Mijn commentaar:

Allereerst stelt zich de vraag: ‘Waarom moeten mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen?’ Omdat het leuker voor ze is kruipend over de vloer te gaan door gebrek aan menselijke steun? Of omdat het zo fijn is zonder gezelschap het thuisbezorgde magnetronhapje op te eten? Misschien denkt de ‘overheid’ dat het prettig is voor mensen om alleen in huizen te blijven waar niemand meer komt. Heb je toch de  thuishulp als ‘gezelschap’. Voor een paar uurtjes….Niet dan? ‘Gelukkig’ is er nu ook de zorgrobot die zorgt dat ouderen en zwakkeren toch vooral hun voorgeschreven giftige ‘medicijnen’ blijven innemen. Ja, ja, de ‘Staat’ is echt ‘bezorgd’ om jou.

 

Toevoeging:

Tot mijn grote ontzetting hoorde ik gister van de huisarts dat thuishulpen niet meer mogen helpen koken. Zelfs het magnetronknopje mogen ze niet meer inschakelen. Een prima manier om mensen langzaam te laten versterven. Want al die oudjes zijn immers nutteloze vreters?

 

Werkwijze gemeenten:

Gemeenten besteden deze door de ‘overheid’ opgelegde taak vaak uit aan commerciële bedrijven. Zoals Thuishulp B.V. dat ouderen en zwakkeren gedwongen heeft een wurgcontract ten gunste van Thuishulp te ondertekenen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid afgeschoven waardoor hulpbehoevende mensen nietsvermoedend overgeleverd worden aan winstbeluste B.V.’s.

 

 

FEITENSTELLING:

 1. De Staat der Nederlanden is een handelsbedrijf. Het staat ingeschreven in het internationale handelsregister van Dun and Bradstreet. Idem alle organisaties en bedrijven de staat betreffende. Zoals belastingdienst, gemeenten, politie, ministeries, enz.

 

 1. De Staat der Nederlanden heeft stelselmatig organisaties van algemeen belang - die met onze belastinggeld waren opgebouwd -verkocht aan private ondernemers. Daardoor moeten wij belasting betalen waar dat eerst niet was: elektriciteit, telefoon, enz. Deze privé handelsbedrijven maken winst op diensten die in principe gratis moeten zijn. Het is misdadig dat wij fors moeten betalen voor basis behoeften van het leven. Geld is een illusie. Want de elite beschikt over miljarden. Vaak betreffen het firma’s die tot multinationals behoren en niet eens in Nederland zitten. Dat heeft al rampzalige gevolgen voor het transport, de energieverzorging, communicatiesystemen, de zorgverzekeringen, enz.

 

 1. Een ander essentieel feit is dat de ‘wet’ mensen betitelt als ‘natuurlijk persoon’. Dit is de aanduiding van jouw positie als slaaf.

In werkelijkheid gaat het gaat om onze rechten als vrije, levende mensen op het land. Wij hebben volkomen het legitieme recht vanuit ons zelf, wie we zijn, vanuit ons bewustzijn, om zelf te bepalen hoe wij situaties geregeld willen hebben; in respect voor elkaar en de natuur. Het is nodig dat wij onze rechten claimen; zelf ons leven organiseren met elkaar. Wij hebben geen overheid nodig. Dat is onzin.

 

 1. De thuiszorg voor zwakkere en zieke medemensen komt steeds vaker in handen van private handelsbedrijven die winst willen maken.

Hulp is een dienstverlening. Het feit dat een organisatie kiest voor een B.V. betekent per definitie dat dit bedrijf handelt in menselijk leed.

 

 1. Dit was mijn situatie wat betreft Thuishulp B.V. Misschien dat er in jouw/ jullie contracten andere bepalingen staan. Verander onderstaande tekst hoe jij dat wilt. Dit is een manier. Het gaat er om dat wij niet meer klakkeloos accepteren hoe mensen voortdurend verhandeld worden en als winstobject beschouwd worden, zonder onze toestemming en vaak zonder ons medeweten.

 

 1. In onderstaande brief staan in de koptekst en in de ondertekening juridische formules die duidelijk maken dat wij onze rechten claimen als vrij mens. De naam staat soms met hoofdletter/s, Dat is de ‘natuurlijk persoon’ = de slaaf. vrije mensen gebruiken kleine letters.

Deze koptekst is hier aan het hoofd van de brief geplaatst om het gemakkelijker over te nemen. Want van Word naar Apple of andere systemen, verdwijnen meestal de koptekst en voettekst.

 

Korte uitleg:

Ieder mens is bij de geboorte een biologisch mens van vlees en bloed en als zodanig onbetwist kosmopoliet soeverein. Anker voor Nederlandse wetten, overheden, banken en corporaties is echter de bij de geboorte  fictief gecreëerde ‘ Natuurlijk Persoon’ waardoor financiële transacties als aangenomen verplichting afgedwongen worden. Uit het geboorte fonds ‘Cesta Que Trust’ (Vaticaan, 1537  http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1537_convocation.html) dat de nieuwe mens toekomt echter dit is altijd onbekend gebleven, worden parallel hieraan zonder medeweten van burgers alle vorderingen geclaimd en geïnd bij internationale kredietbureaus. Er wordt dus dubbelgeïnd (https://jhaines6.wordpress.com/2012/09/23/judge-dale-retired-the-great-american-adventure-secrets-of-america-part-1-5-25-may-2012/).

Utopisch opgelopen schulden probeert men op de burger te blijven verhalen middels evenzo utopische belastingheffingen. Daarbij worden de grenzen van UVRM Mensenrechten royaal overschreden!

 

+ piet; vdf zwarten = van de familie en kleine letters = aanduiding dat je de vrije mens bent, niet de slaaf.

+ UVRM = Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (maar ook daar zijn we een persoon, Art. 6)

+ UCC = Uniform Commercial Code = Amerikaans handelsrecht, wat op grote delen van de wereld geldig is. De meeste handelsbedrijven die in Nederland opereren zijn multinationals. Denk ook aan TTIP en CETA.

+ Cesta que vie TRUST = Het Vaticaan  heeft ergens het eigendom geclaimd van mens, ziel, mind en geest.

+ ‘Met hartsbewustzijn’ heb ik toegevoegd om aan te geven dat ik geen cyborg ben. Ik ben geen robot.

+ Onze rechten dienen via een Volkstribunaal van bewuste mensen verdedigd te worden. Want de huidige ‘rechterlijke’ macht is meestal corrupt en gericht op handel.

 

 

 

VOORBEELDBRIEF.

 

Koptekst:

 

Dit gehele document is eigendom van de vrije mens van vlees en bloed op het land met een hartsbewustzijn © piet; vdf zwarten alle rechten ‘onverminderd’ voorbehouden onder UVRM en UCC. Beneficiary, Executor en Begunstigde uitvoerende macht :

© Pieterus Marialia Zwarten Cestui Que Vie TRUST en/of elke afgeleide daarvan waarbij alle rechten ‘onverminderd’ voorbehouden zijn onder de UCC, UVRM.  Uitleg: de ‘wet’ stelt mensen als “natuurlijk persoon”, hetgeen de aanduiding van de slavenstatus is.

Plaats: geografisch grondgebied thans bekend staand als Mooibos, Nederland.

 

Houder van dit document is verantwoordelijk voor gebruik en dient deze zorgvuldig te bewaren.

__________________________________________________________________________________

 

 

Thuishulp B.V.

Directie:

De heer, dame, heren, dames,

Adres

Plaats

 

piet; vdf zwarten

Adres

Plaats

 

 

NOTICE TO PROPRIO IS NOTICE TO AGENT.

NOTICE TO AGENT IS NOTICE TO PROPRIO.

Ondergetekende ben IK, alsook IK Ondergetekende ben.

 

 

Plaats, 11 september 2016 (9/11)

 

Aan de heer, dame, heren, dames,

 

Ik, ondergetekende gekend als © piet; vdf zwarten, in volle competentie en capaciteit van mijn wezen, mind, geestelijke vermogens en vanuit mijn hartsbewustzijn, klaag jullie ieder afzonderlijk persoonlijk, hoofdelijk en individueel alsmede als vertegenwoordigers van de B.V. Thuishulp aan wegens:

 

 1. Handel in menselijk leed.
 2. Wurgcontracten opstellen.
 3. Valse voorstelling van zaken door ondoorzichtige clausules en ontbreken van feitelijke gegevens.
 4. Handelingsonbekwaamheid en onbevoegdheid tot handelen.
 5. Dwang.
 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid.
 7. Letselschade.

 

Vanwege deze strafbare feiten is de zogenaamde ‘zorgovereenkomst’ onrechtsgeldig en dient, indien gewenst, opnieuw te worden opgesteld onder auspiciën van een onafhankelijk Volkstribunaal. De ‘normale’ juridische weg is geen optie omdat de huidige rechterlijke macht vooral de multinationals dient. Het helpen van medemensen is per definitie een dienstverlening en geen handel. Door een B.V. als rechtspositie te kiezen bekent Thuishulp schuld om handel in menselijk leed te drijven en uit te oefenen.

 

Wie garandeert de hulpbehoevende en zwakkere medemens dat Thuishulp B.V. niet tussendoor de statuten wijzigt, een ander bestuur er op zet? Of een of meerdere andere wijzingen aanbrengt waardoor het originele contract een andere inhoud kan krijgen.

 

De hele toonzetting van het vermeende ‘zorgcontract’ van Thuishulp is gericht op keihard en scrupuleus zakendoen. Nergens spreekt een element van vriendelijkheid, zorg, respect, mededogen en hulpbereidheid, wat een mens logischerwijze van een ‘zorgverlener’ zou mogen verwachten.

In deze vermeende ‘zorgovereenkomst’ staat nergens gemeld dat Thuishulp B.V. zich verplicht tot het leveren van betrouwbare, zorgzame, zorgvuldige, vriendelijke, eerlijke, respectvolle, oprechte, op schoonheid gerichte, nette en capabele zorg door mensen met voldoende capaciteiten om dit wezenlijke en uitermate belangrijke werk te verrichten.

Er ontbreekt tevens een zin als: “Wij wensen een prettige samenwerking”.

Waar staat eenduidig gemeld dat Thuishulp B.V. zich verplicht om te allen tijde de zorg voor hun cliënten te garanderen en uit te voeren zoals dit voor cliënt wenselijk is?

 

In de volgende tekst spreek ik over ‘Thuishulp’, zowel de firma Thuishulp B.V. als jullie, de heren, dames……. betreffende.

Bij ieder deel wordt nu aangetekend dat ik niet akkoord ga. Tevens stel ik bij ieder punt en als geheel Thuishulp B.V.  strafbaar; ook voor datgene wat nu niet specifiek genoemd wordt.

 

 

Feitenstelling:

 1. Thuishulp B.V. laat cliënten een eenzijdig opgesteld handelscontract ondertekenen, waardoor cliënten tot handelswaar bestempeld worden. Er ontbreken de bepalingen van de verplichtingen van Thuishulp B.V. en andere essentiele gegevens. Ze worden niet bijgevoegd of vermeld en maken daarom geen deel uit van het contract. Er is sprake van onvolledigheid op moment van ondertekenen.

 

 1. De zogenaamde ‘zorgovereenkomst’ van Thuishulp B.V. laat geen enkele ruimte voor inbreng van de cliënten. Er is niet van te voren overleg gepleegd met cliënten en/ of afgevaardigden er van, zoals bijvoorbeeld in een cliëntenraad en/of door familieleden en vrienden. Is er een cliëntenraad?

 

 1. Thuishulp maakt zich strafbaar door eenzijdig opgelegde documenten te presenteren als zijnde ‘overeengekomen’. Dat is niet zo. Er is absoluut geen sprake van welke overeenkomst dan ook, omdat er op geen enkele wijze waar en wanneer dan ook, overleg is gepleegd met de cliënten. Dit is valsheid van zaken. Tevens is om dezelfde reden de cliënt geen ‘partij’.

 

 1. Thuishulp laat overkomen alsof ik voor uw handelsbedrijf gekozen zou hebben. Dat is een valse voorstelling. Ik heb op geen enkel moment van deze vermeende ‘keuze’ jullie contracten gezien. Indien wel, wat het antwoord “NEE”.

 

 1. Thuishulp geeft die zogenaamde ‘zorgovereenkomsten’ mee aan de thuishulpen om de cliënten te laten ondertekenen. De hulpen hebben geen enkele juridische handelsbekwaamheid tot officiële documenten met zich mee voeren en te laten ondertekenen. Evenmin over de competentie om cliënten te wijzen op meerdere wurgclausules.

 

Geen overlegtijd:

Immers, mensen krijgen geen tijd voor overleg met hun familie en/of vrienden. Want de thuishulpen laten deze handelsovereenkomsten meteen ondertekenen door de cliënten, omdat dit zogenaamd ‘voor het gemak’ van de cliënten dient. Thuishulp maakt zich strafbaar door dwang en pressie als middel in te zetten om de handtekeningen van cliënten clandestien te verkrijgen. Verder door incompetent en juridisch ongeschoold personeel deze juridische taak te laten uitvoeren. Tevens door het niet verlenen van bedenktijd wat zelfs bij colporteurs een verplichting is.

 

De zogenaamde ‘zorgovereenkomst’ van Thuishulp bevat meerdere ongeoorloofde en absoluut onacceptabele clausules. Wat direct in het oog springt:

01: De cliënt wordt van te voren door Thuishulp een zogenaamd eigen risico van euro 50 opgelegd. Jullie hebben geen enkel recht om dit bij jullie cliënten te claimen.

02: Jullie dwingen mensen zelf toestemming te geven dat Thuishulp een incassobureau tegen hen mag inschakelen. Dit is wettelijk, wettig en menselijk onjuist. Het is hetzelfde als mensen hun eigen doodsvonnis te laten ondertekenen.

03: Thuishulp bepaalt van te voren dat mensen geen schadeclaim tegen Thuishulp mogen indienen. Dit is onjuist. Mensen hebben te allen tijde recht om schade- en andere claims in te dienen.

 1. Andere.

 

Vragen:

 1. Waar staat gemeld dat Thuishulp garandeert dat hun thuishulpen niet discrimineren, racistisch zijn, geloofsfanatiekelingen zijn, de mensen seksueel (met bewuste keuze voor de x) of anders lastig vallen, bedriegen, bedreigen, oplichten, bestelen, gewelddadig zijn en/of gewelddadige vrienden meebrengen, geweld plegen, agressief zijn of worden, mensen onheus behandelen, onbeleefd en onbeschoft zijn, slordig en slonzig zijn, dingen kapot maken, spullen aftroggelen, de aanwijzingen van cliënten niet opvolgen, letselschade toebrengen, dronken zijn of worden, drugs gebruiken, de cliënten drugs geven, in huis roken, spilzuchtig zijn, heerszuchtig zijn, respectloos zijn?

 

 1. Waar staat gemeld dat indien de Thuiszorg B.V. interne statuten of structuren, zonder toestemming van de cliënten verandert, deze cliënten de waarborg houden voor hulp en dienstverlening zoals de mensen dat zelf individueel wensen?

 

 1. Waar staat gegarandeerd dat Thuiszorg B.V. zich onthoudt van mogelijke inzet van de zogenaamde ‘zorgrobot’.

Dit is een manier om mensen vooral de giftige vermeend ‘medische’ pillen te laten slikken. Het helpt de mens op geen enkele wijze. De opkomst van robots in plaats van gewoon menselijke aandacht en hulp duidt op minachting en respectloosheid tegenover de mens. Het is de menselijke waarde ontkrachten, vernietigen en ontkennen. Het is een bewijs dat mensen niet meer als mensen worden gezien, maar als winstleverende objecten. De inzet van ‘zorgrobots’ dient primair om geld te genereren voor managers en aandeelhouders.

 

 1. Waar blijven de privé gegevens aangaande de zorgbehoefte van de cliënt? Wie heeft toegang tot deze dossiers? Verkrijgt Thuiszorg B. V. commerciële eigendomsrechten deze gegevens aangaande? Hoe? Waardoor? Wie heeft dat ‘recht’?

Worden de zorgbehoeftes en de situatie van de patiënt doorgestuurd naar vermeende ‘zorgverzekeringen’?

Wie heeft het ‘recht’ te bepalen hoeveel zorg een mens nodig heeft?

 

Aansprakelijkheidsstelling:

Ondergetekende, ik © piet; vdf zwarten, stel jullie, de heren, dames ….. ieder persoonlijk, individueel en hoofdelijk aansprakelijk tot het bedenken, opstellen en onder dwang laten ondertekenen van vermeende ‘zorgcontracten’ die handelsovereenkomsten zijn en op geen enkele wijze iets met waarachtige zorg voor medemensen te doen hebben. Verder voor alle andere punten zoals gemeld in dit schrijven.

 

Letselschadeclaim:

Jullie, de heren, dames …., dwingen mij me te moeten verdedigen tegen jullie infame, inhumane nep- zorgovereenkomst die vooral dient om winst te genereren.. Dit is diefstal van mijn zeer kostbare tijd en energie. Het is vrijheidsberoving.

 

Het verlies van mijn levenstijd en beroving van mijn energie stel ik op euro 10.000. Binnen 14 dagen volledig te voldoen op mijn bankrekening  bij de BANK DIE OOK JOUW GELD STEELT:

tnv PM Zwarten, Plaats (Tip: altijd plaats vermelden, omdat giga veel fout gaat bij computergestuurde overschrijvingen. Jij bent de klos als jouw geld op een andere rekening is overgeschreven.)

 

Waarbij ik mij het recht ‘onverminderd’ voorbehoud dat dit bedrag ten allen tijden, waar en wanneer ook, als door mij in te vorderen schuld bij jullie zal blijven staan, inclusief dagrente van 0.1 % per dag, vanaf dagtekening van deze brief tot aflossing ervan. Bij niet voldoen aan mijn eisen binnen 14 dagen verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze brief.

 

Eigendomsclaim:

Ondergetekende claim te allen tijde, waar en wanneer ook, het eigendom over mijn mind, lichaam en wezen, alle data, gegevens, film-, beeldopnames, documenten, contracten, overeenkomsten, rapporten, verslagen; mij als vrije levende mens betreffende. Evenals mijn eigendom van mijn gehele lichaam na mijn dood. Ik sta geen orgaan af en wens niet de vermeende ‘medische’ wetenschap te dienen. (Hier kun je een rij opnoemen waar jouw gegevens allemaal zijn en wat je allemaal wel/ niet wil.)

 

 

Ondertekening:

Ik, gekend als © Pieterus Marialia; van de familienaam Zwarten, roepnaam piet; geboren op Datum, te Plaats, en levende als vrij en soeverein mens met een hartsbewustzijn op het vaste land, als auteur en agent handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, claim ik de naam en handtekening  © Pieterus Marialia Zwarten en /of afgeleide daarvan, alle rechten ‘onverminderd’ voorbehouden. Wijzigingen in tekst en schrijfwijze ‘onverminderd’ voorbehouden.

 

(ruimte voor handtekening)

 

© piet; vdf zwarten

 

 • Adviseur Algemene Zaken voor de gemeente (nog onbezoldigd)
 • Docent
 • Onderzoeksjournalist
 • Welzijnsdeskundige

 

Cc: Burgemeester, wethouders, gemeenteraad Gemeente Plaats

Voor wie je dit interessant en belangrijk vindt.

 

Bronnen:

https://forum.davidicke.com/showthread.php?t=228123

 

Santos Bonacci “Your Soul Is Owned By The Vatican” on Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=9plu2MNiqrY

 

www.ikclaimmijnnaam.be/Belfort2.pps

 

www.dereunie.info

 

https://nieuwsvaneuropa.wordpress.com/tag/natuurlijk-persoon/

 

https://yourmindfuckt.wordpress.com/2014/12/04/hoe-u-tot-slaaf-bent-gemaakt/

 

http://vereniging.vrije-mens.org/de-staat/6-de-staat-der-nederlanden#de-nederlandse-staat-staat-al-sinds-1848-ingeschreven-als-bedrijf-in-het-handelsregister-van-de-usa

http://blog.seniorennet.be/debosheks/archief.php?ID=1649963

 

Arjen Lubach over de Zorg

https://www.youtube.com/watch?v=7MTl6wzBZnU

 

http://www.nu.nl/politiek/3813498/zorg-belangrijkste-maatschappelijk-probleem.html

 

http://nos.nl/artikel/690720-10-000-mensen-wachten-op-zorg.html

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3936738/2015/03/31/Toekomst-zorg-baart-Nederlander-zorgen.dhtml

 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/driekwart-nederlanders-wil-meer-geld-naar-zorg.htm

 

https://www.managementsite.nl/thuiszorg-een-weg-maar-geen-wil

 

Follow the Money:

https://www.ftm.nl/artikelen/too-big-to-fail-hoe-tsn-politiek-en-bonden-gijzelt-over-de-rug-van-thuishulpen-en-patiënten

 

Interessante sites:

www.earth-matters.nl

www.wanttoknow.nl

www.heoezithetnuecht.nl

www.sdn.nl

www.wilnu.nu

 

Vele andere…. Veel  plezier met zoeken.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Trudy Maassen.