Burgers  in Groningen en Drenthe staan met de rug tegen de muur.

Geschreven op vrijdag 21 mei 2016 door Jan Wolters Emmen.

Er is al geruime tijd sprake van grote onrust onder de inwoners van vele dorpen in Groningen maar ook in Drenthe over de afhandeling van gemelde schade , mogelijk veroorzaakt door bodem verschuiving of bodemdaling tengevolge van gaswinning en opslag  in de bodem.

De NAM wederom ook in het dorp Steenbergen  gemeente  Noorderveld het op de lange baan aan het schuiven is , vanwege nu  volgens de verklaring van de NAM  woordvoerder  dhr. Sake Jan Terpstra er enige vertraging in het onderzoek en afwikkeling is gekomen o.a. door   de inmenging van  de Nationaal Coördinator Groningen  Hans Alders  in Steenbergen .

Het lijkt er  op dat ook de overheid en bij monde van Minister Kamp maar ook de gemeente Westerveld hier nog een rol in hebben, die niet onderschat moet worden .

Dat burgers in een impasse komen, waardoor  velen niet meer weten wie nu wel of niet verantwoordelijk gesteld kan en moet worden gesteld voor de ontstane schade.

Burgers die veel schade aan woningen en opstallen hebben en er zelfs sprake kan zijn van verzakkingen en/of instortingsgevaar op den duur zullen al snel te maken gaan krijgen met hun eigen gemeentebestuur,  vooral met de afdeling veiligheid ,handhaving en dergelijke.

Voormalig oud commissaris van Groningen  dhr. Hans Alders  wil juist dat ook de gemeente Westerveld hierin een rol gaat spelen, dat kan tot  ingewikkelde afwerking gaan leiden in verschillende gemeenten.

Ook in Zuidoost Drenthe  in het voormalige  gaswinningsgebied Roswinkel  stapelen de problemen zich al geruime tijd op.

Een hoogbejaarde inwoner van Roswinkel is al ruim een jaar verwikkeld  met de NAM  om aan te  tonen dat er schade ontstaat aan zijn eigendom, een schuur op zijn grond.

Hij heeft veel e-mail verkeer  gehad en nog voert met de NAM  en andere direct betrokkenen, maar ook op de vraag om een uitvoerig bodem onderzoek ter plaatse uit te voeren in het voormalige gaswinningsgebied Roswinkel op korte termijn uit te voeren, wordt niet gereageerd.

En volgens de hoogbejaarde man van 81 jaar is er sprake  van ernstige bodemdaling/verschuiving, ook bij de directe omgeving van aanpalende percelen van de naast gelegen   landerijen is duidelijk te zien dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Op het erf van de bewoner staat al meer dan 50 jaar een schuur waar hij zijn machines en tuingereedschappen in stalt, deze schuur had in het verleden geen last  van  scheuren of verzakkingen.

Al meer dan een jaar is er wel sprake dat er in één muur twee scheuren zijn ontstaan door bodemdaling/verschuiving.

Dit komt mogelijk door wel degelijk de gaswinning in zijn achtertuin in het Roswinkelerveld  achter zijn perceel.  Een lange correspondentie heeft nagenoeg niet het gewenste resultaat  gehad, ook geen gehoor bij de NAM die alle aansprakelijkheid van zich af schoof, door te melden dat er geen trillingen in de bodem zijn waargenomen in dit gasveld de laatste jaren.

De bewoner op zijn hoge leeftijd ging in gesprek  met de wethouder dhr. René van der Weide van de gemeente Emmen, ook dit gesprek had niet het beoogde succes. Wel had hij aangedrongen om een bodemdeskundige van grondzaken langs te sturen om o.a. de grondslag en bodem onderzoek te laten verrichten.

Hij kreeg in december 2015 bezoek van twee ambtenaren gemeente Emmen, onlangs kwam hij pas te weten dat dit geen bodemdeskundigen waren maar op hem afgestuurd waren om eens te gaan kijken naar de  veiligheid en bouwconstructie van zijn schuur.  Het waren ambtenaren van de afdeling Vergunningen,Veiligheid  en handhaving.

Na het bezoek in december 2015 heeft de eigenaar niets meer  vernomen tot onlangs hij in mei 2016 een telefonische melding kreeg van het gemeentehuis Emmen dat er een aangetekend schrijven onderweg was.

Het was een klap in het gezicht van deze  bewoner en eigenaar van de schuur , het bericht  vermelde dat zijn schuur  vele jaren geleden voordat hij het aankocht in 1991 zonder vergunning gebouwd was, zij hadden geconstateerd  de schuur nu onveilig was , en nu er sprake zou zijn van instortingsgevaar .

Vervolgens  aangezegd is geworden de schuur  binnen 1 week te omringen met hekwerk en deze niet meer te betreden. De schuur vervolgens binnen 6 weken na datum af te breken en af te voeren .

Dat de schuur al vele stormen in het open Roswinkelerveld heeft doorstaan, er geen deur klemt of er enige verandering is opgetreden. Met andere woorden is hier sprake van het schaakmat zetten van een al tijden  klagende bewoner die ernstige schade heeft van  bodemdaling /bodemverschuiving , die de bewijslast te gaan ontnemen op zo’n  korte termijn.

In een gehouden gesprek met   een jurist van de afdeling veiligheid en  handhaving  bleek  dat in 6 maanden tijd van niet reageren er een dossier was opgebouwd , met tal van foto’s en brieven  waarvan de eigenaar totaal geen kennis had, hij ook geen toestemming in al die maanden had gegeven aan buitenstaanders om zijn perceel te betreden.

Je kunt stellen dat het hier gaat om op onrechtmatig  verkregen bewijslast  er met een dergelijk  dossier nu gedreigd gaat worden, hij nu onder hoge druk staat om op korte termijn te gaan voldoen aan de opgelegde dwangmaatregel van de gemeente Emmen.

Hij is zelfs nu tegengewerkt geworden om een blokhut op een in eigendom ander deel van zijn perceel daar neer te zetten, om zijn materialen in op te kunnen slaan, om mee te werken aan afbraak schuur. Het betreffende perceel in eigendom een agrarische bestemming heeft en niet toegelaten gaat worden daar een opslag blokhut van 25 vierkante meters ter vervanging  van de schuur te gaan plaatsen. Na afbraak schuur zou hij zelfs nog bij de gemeente Emmen een aanvraag moeten doen of het toegestaan is op de plaats van de afgebroken schuur de blokhut daar te mogen plaatsen.

Er is respijt gegeven tot  8 weken  dan zou de schuur afgebroken moeten zijn, hoe krijgt iemand van 81 jaar dit in zo’n korte tijd dit geregeld, waar moet hij zijn kostbare spullen stallen .

Er is een bordje op de schuur geplaatst met verboden toegang, de schuur  was altijd al voorzien van een dubbel  slot en niet toegankelijk voor onbevoegden, Zijn entree na een lange oprijlaan is voorzien van een dubbel hek van ongeveer 1.50 meter hoog , de gemeente Emmen verlangt een hangslot op dat toegangshek  om betreden van onbevoegden te vermijden.

Ongetwijfeld hebt u het wel eens gehoord, hoe burgers plotseling behoorlijk in de tang worden genomen als ze zelf iets melden en daar graag een antwoord op willen hebben.

Ook hoorde u vast wel eens dat er burgers zijn die eigenlijk met het zelfde van doen hebben, maar bij navraag hun mond niet meer open doen omdat ze een regeling met de NAM  schijnen te hebben getroffen, en niets naar buiten mogen brengen.

De vraag die de bejaarde man nog stelde is of het gemeentelijk gezag zonder toestemming eigenaar mag staan te fotograferen, gegevens mag verzamelen  ter plaatse op zijn erf zonder toestemming .

Zijn al die burgers  die met dit soort zaken te maken hebben nu vogelvrij verklaard , en kan met dit soort aanzeggingen van gemeenten veel bewijsmateriaal  al vroegtijdig   onttrokken worden als zijnde bewijslast  in een lopende  zaak.

Deze  zaken dienen landelijke bekendheid te krijgen, hoe de overheden , de  NAM  en andere betrokkenen met getroffen burgers om gaan. Het des te meer toont aan  hoe kwetsbaar een gewone burger is , die in een fuik van wet en regelgeving beland waar  niemand op zit te wachten.

Geschreven door Jan Wolters

Emmen Tel: 0591-676990

Mob. 06 22 44 21 00

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.