Sven Snijer heeft een duidelijke visie over de Islam binnen onze samenleving.

Sven Snijer gestudeerd: " Theologie aan de Hogeschool Holland, Diemen.
Hij is redacteur van Jeugdzorg Dark horse over misstanden in de jeugdzorg, en Dark horse Essays over levensbeschouwing en maatschappij.

Zijn positie over de islam wordt bepaald door het verlichtingsdenken en de scheiding tussen kerk en staat, die staatkundig wel een feit is, maar die in culturele en religieuze zin door groepen nieuwkomers nog niet geheel aanvaard wordt. Het geen kritiek mogen leveren op de profeet van de islam (bijvoorbeeld afbeeldingen willen verbieden), is in zijn ogen een signaal dat twee soorten van denken door elkaar lopen bij veel moslims, het mythologische beeld van de stichter van hun geloof en het historische beeld van de mens die hij was. Voor hem moet in het integratiedebat centraal staan dat de islam door hetzelfde proces van verlichtingsdenken heen moet gaan, wat een ontmythologisering van geloofswaarheden betekent, als de andere twee openbaringsreligies in onze cultuur, jodendom en christendom. Dit betekent geen verlies van geloof, of spiritualiteit, maar wel een humanisering van het geloof en een betere kans op integratie in de westerse samenleving.

Binnen de op te zetten groep: "Samenleving" zal diepgaand over de gehele problematiek worden gediscussieerd, om daarmee een antwoord te vinden, dat onze maatschappij weer in harmonie kan verder leven. Wij kopen er niets voor tegenover elkaar te staan. WIL NU staat voor oplossingen zonder populistisch te opereren.