De PVV en de SP zouden ieders op een verschillend terrein ook in Nederland wel een referendum willen houden.

De Minister President dhr. M Rutten kennelijk zelf ook nog niet weet welke kant het allemaal in de komende jaren zal op gaan, hij weer bezig is zich te onthouden van ieder commentaar wat er de laatste dagen in Engeland en Schotland is gebeurd, hij wijselijk zijn mond niet open doet over deze precaire aangelegenheid.
Er is sprake van rumoer en behoorlijke onrust vanwege er enkele landen binnen korte tijd verkiezingen voor de deur hebben staan, daar behoord ons land Nederland ook bij.

Opmerkelijk is te noemen dat nu opeens gesproken wordt in het openbaar dat deze E.U te log en te star en veel te veel macht naar zich toe heeft getrokken, het allemaal te veel geld kost ,er geen duidelijkheid is wat er in Brussel en Straatsburg allemaal wel en wat juist niet gedaan wordt.

De 6 genoemde landen vooral Duitsland en Frankrijk bezig zijn wijzigingen in het beleid aan te passen, zodat daar waar er in eigen gelederen in een land of in Brussel en Straatsburg de landen zelf kunnen kiezen een bepaald doel te willen bereiken. Dit om te voorkomen dat er meer landen gaan twijfelen nog langer lid te blijven van de E.U. Zouden ze nu ook gaan kijken of de lijnen ook korter kunnen en er meer gedaan kan worden met minder personeel bij de E.U.

Niemand hoor je over vele voordelen of net zoveel nadelen om lid te blijven van de E.U , of juist ook binnen enkele jaren uit te willen treden.

Was dit allemaal al niet voorspelbaar, juist vanwege de zeer gebrekkige communicatie lijnen naar de kiezers toe.

Ons eigen land moet zien te voorkomen wat er nu in Engeland allemaal voor onrust gaande is, en wat er nog kan gaan komen als de onrust toe gaat nemen. Wat staat er daadwerkelijk te gebeuren in Schotland, en zijn zij met elkaar in staat zowel voor als tegenstanders een burger opstand te voorkomen, wordt er wel voldoende gekeken naar de werkelijke reden waarom Engeland “eieren voor zijn geld kiest” .

Als hier in ons land echt besloten zou gaan worden om een referendum te houden over dit onderwerp, zou menige ambtenaar en vooral burgers zich erg ongemakkelijk gaan voelen.

Wij hebben immers te maken met een overheid die zich in het verleden al niets heeft aangetrokken van een uitslag van een gehouden referendum, wat zou onze Minister President dhr. M.Rutten nu gaan zeggen als er hier weer een referendum zal worden gehouden, en de uitslag zou zijn te kiezen uit te gaan treden Zou hij dan opnieuw de uitslag wederom bekritiseren en er weer een “Haagse Slinger “ aan gaan geven, dat zou dan wel eens verkeerd uit kunnen gaan pakken met de tweede kamer verkiezingen volgend jaar voor de deur. .

Hebben ze daarvoor dan een handboek al klaar liggen, zouden ze er mee weg komen als dit dan ook genegeerd zou worden.

Vele burgers zullen doorgaans niet weten wat er allemaal positief is als je lid bent van de E.U .

Vele burgers onvoldoende bijgepraat zijn over de voor en nadelen van ons lidmaatschap en het steeds weer nodig vinden nog meer geld te steken in zaken die menig burger zo langzamerhand niet langer tolereren. Er geen uitleg of onvoldoende uitleg gegeven wordt aan burgers waar al ons geld in Brussel en Straatsburg aan besteed is geworden.

Goede voorlichting en zuivere communicatie is er onvoldoende , waardoor op veel terreinen ieder zijn gang maar schijnt te mogen gaan. Nu er van enige paniek sprake is komen regeringen met het verhaal dat het te log en te star is, dat hebben wij in jaren niet gehoord, waarom is er al eerder dan niet bijgesteld.

Er wordt nu gewerkt aan het sneller laten opstappen van Engeland, en die zullen het er volgens de E.U top niet makkelijk mee krijgen zijn de geluiden. Maar een nuchtere burger weet ook voor zich zelf dat als je verplichtingen aan gaat deze ten alle tijde moet nakomen. Deelname aan wederom het verstrekken van leningen aan arme landen en ook Griekenland, zullen ook na uittreding van Engeland daar na gekomen moeten worden. Ook andere contracten kunnen niet zomaar aan de kant worden geschoven, daar moet ieder land goed rekening mee houden als ze uit zouden willen treden.

Ach dat zou nog wel eens erg mee kunnen vallen, de in en export en vooral de ondernemers knijpen hun billen aan elkaar, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig.

Een goed onderbouwd handelsverdrag met betrokken landen kan wonderen verrichten, er zal ongetwijfeld op diverse terreinen over en weer aan teugels worden getrokken om het elkaar niet makkelijk te gaan maken, maar ook daar zal het grote geld dan mede de reden van zijn.

Wachttijden aan de grenzen is te voorkomen, door vooraf door de douane bij vervoersbedrijven al te controleren,zoals ook eerder al gebeurde.

De doorbraak van deze ontstane niet overdreven onrust komt voort doordat burgers hun eigen land zien worden overgenomen door mensen die massaal met duizenden tegelijk hun grens passeren.

Alles onder de mom van vluchteling of anderzijds mee moeten liften op de verworven ontwikkelde economie en de hoge welvaart die daar in de laatste jaren is opgebouwd. Burgers begrijpen heel goed dat zij die in armoede of in een levensbedreigende situatie verkeren, niet aan de kant mogen worden gezet, maar er altijd geholpen dient te moeten worden.

Dat is heel wat anders dan alles maar toe te moeten laten, en onze burgers vaak bij hulpvragen het zelf maar zien moeten te rooien.

Nu er een lange tijd al veel werkloosheid is opgetreden, de voorzieningen aan banden worden gelegd, en ook eigen burgers en inwoners met duizenden aan de armoede grens moeten leven, is het tolereren wel op een erg laag pitje komen te staan, en niet geheel ten onrechte denken dan vele burgers. Het accepteren van deze grote toename van mensen uit andere landen, heeft zijn hoogtepunt bereikt, burgers en inwoners zijn het meer dan zat.

Zij willen zelf worden geholpen om weer aan het werk te kunnen, weer te bouwen aan een verbeterde toekomst . Zij ook wachten op een woning maar ook niet met voorrang geholpen worden aan een ingericht huis.

Als overheden niet goed opletten en de onrust blijft aanhouden,zullen zeker naar verwachting nog meer landen gaan afhaken.

De onrust in Griekenland, Turkije en vul nog maar enkele landen er aan toe zijn mede aanleiding dat onze bevolking de hakken in het zand gaat zetten.

Is het dan echt onmogelijk nog “baas in eigen land “ te kunnen zijn, kijk eens naar Zwitserland daar doppen ze ook hun eigen boontjes toch .

Zeg nou zelf eens wat voordeel een burger heeft met dit E.U. lidmaatschap.

Grenzen open heeft vele voordelen, maar ook zoals nu blijkt vele nadelen.

Euro invoering heeft voordelen, maar heeft ons veel geld gekost zonder dat wij er voldoende zicht over hadden .

Vrij handelsverkeer gaat niet altijd op.

Als u bij de buren in Duitsland een leuke auto heeft gezien voor een goede prijs , zou je denken die zo te kunnen kopen. Nee er zijn vele obstakels die je moet nemen om hem in te voeren.

Maar de grenzen zijn toch open,.ja maar dat is kennelijk niet zo bij het kopen van een auto etc. de belastingdienst wil blijven mee profiteren.

Je zou kunnen gaan werken in Duitsland, want daar zijn de banen aanwezig, maar pas op ook hier gelden hele andere regels dan wij kennen, een ieder die dit wil gaan doen moet vooraf zich goed laten informeren, anders kom je in de grootste problemen.

Wat denkt uzelf over “Europese aanbestedingen”.

Wat vindt uzelf van onze Nederlandse aanbestedingen, in vele bedrijfstakken toegepast de laatste jaren.

Wat heeft het als voordeel opgeleverd, hoeveel geld is daarmee gemoeid.

De invoering van openbaar aanbesteden onder anderen in het openbaarvervoer, taxi, trein vervoer heeft miljarden belasting geld gekost.

Het opnieuw aanbesteden en daarbij de voorwaarden stellen dat het rijdend materiaal en ook het management steeds weer vernieuwd moest worden, kost bakken met geld.

De personele bezetting van gediplomeerde medewerkers in heel veel gevallen nooit meer een vaste baan kregen. De opleidingen op een minimaal niveau kwamen te staan, om toch een bepaalde winst percentage te halen. Dat zelfde heuvel van bezuinigen doet zich ook voor om dan te kiezen geen dorp of wijk meer aan te doen met een lijnbus, de passagiers die er waren zijn de bus uitgejaagd.

Dit zijn nog maar een aantal punten die mogelijk beter hadden geregeld moeten worden door de E.U.

Is er dan helemaal geen sprake van één Europa , de grenzen zijn toch open dan zou je toch denken dat alle regels op elkaar afgestemd zouden kunnen worden.

Het schijnt niet te kunnen, waardoor er grote verschillen blijven ontstaan .

De burgers in die landen waar op redelijk korte termijn verkiezingen worden gehouden, moeten nu al goed worden geïnformeerd wat er dan binnen de E.U organisatie log,traag en star is , en wat er allemaal zal gaan veranderen nu de 6 landen met voorstellen zullen gaan komen.

Dit alleen waarschijnlijk om te voorkomen dat echt de E.U over een aantal jaren ten onder zal gaan aan haar eigen fouten , de logheid , en het vooral niet luisteren naar de gewone burgers in de lande. Het nu zelf openbaren van vele zaken die niet deugen in de E.U zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid nog meer door burgers in twijfel worden getrokken, de geldstromen vanuit de aangesloten landen kennelijk nu wel de hoogste boom hebben bereikt en het misbruiken van wet en regelgeving ook wat het aanwezig zijn betreft aan banden moet worden gelegd.

Het wordt een roerige tijd , welke koers en keuzes maakt Nederland hierin .

Het is kop of munt als er verkiezingen zijn, laten de echte goede leiders opstaan.

Wij hebben inmiddels weer kennis kunnen nemen dat onze Minister President dhr. M.Rutten stevig zijn mond zal houden, hij vindt het ongepast nu kritiek te geven, maar staat wel vooraan in de rij als Griekenland weer ondersteuning nodig heeft, dan vraagt hij ook ons als burgers niet om raad welke koers en keuze hij voor ons als burgers zou moeten gaan maken. Hij kennelijk zich dan ook onvoldoende afvraagt tot hoever wij als Nederland daarin blijven mee gaan.

Waar zijn die machtige rijke rederijen in Griekenland toch allemaal gebleven met hun grote rijke eigendommen, waar is het geld toch in de loop der jaren naar toe gegaan in dat land.

Als u het allemaal nog kunt volgen, reageer dan gerust als je een oplossing weet.