Ondersteunende reactie door Wilma van der Steen, onze samenwerkende partner.

 

 

Wilma van der Steen van Fusion World stuurde n.a.v. onze hulp aan Annet Evers onderstaande reactie. Het dossier van Annet wordt onder dossiers geplaatst.
Wilma van der Steen:

" Arjan, mijn ongelooflijke complimenten aan jou! Wie doet nog iets voor anderen? Laten we eerlijk zijn, hoeveel mensen doen echt vanuit hun hart in ieder geval nog iets voor anderen waar de overheid (nog) geen positieve aandacht voor heeft, waar het fout gaat, waar rechters niet de volledige waarheid over ontvangen, waar gemeenten de antwoorden niet hebben, niet weten hoe zij hiermee om moeten gaan, noch corporaties of (hulp)instanties. Ze kunnen ook niets, al zouden ze willen. Ze staan aan de verkeerde kant, als het gaat om machteloze zaken aan de andere kant. De enigen die nog iets kunnen betekenen zijn de ombudsmannen, hoewel zij door dezelfde kant worden betaald.

Jij Arjan, specifiek jij bent zo'n mooi, warm en goed mens, dat mag wel eens gezegd. Als er geen mensen opstaan aan deze kant (de kant van de burgers), dan blijven er meer mensen aan de onderkant van de samenleving uit komen terwijl de kranen overal worden dicht gedraaid. Ik persoonlijk geloof onbewust.. De aanvoer is groter dan alle oplossingen bij elkaar, dat blijkt. Het bizarre is dat niemand aan die 'onderkant' hieraan echt wil toegeven door trots of schaamte, niemand zet daarnaast graag zijn kinderen of grootouders te koop met "help", en als zij dit wel doen verdwijnt dit ook snel weer van het internet, de Nederlandse cultuur, waardoor ook veel verborgen blijft. Wat men met buitenlandse kinderen helemaal aan de andere kant van de wereld daarom wel kan doen en dit dus makkelijker is gedaan. Het is weer tijd voor een actie, naar welk land gaan we dit keer het geld storten? Zullen we voor 2016 eens zeggen Nederland?

En verder, als anderen jou zo nodig naar beneden willen halen, laat ze maar, dan zijn ze nog niet echt wakker dat jij juist opkomt voor de goede kant. Daarnaast is het makkelijk praten en commentaar geven zonder zelf echt iets te doen. Want wat jij doet, allerlei partijen (voor anderen) bellen, achter hun broek aan zitten, overal op af, nadenken over oplossingen, over wat, wanneer en hoe je zaken formuleert, waar je elke dag weer tijd en positieve energie stopt in reizen, afspraken, interviewen en correspondentie voor anderen, dat is geen makkelijke opgave, dat moet je kunnen. Waar jij je vertrouwen, tijd, energie en liefde aan de mensen geeft en jij dit eigenlijk helemaal niet hoeft te doen.

Mensen verklaren jou en mij wellicht wel eens voor gek (en wat kan ons het schelen), omdat zij zelf nog niets voor de mensheid doen met hun talenten, waar het nu wel echt tijd voor begint te worden. Laat ze maar, mensen zien vanzelf een keer in dat jij aan de kant van de mensen staat om de andere kant slechts in te laten zien dat het anders moet, met meer oplossingen die jij, ik, wij en nog vele anderen hebben. Dat moet een keer goed samen gaan komen zodat 2 verschillende kanten ook samen kunnen gaan, want goed en verkeerd is overal te vinden, het zit zelfs in iedereen. Je focus bepaalt het resultaat.

Jij hebt bepaalde kennis, talenten, kwaliteiten en capaciteiten die niet iedereen is gegeven, waar anderen met dankbaarheid gratis van kunnen profiteren, maar dit absoluut niet mogen misbruiken (zonde van je tijd en trap er niet in), want je had ook voor jezelf kunnen gaan en dat mag iedereen best even goed beseffen die jou om steun vraagt. Jij werkt vanuit je hart omdat je met zekerheid kan zeggen dat het nodig is en ook met zekerheid kan zeggen dat jij nodig bent, omdat jij anderen sneller kan redden uit situaties waar zij dit (even) zelf niet kunnen. Hoe fijn dat jij bestaat Arjan, alle lof nogmaals naar jou, ook al kan elk mens een vergissing begaan. Het leven is één grote levensles. Vallen en opstaan, totdat het "echte geluk" is geleerd.

En last but not least: Als mensen zo nodig anderen met naam en toenaam negatief in het nieuws moeten zetten als de zogenaamde 'schuldige', dan doen zij dit meestal omdat zij zichzelf schuldig voelen. Het leven werkt als een spiegel op mensen in negatieve gevoelens. Vaak op onbewust niveau, wat het niet goed praat, maar soms moeten deze mensen ook even bewust gemaakt worden wat jij voor hen gedaan hebt bijvoorbeeld en dat dit met frustratie zo werkt. In boosheden doen we allemaal stomme dingen, de één heeft geleerd zich in te houden, de ander niet, niemand is perfect. Aangezien de buitenwereld dit voor sommigen niet mag zien (omdat ze bijvoorbeeld al te ver over hun grens zijn gegaan in de frustratie), gebruiken zij hiervoor de naam van de persoon waar ze het niet van kunnen winnen (wat best apart is, want jij bent iemand van de win/win). Dat andere mensen hierop aanhaken, ligt gelegen in het feit dat mensen graag op drama's af gaan, uit nieuwsgierigheid, makkelijk zaken invullen, omdat de andere kant niet wordt belicht en door het gegeven dat zij bovenstaande kennis nog niet hebben.

Arjan, wij vinden je een fantastische man. Eén waar de samenleving in z'n geheel, heel zuinig op heeft te zijn."