Basisinkomen: bredere visie

De mogelijke overlapping met andere teksten is bewust gekozen.

Nederasselt, 28 januari 2015

Beste mensen,

 

 

A. Basisinkomen zonder controle is noodzakelijk om onze samenleving beter te laten verlopen.
Er is geld in overvloed.
Zoals Prof. Dr. Werner Götz zegt in het ARD-interview:
"Mensen hebben geld nodig om te kunnen werken."
Dit betreft wezenlijke aspecten als:

01:
Opbouwen van een bedrijf lukt niet zonder een startkapitaal.
Als je in de "sociale dienst" bent beland, krijg je nergens een krediet.


02:
Je hebt geld nodig voor dagelijkse dingen als:
transport, telefoon, computer, printer, kleding, voedsel, onderdak, energie.
"Kleider machen Leute". Wie er uit ziet als een vieze dweil in een versleten T-shirt, wordt bij voorbaat niet geaccepteerd.

Zonder toegang tot de virtuele techniek, kun je niet adequaat en snel reageren op geboden kansen.
Wie geen vervoersmogelijkheden heeft kan nergens komen.
Een auto is onbetaalbaar.
Het geprivatiseerde "openbare vervoer" wordt steeds duurder.

03:
Geld is de smeerolie in de maatschappij.
Als je zonder zit, kun je niet deelnemen aan sociale groepen.
Er word je de mogelijkheid ontnomen tot het opbouwen van jouw netwerk.
Je bent geen deel van sociale bijeenkomsten.

04:
Financiële zekerheid straalt uit in zelfvertrouwen, waardigheid, respect. acceptatie, mogelijkheden, etc.
Wie in de sociale afvoerput van de "uitkering" is beland, wordt als een paria beschouwd door het 9-5 werkvolk.
Immers: je leeft van hun zuurverdiende centen.
Is dat zo? Nee. Iedereen is slaaf van het militair-industrieel complex.
Hierover ooit meer.

Je wordt met de nek aangekeken.
Je wordt niet uitgenodigd voor feestjes, bijeenkomsten, gezellige evenementen. Je bent niet welkom.
Je hebt/ krijgt geen toegang tot interessante kringen.

05:
Je hebt geld nodig om te sporten, voor recreatie, cursussen, opleidingen, enz.
Die allemaal kansen bieden op sociale contacten.
Tevens en minstens even belangrijk: mogelijkheden tot ontspanning en regeneratie van je levensenergie.

06. Geld is zelfs nodig voor een betere gezondheid.
Immers: het huidige private "ziekhoud"-systeem, in handen van een paar mensen, negeert stelselmatig complementaire geneeswijzen.
Ons "ziekhoud"-systeem dient de privé-belangen van de zorgverzekeraars ten koste van de gezondheid van de medemens.

Je hebt NIET het recht om behandelingen naar jouw keuze te volgen.
Want ze worden niet betaald. Zo simpel is dat.
Verder: je hebt minder kans om echt goede, biologische voeding te kopen.
enz.

Je kunt niet op reis, niet deelnemen aan recreatie, niet naar (klassieke) concerten, musea, enz.
Dus: minder mogelijkheden tot ontspanning.


07. Geld zonder zorgen betekent minder stress.
Negatieve stress is killer nummer één.
Het veroorzaakt een constante afgifte van het bekende: "Vecht-of-vlucht"- hormoon, de adrenaline.
Als dit niet wordt gebruikt voor actie blijft dit als een destructief gif in het lichaam hangen en stapelt zich op in cellen en vezels.


08:
De jaarlijkse zelfmoorden van mensen die wanhopig zijn geworden omdat ze de huur of hypotheek niet kunnen betalen, stijgen exponentieel.
Met een basisinkomen voor iedereen had dit voorkomen kunnen worden.B. Tegenargumenten:
Vaak wordt gezegd dat als mensen geld zonder werk krijgen, ze niets meer doen.
Dit is niet zo.

01. Over het algemeen willen mensen iets doen, ondernemen.
Mensen willen graag het gevoel hebben dat ze nuttig zijn, dat ze iets zinnigs doen.
Werk biedt altijd contacten met collega's en kansen op leuke dingen.
Mensen vervelen zich zonder een dagelijkse taak/opdracht.

Vroeger waren er de bekende bedrijfsborrels om de onderlinge cohesie te bevorderen.
Er waren bedrijfsuitjes voor hetzelfde doel.
Mensen hadden vaak mogelijkheden tot internationale contacten.
Enz.

02:
Het zal beslist zo zijn, dat er groepen mensen eerst maar eens op vakantie willen.
a. Vaak hebben ze dat al jarenlang moeten ontberen, vanwege financiële tekorten.
b. Dat zou dan weer in die gebieden extra werkgelegenheid geven.


03:
De enkeling die op de bank blijft hangen, doet dat nu ook.
Deze groepen zouden niet in deze argumenten opgenomen mogen worden.
Want dat maakt namelijk geen verschil.
Het gaat om die mensen die wel actief willen zijn en die alle mogelijkheden op een menswaardig bestaan worden ontnomen.

04:
Een heel kleine groep mensen bezit de hele wereld.
Zij "mogen" leven in ongebreidelde luxe, zonder enige controle door wie ook.
Dat is wel "goed"?

Wie iets wil verdienen wordt alle mogelijkheden afgesneden.
Je krijgt niet de kans om te proberen een menswaardig bestaan op te bouwen.
Je bent "opeens" een misdadiger, als je geen geld hebt.

C:Geld zonder zorgen is een minimale compensatie van de rasant gestegen kosten voor het dagelijks levensonderhoud en de tegelijkertijd opgetreden daling in de inkomsten.

De "bijstand" is jarenlang bevroren in de inflatie-indexering.

Bij de meeste mensen ontbreken het historisch besef.
Even een geheugenopfrisser:

Ongeveer 20 jaar geleden, was deze uitkering ongeveer fl 1500,--
Nu ongeveer Euro 600,- tot 900,-.
Afhankelijk van de situatie.

Echter: door de inflatie is dit geld minder waard.
Je "krijgt" dus minder geld.

Deze "inkomsten" zijn op geen enkele wijze meer gerelateerd aan de astronomisch gestegen kosten voor het dagelijks levensonderhoud.
Het is inmiddels gangbaar geworden, dat mensen in deze armoedesituatie, hun opgespaarde "vakantiegeld" bij de uitkering ervan, dit bedrag moeten besteden aan achterstallige rekeningen voor huur, zorg, enz.
De Mensen die worden ontslagen belanden in de UWV/ GAK.
Daar worden ze "onderworpen" aan eindeloze, overbodige en vaak mensonwaardige procedures.


01:
Duizenden kilo's papier=bomen, worden verspeeld voor het invullen van tijdrovende ellenlange formulieren die alsmaar hetzelfde vragen: "Ja, ik ben al geboren, anders zat ik nu niet hier."

02:
Mensen worden gedwongen tot het volgen van irritant domme "sollicitatie"-trainingen die gericht zijn op de het ontwikkelingsniveau van een kleuter.
Vaak door medewerkers uitgevoerd die meestal niet verder kunnen denken dan de voorgeschreven "regeltjes" en standaard "oplossingen".
In werkelijkheid is daar ooit een of ander EU-subsidie-potje voor open getrokken. Dat moet koste wat koste worden leeg gebruikt, anders vervalt voor het UWV het "recht" op deze bijdrage in het volgend jaar.
Deze talent-, tijd- en energieverspillende "bezighoudtherapieën" van het UWV dienen primair om een essentieel feit te verbergen: er is geen menswaardig en goed betaald werk, overeenkomstig jouw kwaliteiten.

03:
Wie in de klauwen van het UWV geraakt, moet volgens hun normen allerlei acties ondernemen.
We denken hierbij natuurlijk direct aan de maandelijkse "sollicitatieplicht" naar banen die niet bestaan.

Antwoorden vallen steevast in de volgende categorieën:
a. Wij staan zelf op de banentocht.
b. U bent te: oud, jong, dom, hoogopgeleid, onervaren, te langjarig ervaren, enz.
Behalve voor bepaalde groepen waar alweer de EU- pot kan worden aangesproken.

04:
Je wordt verplicht om je in te schrijven bij privé-internet "banenbureaus".
Mensen die ook weer vet verdienen aan jouw "zoektocht" naar de "Heilige Graal" van werk.

05:
Volgens mij is deze door het UWV gedwongen internetregistratie bovendien tegenstrijdig met rechten van de mens op privacy.
Ik wens op geen enkele wijze ooit mijn "levensloop" in handen te geven van een anonieme website, waarvan ik niet weet wie daar achter zit of wie dat beheert.
Internet is niet veilig.
Internet wordt door de Amerikaanse geheime diensten gecontroleerd via Project Echelon en andere.

Klokkenluider: Snowdon.
De werkelijkheid is erger.

06:
Het opstellen van jouw cv is ook al zo'n voorgevormd stramien.
Het mag niet afwijken van de UWV-voorschriften, anders zou je "minder" kans op een functie hebben.
“Wat? Je hebt in die weken een poosje geluierd op vakantie? Dat kan niet hoor.”

07:
Ik vind de machtspositie van het UWV in toenemende mate kwalijk.
Het is een privé- organisatie dat tijd en energie mag stelen van werkzoekenden door ze allerlei onzinnige bepalingen op te leggen.
Als je niet de juiste procedure volgt, krijg je geen geld.

08.
Het UWV staat als handelsbedrijf ingeschreven bij Dun and Bradsteet in Amerika.
Even als: de Staat der Nederlanden, alle ministeries, het belastingkantoor, politie, alle gemeenten, alle instanties en onderafdelingen, et all.

Wat is het doel van een handelsbedrijf?
Winst maken.

Mag u raden door wie.
Door ons mensen.


09:
Basisinkomen voor iedereen is een van de beste oplossingen om de huidige stagnerende economie weer vlot te trekken.
Mensen gaan weer investeren en dingen doen.
Daardoor ontvangen andere mensen geld voor hun producten en diensten en gaan ook weer investeren en dingen doen.
enz.

Basisinkomen wordt een stijgende spiraal naar groei in de samenleving.

Vriendelijke groeten,
Trudy Maassen

vrij mens
docent
welzijnsdeskundige

multidisciplinair expert et all


Lees en kijk hier bijdragen rond basisinkomen, zoals Wil Nu de discussie aanjaagt.