Gesproken woord tijdens benefiet ter nagedachtenis het overlijden van Bertus de Man.

Column 20-2-2017

Ik heb de eer gehad te mogen spreken tijdens de herdenking georganiseerd door vrienden van Bertus de Man die op 16 januari j.l. om het leven kwam na ingrijpen door de politie.
Uitgenodigd door zijn oom Lammert de Man heb ik het één en ander duidelijk gemaakt, wat er mis is binnen onze samenleving.

Het beste kan ik verwijzen naar:

Video deel 1

Video deel 2

 

Zoals bekend is het gedachtegoed van mijn politieke beweging Wil Nu in ruim 10 jaar ontwikkeld. Van 2009 tot 2011 gebeurden dit via de Partij Voor Gerechtigheid. Deze partij is in 2011 opgeheven. Zelf ben ik verder gegaan, wat geleid heeft tot de oprichting van Wil Nu.

Binnen de PVG waren er nauwe banden met de reizigers in de volksmond woonwagenbewoners.
In die tijd heb ik hun cultuur leren kennen en kan gerust stellen, dat velen een voorbeeld mogen nemen, hoe zij binnen hun omgeving leven. Saamhorigheid plus normen en waarden in opvoeding mag je diep respect voor hebben. Beleefdheid naar elkaar is een gegeven.
Dit bleek ook gisteren tijdens het indrukwekkende evenement waar geen onvertogen woord werd gehoord. Natuurlijk was er innerlijke boosheid. Maar mag dit? Men ziet zich als paria’s en voelt dit iedere dag.

Hun vrijgevochten leven wordt alleen niet door onze overheid geaccepteerd. Als je hen met rust laat is er niets aan de hand. Tijdens diverse bezoekjes heb ik dit mogen ervaren. Net zoals overal kan er wat gebeuren, wat het dag licht niet kan verdragen. Of het nu gaat om: “Marokkanen, Voetbalsupporters, reizigers of andere burgers”.
Een voorbeeld in deze: “Ik kwam in die tijd in Den Haag, waar op één kampje het nodige was gebeurd, gelijk werden de andere elf kampjes in het verdachte bankje geplaatst.”

Er bestaat geen wettelijk kader voor woonwagen bewoners. Tot 1969 bestond er de woonwagenwet, die afgeschaft is. Alles wordt aan gemeentes overgelaten, wat leidt tot een vorm van Russisch roulette. In sommige gemeentes gaat het prima, in anderen wordt op alles slakke zout gelegd en wordt men weggekeken wat leidt tot uitstervingsbeleid.

Alle culturen die van buiten komen worden veelal met open armen ontvangen. De komende verkiezingen laat dit blijken. Alleen een eigen cultuur wordt al decennia met de nek aangekeken. Zoals ik vaak laat blijken is het evenwicht volkomen zoek. Teveel wordt er over mensen gesproken zo ook de reizigers. Beter is met ze in een open dialoog te gaan.
Ik hoop dat mensen mijn oproep serieus nemen door zich bij Wil Nu aan te sluiten en te gaan vechten voor een betere en rechtvaardige samenleving. En dat er weer wettelijk kader ontstaat.
Bertus mag zoals vanuit de familie klinkt niet vergeten worden.

Familie bij benefietconcert voor overleden Bertus de Man

Wil Nu steekt de hand uit om in samenhorigheid te strijden dat de cultuur behouden wordt en bij calamiteiten er op normale wijze wordt opgetreden zonder buitensporig geweld. Criminaliteit moet je op de zelfde wijze te lijf gaan tegen een ieder of het nu: “Voetbal supporters, Marokkanen of woonwagenbewoners zijn” Maar niet wijzen voordat er überhaupt wat is gebeurd.

Ik ben zeer verheugd dat uit deze oneerlijke gebeurtenis er wat moois is ontstaan en dat is een samenwerking op het gebied van Gen5: www.gen5.nl

Één van de speerpunten van Wil Nu is onze gezondheidszorg. Wij zullen Gen5 zoveel mogelijk gaan verspreiden o.a. binnen patiëntenverenigingen, verpleeghuizen, maar ook verzekeringsmaatschappijen. Dit zal ook via symposia gaan gebeuren. En  laat nu een reiziger zijnde Lammert de Man de afgelopen jaren zijn nek hebben uitgestoken samen met professor Dirk van den Berghe. Met hen gaan wij de zorg beter en goedkoper maken.

Kijk verder onder de programma punten van Wil Nu:Programma

 

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423)