Wil Nu weet als enige de kloof te dichten tussen de kiezer en de gekozene.

Column 8-10-2016

Alle politieke partijen zijn momenteel bezig met het programma voor de komende Tweede Kamer verkiezingen.
Nu reeds ziet het er naar uit dat beloftes worden gedaan die men uiteindelijk niet zal waarmaken.

Dit alles valt terug te voeren naar ons failliete politieke bestel, waarbij de burger één maal per vier jaar mag stemmen en verder de mond moet dicht houden. Men gaat er vanuit dat de kiezer de partij waar men op heeft gestemd een volledig mandaat heeft gegeven.
Dit gevoel wordt o.a. onderschreven door Maurice de Hond, die in “De Wereld Draait Door” duidelijk maakte dat dit een totaal verkeerde gedachte is en dat de burger veel meer invloed zou moeten hebben. Ook hij zal zoals het er nu voorstaat niet meer gaan stemmen.

De zelfde Maurice de Hond heeft in 2002 een nota geschreven over democratisering uitmondend in bindende referenda naar Zwitser model.
Nu weten wij allemaal dat dit alleen mogelijk is wanneer de grondwet wordt aangepast, tot die tijd zullen wij het moeten doen met raadgevende referenda, die door de huidige politiek met bepaalde drempels bemoeilijkt worden.
Je moet uiteindelijk 300.000 handtekeningen hebben, dan pas wordt er wat mee gedaan. En uiteindelijk kan de uitkomst terzijde worden gelegd, zoals blijkt uit het Oekraïne referendum.
De partij van Thierry Baudet, Democratisch Forum denkt dat een bindend referendum eenvoudig valt te verwezenlijken. Maar wanneer ik hem duidelijk maak dat het anders kan reageert hij zoals vele ego’s niet.

Maar wordt hiermee de kloof tussen de kiezer en de gekozene gedicht? Ik zeg daarbij volmondig nee!! De burger wil weten wat er met zijn of haar stem wordt gedaan en dat men niet voorgelogen wordt. Nu worden tijdens de debatten voor de verkiezingen burgers misleid met allerlei toezeggingen die men niet nakomt. Partijen speculeren dat aan het eind van de vier jaar burgers zijn vergeten wat er met hun of haar stem is gebeurd.

Wil Nu kent als enige de oplossing en dat is: “De Digitale Toetsing”, waarbij burgers d.m.v. hun DigiD code hun mening kunnen verkondigen.
Technisch is het mogelijk dat er schermen in de kamer worden opgehangen, waarmee politici desnoods kunnen inzien hoe hun achterban denkt.
Maar bovenal zullen de volksvertegenwoordigers continue zich moeten verantwoorden en dan weet de kiezer aan het eind van de vier jaar precies hoe de partij op wie men denkt te gaan stemmen heeft gefunctioneerd. En dan kan men wel eens anders kan gaan denken, wanneer men zich heeft geconfronteerd na het inzien van het overzicht qua stemgedrag.

Hervorming van de democratie met echte controle

Tenslotte om het geheel rond te maken door de kiezer meer invloed te geven zou het vragenuurtje op dinsdag moeten bestaan uit burgers die onze ministers bevragen. Aan voorgekookte vragen door onze kamerleden die handenvol geld kosten hebben wij niets. Dit is alleen maar goed voor de eigen kijkcijfers. Laat de burger mee praten, deze is minder dom als men in Den Haag veelal denkt. Alleen Wil Nu wil serieus luisteren naar de burger.

Steun Wil Nu als u echt wilt, dat er wat verandert binnen onze ondemocratische samenleving.

 

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).

Voorzitter Wil Nu.