Brede discussie over het onvoorwaardelijk basisinkomen.

 

 

 

Wil Nu wil breed de discussie aangaan wat moet leiden tot een onvoorwaardelijk basisinkomen.
Binnen onderstaande video's komen zowel voor als tegenstanders aan het woord. Alle argumenten maken duidelijk, dat een onvoorwaardelijk basisinkomen de enig mogelijke weg is, om te komen tot een rechtvaardige samenleving, waarmee je uiteindelijk een win win situatie kunt creëren.

 

Lees meer...

Hoor hoe sprookjes werkelijkheid gaan worden

Nog maar nauwelijks wakker geworden en bijgekomen van de berichten over de uitblijvende directe ondersteuning voor huishoudelijke zorg, zit onze bevolking alweer opgescheept met nog meer onheil nieuws ...

Lees meer...

Kitische noot van een moeder

In pdf formaat

Weten burgers hoe mantelzorg werkt?

Wil Nu vraagt zich af of de gewoner man weet hoe mantelzorg werkt en vooral welke rechten heeft men.
Mantelzorg is geen verplichting wat wel aldoor door de gemeentes wordt gezegd. Mantelzorg is op vrijwillige basis, kan men geen mantelzorg krijgen door dat men alleen is moet de gemeente voor mantelzorg zorgen.

Wat mag een mantelzorger wel doen en wat niet?Een mantelzorger zorgt voor de persoon door bijvoorbeeld helpen met ontbijt klaar te maken afwassen koffie zetten post door nemen, dus gewoon wat men ook altijd doet als men samen woont of getrouwd is.

Wat een mantelzorger niet mag doen is wond verzorging doen en waarom niet, de mantelzorger is daar niet voor opgeleid. En waarom mag men geen wond verzorging doen,wie is er verantwoord voor als het mis gaat. Wil Nu weet ook wel dat dit wel gewoon gebeurd want meestal wil de partner niet door een ander verzorgd worden maar doe het niet mensen zorg dat Uw partner de verzorger vertrouwd dit krijgt men door er bij te blijven tot er een band is opgebouwd maar hou wel voet bij stuk en zeg tegen Uw partner ik doe het niet .Vergeet niet dit is voor beiden beter.

Wat Wil Nu ook vaak hoort is dat mantelzorgers zelf ziek worden om dat het te veel wordt . Dit mag nooit gebeuren en hoeft ook niet de gemeente heeft de plicht om er voor te zorgen.Dat er iemand kan invallen als U zelf niet kunt maar ook als U even er tussen uit wild. En bij wie moet u dan zijn bij het WMO loket .

Wilt U meer weten wat U rechten zijn neem dan contact op met Wil Nu kijk op onze site.

Vergeet niet mantelzorgers: " U bent geen huishoudelijke hulp maar en helpende hand voor Uw zieke kennis of partner of ouders .

Wil Nu heeft veel respect voor deze helpende hand.

Jan Ottens - Bestuurslid Senioren

ONTMENSELIJKING EN `ONAANRAAKBAREN’ ANNO 2015. “Don’t call us, we’ll call you”

door Marijn de Koeijer

Inleiding

Nog maar op 9 september jl werd op dit blog een column gepubliceerd over “ONTMENSELIJKING EN `ONAANRAAKBAREN’ ANNO 2015”. Het relaas heeft verschillende reacties losgemaakt, waaronder een vraag uit de richting van de `politieke en overheidsomgeving’ . De vraag luidde hoe dat nou toch allemaal zo gekomen en bestaanbaar is in een rechtstaat met democratie die gericht is op volledige werkgelegenheid op de arbeidsmarkt met toegankelijkheid voor een ieder.

Wat ga ik doen, wel of niet naar de huisarts of specialist.

Als het huisartsenbezoek toeneemt, kan het verschillende reden hebben.

Te weinig huisartsen in een wijk of dorp naar het aantal inwoners, of is er sprake van te gemakkelijk zonder al te vel nadenken toch maar een afspraak maken.

In de huidige maatschappij zijn dokters assistenten dusdanig bijgeschoold dat die ook in veel gevallen hele goede tips geven,bij het melden van een eenvoudige klacht.

Dit om al te voorkomen dat men met evt. een niets zeggend onderwerp de dokter gaan raadplegen, die mede daardoor overbelast dreigt te worden. Ook de toename van burgers met verschillende culturen zorgen ervoor dat zij voor het minst of geringste een arts gaan bellen, waardoor ook vaak overbelasting op gaat treden

Het is erg moeilijk daar een juiste scheiding in aan te brengen, en daar geen verkeerde conclusies worden getrokken.

Stigmatisering in de EUSSR, satellietstaat 031, voorheen Nederland

De ontdekker van de kraamvrouwenkoorts was ene dr. Ignaz Semmelweis (Boeda, 1 juli 1818 – Wenen, 13 augustus 1865) een Hongaarse arts. Hij deed onderzoek naar het hoge aantal sterftegevallen onder zuigelingen en kraamvrouwen. Daarbij ontdekte hij dat de heelmeesters en de studenten na de anatomieles met het lijkstof nog aan de handen de kraamzaal betraden. Veelal dus met dodelijk gevolgen. Kortom: onvoorstelbaar tegenwoordig. Zoals dat gaat wilde de gevestigde orde er niet van weten. Zijn voorschrift om de handen herhaaldelijk in bleekwater te wassen werd het liefst genegeerd. Door deze medicus tegen te werken, bleef de gruwelijke praktijk van snijden zonder wassen nog lang bestaan. Rancuneus als men was ontsloeg men hem liever. Semmelweis stierf doorgedraaid in 1865 op 47-jarige leeftijd. Naar men zegt aan bloedvergiftiging. In prenatale sferen spreekt men nog nauwelijks over hem. Arm is hij begraven. Als klokkenluider. Hij staat inmiddels bekend als de vader van de antiseptische methode. Maar ach, het gebeurde in een andere tijd en in een ander land. Velen menen dat zoiets in onze hedendaagse maatschappij nagenoeg ondenkbaar is. Toch zijn er machinaties te ontdekken om mensen belachelijk en onmogelijk te maken. De stille zaag wordt dan in werking gesteld. Die van de fluistermethode, het badineren en andere kuiperijen.

 

Marijn de Koeijer

  

Windmolens niet te stuiten.

De vraag is eigenlijk of het protesteren, het beleggen van voorlichtingsavonden, en ga maar door wat voor protesten, wel voldoende de ogen heeft geopend in Den Haag.
Minister Kamp gaat op geen enkele manier afwijken van zijn plannen, het lijkt erop dat wij hier in het veengebied niets meer in te brengen hebben.
Is het dan echt zo, ‘slikken of stikken”.
Lees mijn column maar weer eens door, ik deelde deze met heel veel personen in mijn netwerk.

 

 Jan Wolters

Emmen

Tel: 0591-676990

Interview met Ahmed El Mesri, voorzitter Assaadaka.

Met veel respect mag men kennis nemen van de inzet die Ahmed El Mesri al vele jaren toont. Voor menig één een voorbeeld! Zelf gehandicapt weet hij velen te motiveren uit het isolement te komen. Gemeentes kunnen veel leren zoals Assaadaka met gehandicapten en chronisch zieken omgaat vooral mensen vanuit andere culturen. Ahmed kent drie speerpunten: " Integratie, participatie en sociale cohesie." Onze huidige politiek kan veel van hem leren!

Golf van ontslagen treft burgers hard.

Door Jan Wolters


Er kan geen dag meer voorbij gaan of de media kondigt weer een aantal ontslagen aan.
Is het niet bij Philips in Emmen, dan wel bij de andere bedrijven in het land, of juist in Zuid Oost Drenthe.
Ook bij de zorgbedrijven zoals TSN en vele andere organisaties die thuiszorg aanbieden is het kennelijk allemaal kommer en kwel.
Maar wat de burgers zich langzamerhand gaan afvragen is het feit dat nergens vermeld staat of al deze bedrijven en organisaties ook leidinggevenden, de raden van bestuur en       commissarissen de laan uit sturen, zonder bonus en een wachtgeld regeling.

En nooit een woord in een krant dat er veel ambtenaren en hoger geplaatste personen in het walhalla van Den Haag ontslag is aangezegd.