulleman - Ongelijkheid der Partijen

Wil Nu is het volledig met Sven Hulleman eens. De verhouding tussen partijen zal weer gezond moeten worden. Dit kan alleen wanneer de rechtspraak toegankelijk is voor een ieder plus eerlijk wordt en waarheidsvinding het uitgangspunt is. De verhoudingen zijn volledig zoek. Hiermee staat onze rechtstaat onder druk. Wil Nu zal gaan tot het gaatje en zal een visie gaan ontwikkelen, waar dit gerealiseerd kan worden.

Red Nederland: Vecht voor uw recht.

Sjef Smeets, o.a. voormalig raadslid en columnist spreekt klare taal. Zijn oplossingen komen haar fijn overeen met de uitgangspunten van Wil Nu.

BOB vertolkt het geluid van Wil Nu