NOS overval is een slecht geregistreerd en nog slechter geacteerd toneelstuk.

Uiteindelijk lijkt het doel de bevolking klaar te stomen voor meer zogenaamde politiebescherming plus zwaardere bewapening en als opmaat meer dictatuur. Voor Wil Nu onaanvaardbaar. Uiteindelijk zijn vele reacties vanuit de samenleving terug te voeren tot het falende beleid van onze overheid, zoals onze voorzitter op 27 januari j.l. helder en duidelijk vertolkte tijdens de demonstratie georganiseerd door Break The System.

 

 

 

 

Bron Geennieuws.com

 

 

 

Archief Burgerinitiatief Euro

Burgerinitiatief over invoering van de Euro.

Waarom een parlementaire enquête over de invoering van de euro?

Lees meer...

Dient de EU in 2020 de automobilist de nekslag toe en wordt daarmee onze privacy geschaad?

WIL Nu zal zich met hand en tand tegen deze ongein verzetten en zal dit zeker gaan gebruiken tijdens de door ons binnenkort gelanceerde Bevrijdings-parades.

Bron jdreport.com

Groen Links doet een goede poging het onvoorwaardelijk basisinkomen een kans te geven.

07-04-2015

Wil Nu zal de bevindingen van GroenLinks zeker meenemen en verder uitdiepen binnen de werkgroep Sociaal die van start gaat.
Heeft u interesse om mee te denken over een toekomst visie, wat moet leiden tot een compleet nieuw sociaal stelsel, waarbij het onvoorwaardelijk basisinkomen het uitgangspunt is, meldt u dan aan via:Contact .

Alles gaat via skype!!

Bron sargasso.nl